Sčítanie ľudu sa začína o dva mesiace, pre cirkvi to má zásadný význam

Kostol navštívenia Panny Márie v Nitre. FOTO TASR - Henrich Mišovič

Budúcoročné sčítanie obyvateľstva bude najjednoduchšie, najkomplexnejšie a po prvý raz len elektronické. Prvýkrát sa tiež využijú existujúce registre. V roku 2021 bude aj súpis domov a bytov. Národný cenzus bude dôležitý rovnako pre cirkvi a náboženské spoločenstvá.

Súpis sa po prvýkrát uskutoční iba elektronicky – občania tak spravia sami, na kontaktnom mieste či s asistovanou službou. V období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sa sčíta každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Štatistický úrad sľubuje „najjednoduchšie a najkomplexnejšie sčítanie“ a zníženú záťaž obyvateľov. Naposledy sme sa sčítavali v roku 2011.

Na cenzus sa pripravujú tiež cirkvi a náboženské spoločenstvá. Občania totiž vyplnia aj to, k akej cirkvi sa hlásia. To spätne ovplyvní ich podporu a financovanie zo strany štátu a údaje sa využijú pri ďalšom plánovaní a pastorácii. Pre cirkvi to bude zvlášť dôležité, keďže v uplynulom roku upadla disciplína v náboženskom živote, čo môže mať dopad na formálnejšie založených veriacich.

Cirkev má lobovať a bojovať s dedičstvom komunizmu

„Cirkvi iste vyvinú iniciatívu povzbudiť vhodným spôsobom svojich veriacich, aby na údaj o náboženskom vyznaní pri sčítaní nezabudli,“ povedal pre Denník Štandard Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

„Je dôležité, aby cenzus objektívne reflektoval skutočnosť v záujme množstva duchovných, charitatívnych, vzdelávacích a kultúrnych podujatí, ktoré cirkvi pre svojich členov a nielen pre nich konajú,“ vysvetlil hovorca KBS.

Náboženské vyznanie majú správne vyplniť hlavne tí, ktorým elektronický spôsob nevyhovuje, napríklad seniori a ľudia bez prístupu k novým technológiám, upozornil Martin Kramara. Dodal, že treba hľadať prostriedky, ako im pomôcť:

„Je zrejmá ochota napríklad v miestnych farnostiach ponúknuť dobrovoľníkov, ktorí podľa pokynov samosprávy môžu byť pri sčítaní užitoční.“

Biskup Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie Peter Rusnák pripomenul, že cirkev by mala „lobovať“ a osloviť najmä nerozhodných napríklad použitím krátkych šotov a príhovorov. Ako povedal eparcha pre Rádio Lumen, veriaci by sa „nemali báť prihlásiť k viere“, lebo k tomu „by sa človek mal slobodne priznať a hrdo sa k tomu aj hlásiť“. Biskup Rusnák v tomto zmysle varoval pred dedičstvom komunizmu, ktorý „vieru považoval za niečo, čo musí ostať skryté“.

Napätia v cirkvi môžu viesť do apatie a k tomu, že sa členstvo nedeklaruje

Za „strategicky dôležitý“ považujú cenzus taktiež evanjelici, ktorí sa k nemu postavili sebakriticky. Pre evanjelickú cirkev a.v. môže ísť o zložitú možno až existenčne zložitú otázku. Oficiálne údaje súpisu obyvateľov pred 10 rokmi pre nich znamenali stratu okolo 15 percent veriacich:

„Každý musí rozumieť, ako napätia, ktoré v našej cirkvi vládnu, môžu ľudí viesť nie iba do apatie, ale aj k rozhodnutiu svoje členstvo nedeklarovať, čo poškodí celok cirkvi, samozrejme, z mnohých hľadísk, aj (z) hľadiska financovania,“ uznalo Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vo svojej výročnej správe za rok 2019.

Dokument prízvukoval obavy biskupa Petra Mihoča o tom, že „množstvo financií je závislé na počte členov cirkvi“, a preto sa musí „obnoviť finančná zodpovednosť cirkevných zborov za svojich duchovných:“

„Aký bude výsledok aj vzhľadom na nejednotu, zranenia, nedôveru a znechutenie, ktoré badať v cirkvi? Negatívny výsledok prinesie prepad objemu financií: to je výsledok celkom vecnej úvahy.“

To pre Denník Štandard potvrdil v rozhovore ďalší evanjelický biskup Ján Hroboň. Podľa neho „nemôžeme byť stále akýmisi vazalmi štátu a čakať od neho, že nám vyrieši všetky naše finančné problémy“. Hrozí, že niektoré evanjelické zbory prestanú fungovať nielen pre spomínané napätia v cirkvi, ale aj pre neistú solidaritu tých bohatších s chudobnými a pre nepriaznivý demografický vývoj:

„To, že strácame členstvo, je fenomén, ktorý je momentálne trendom. Neviem, čo by sa muselo stať, aby sa ľudia zmobilizovali, spamätali a chceli sa prihlásiť k našej cirkvi vo väčšom počte ako pred desiatimi rokmi. Ako je polarizovaná spoločnosť, tak to cítiť aj v cirkvi. Keď sú ľudia sklamaní alebo keď cirkev nespĺňa ich očakávania, zvážia, či sa k nej vôbec prihlásia. My sa ich samozrejme snažíme motivovať, no musíme počítať aj s možnosťou poklesu,“ povedal biskup Hroboň.

Štandard urobil k tejto téme aj špeciálny prieskum, podľa ktorého takmer 84 percent Slovákov cíti svoju náboženskú identitu. Celý prieskum si možno pozrieť v samostatnom článku.

Ďalšie články od Bohumil Petrík
Ďalšie články
„Veci sa menia a napravujú.“ Pri mobilizácii Rusov nebuďme ako Putin, ktorý uveril vlastnej propagande, varuje analytik

„Veci sa menia a napravujú.“ Pri mobilizácii Rusov nebuďme ako Putin, ktorý uveril vlastnej propagande, varuje analytik

Po tom, čo šéf Kremľa Vladimir Putin spustil čiastočnú mobilizáciu, objavili sa na internete vtipné videá s opitými odvedencami, ale aj správy o nedostatočnom výcviku mužov. Zaznievali slová ako fiasko či fraška. Český bezpečnostný expert Jan Ludvík však varuje, aby sme neboli ako Putin, ktorý uveril vlastnej propagande.