Čaputová: Nebyť Československa, zrejme by neexistovalo ani dnešné Slovensko

prezidentka SR Zuzana Èaputová Zuzana Čaputová počas kladenia venca k pamätníku M.R. Štefánika pri príležitosti 103. výročia vzniku Československej republiky. Foto: Pavel Neubauer/TASR

Vo svojej dobe bola republika veľmi moderným štátom, s modernou ústavnou listinou, ústavným súdom či volebným právom pre ženy. Vznik prvej Československej republiky bol predpokladom samostatnej slovenskej štátnosti. Uviedla prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti 103. výročia vzniku samostatného Československa.

Prezidentka Zuzana Čaputová si pripomenula vznik Československej republiky a uctila si pamiatku Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigua Masaryka položením vencov k pamätníku Štefánika v bratislavskej Eurovei.

V krátkom vyjadrení pre médiá hlava štátu ocenila, že Slovensko si vznik Československa už pripomína štátnym sviatkom. Po minuloročnom rozhodnutí slovenského parlamentu je na Slovensku 28. október štátnym sviatkom tento rok prvýkrát od rozdelenia československej federácie na konci roku 1992.

„Nebyť Československa, neexistovalo by pravdepodobne ani dnešné Slovensko. Vznik Československej republiky v októbri 1918 je jednou z najvýznamnejších udalostí našich moderných dejín,“ uviedla hlava štátu na Facebooku.

Prvej republike podľa prezidentky vďačíme za to, že naše jazykové a kultúrne bohatstvo je širšie a pestrejšie aj o hodnoty z druhej strany rieky Moravy.

„Napriek tomu, že už nie sme spolu, pričom naše pokojné rozdelenie bolo ukážkovou lekciou vyspelosti, zostali sme si stále blízki,“ vyzdvihla Čaputová.

Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigua Masaryka označila hlava štátu za dve kľúčové osobnosti, ktoré boli predpokladom pre vznik prvej Československej republiky. Republiky, ktorá bola podľa prezidentky „v danom čase veľmi moderným štátom, s modernou ústavnou listinou, ústavným súdom či volebným právom pre ženy“.

Zmätočné informácie

Ako informoval český portál iDnes.cz, Zuzana Čaputová mala na spomínané výročie cestovať údajne aj do Prahy, ale správa sa napokon neukázala ako pravdivá.

Rozhovor s hlavou Slovenskej republiky, ktorý 28. októbra na poludnie odvysielala Česká televízia, sa nahrával vopred. Prezidentka do Česka na oslavy necestovala. Rovnako nemala v programe ani cestu na Štefánikovu mohylu na Bradle.

U našich západných susedov, s ktorými sme po desaťročia zdieľali spoločné hranice, sa vznik Československa oslavuje ako štátny sviatok už od rozdelenia našich krajín na konci roku 1992. Na Slovensku je tento historický míľnik po vlaňajšom rozhodnutí parlamentu po prvýkrát štátnym sviatkom, ale nie je dňom pracovného pokoja.

Oslavy výročia tento rok v Česku poznačil zdravotný stav prezidenta Miloša Zemana, pre ktorý Pražský hrad odložil každoročné odovzdávanie štátnych vyznamenaní. Slávnostná ceremónia za účasti Zemana sa presunula na 1. januára 2022. Český prezident je od 10. októbra hospitalizovaný.

Vznik Československa

Dňa 28. októbra 1918 delegácia Národného výboru vedená Karlom Kramářom dospela v Ženeve počas rokovaní s predstaviteľom protirakúskeho zahraničného odboja Edvardom Benešom k dohode o vytvorení a podobe samostatného Československého štátu. Dohodli sa, že nový štát bude republikou, prezidentom sa stane Masaryk a Kramář bude predsedom vlády.

Keď Rakúsko-Uhorsko uznalo podmienky mieru, ktoré obsahovali aj uznanie autonómie národov rozpadajúcej sa monarchie, vypukli v Prahe masívne demonštrácie a už 28. októbra večer vydal Národný výbor prvý zákon – zákon o zriadení samostatného štátu československého.

Piati československí politici Alois Rašín, Antonín Švehla, František Soukup, Jiří Stříbrný a Vavro Šrobár, ktorý sa nezúčastnili na rokovaniach v Ženeve, zverejnili v reakcii na demonštrácie v pražských uliciach v mene Národného výboru prevolanie o vzniku republiky:

Ľud československý!

Tvoj odveký sen stal sa skutočnosťou. Štát československý vstúpil dnešného dňa do radu samostatných, slobodných, kultúrnych štátov sveta. Národný výbor, nadaný dôverou všetkého československého ľudu, prevzal ako jediný a oprávnený a zodpovedný činiteľ do svojich rúk správu svojho štátu.

Ľud československý! Všetko, čo podnikáš, podnikáš od tohto okamihu ako nový slobodný člen veľkej rodiny samostatných slobodných národov.


Novými činmi v týchto chvíľach začínajú sa nové, bohdaj, slávne dejiny Tvoje. Nesklameš očakávania celého kultúrneho sveta, ktorý sa žehnaním na perách spomína Tvojich slávnych dejín, ktoré vyvrcholili v nesmrteľné výkony československých légií na západnom bojisku a na Sibíri. Celý svet sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvoj vstup do zeme zasľúbenej. Zachovaj štít čistý ako ho zachovalo Tvoje národné vojsko: Československá légia. Buď si stále vedomý, že si občanom československého štátu nielen so všetkými právami, ale aj povinnosťami.


Na počiatku veľkého diela ukladá Ti Národný výbor, odo dneška Tvoja vláda, aby Tvoje správanie a Tvoja radosť boli dôstojné veľké chvíle terajšie. Naši osloboditelia Masaryk a Wilson nesmú byť sklamaní vo svojom presvedčení, že dobyli slobody ľudu, ktorý dokáže sám sebe vládnuť, ani jediným rušivým činom nesmú byť skalené terajšie veľké okamihy, ani jediný z Vás nesmie sa dopustiť ničoho, čo by mohlo vrhnúť tieň na čisté meno národa.


Každý z Vás musí bezvýhradne šetriť všetko, čo inému je sväté.


Slobody osobnej, majetku súkromného nesmie byť dotknuté. Podrobte sa bezvýhradne rozkazu Národného výboru.


V Prahe, dňa 28. októbra 1918.


Za Národný výbor československý:
Dr.Fr.Súkup v.r., Dr.Vavro Šrobár v.r. Antonín Švehla v.r., Jiří Stříbrný v.r. JUDr.Al.Rašín v.r.


Ďalšie články