Už do konca novembra zomrelo na Slovensku najviac ľudí od druhej svetovej vojny

Ilustračné foto TASR/Pavol Zachar

Na Slovensku sme za jedenásť mesiacov tohto roku zaznamenali už takmer 65,5-tisíc úmrtí. Najčastejšou príčinou smrti boli choroby obehového systému, nasledoval koronavírus a nádory.

Predbežné dáta Štatistického úradu SR hovoria o tom, že v SR zomrelo od januára do konca novembra 65 436 ľudí, čo je už teraz o vyše šesťtisíc viac ako za celý vlaňajší rok a najviac od skončenia druhej svetovej vojny. V roku 1945 zomrelo na území SR 67,5-tisíc ľudí, čo znamená, že za celý tento rok pokoríme aj tento údaj. Prudký nárast úmrtí spôsobila najmä pandémia ochorenia COVID-19.

Na prvom mieste v tohtoročných príčinách úmrtí sú kardiovaskulárne choroby, na ktoré zomrelo 25,3-tisíc osôb, nasledujú obete koronavírusu, ktorých bolo 13,2-tisíc a nádorové ochorenia s 11,9-tisíc úmrtiami. Celkovo od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 podľahlo následkom tohto ochorenia už 17,2-tisíc ľudí.

Novembrové čísla poskočili

Tretia vlna pandémie koronavírusu naberala v novembri 2021 na intenzite a Slovensko tak zaznamenalo výrazne vyšší počet úmrtí oproti predošlým rokom. Celkovo v krajine zomrelo takmer 7,2-tisíc osôb, čo bolo o 53 percent alebo o takmer 2,5-tisíc viac osôb, ako bol priemer v novembri v predošlých rokoch. Miera nadúmrtnosti sa nad hranicu 50 percent dostala po siedmich mesiacoch.

Štatistický úrad SR v snahe ponúknuť objektívne informácie o zmenách úmrtnosti na Slovensku porovnáva aktuálne dáta s priemernou hodnotou rovnakého mesiaca v predošlých piatich rokoch (aktuálne za roky 2016 až 2020) a vyhodnocuje nadúmrtnosť v percentách voči stavu predošlých piatich rokov.

Do novembrového porovnania vstúpili už zvýšené hodnoty počtu zomretých v novembri 2020 (pred rokom), pod vplyvom druhej vlny pandémie vtedy zomrelo vyše 6-tisíc ľudí a nadúmrtnosť dosiahla takmer 41 percent.

Viac zomierali mladší seniori

Najvyšší podiel zomretých v jedenástom mesiaci, podobne ako predošlé mesiace, patril do seniorskej kategórie vo veku nad 65 rokov, až takmer 5,6-tisíc zomretých boli seniori. Oproti päťročnému priemeru ich zomrelo o 56 percent viac. V podskupine starších seniorov (75 rokov a viac) dosiahla nadúmrtnosť 49 percent.

Podobne ako predošlé mesiace výrazne horšie na tom bola podskupina mladších seniorov (od 65 do 74 rokov). „Zhoršená epidemická situácia sa prejavuje od začiatku pandémie najvýraznejšie práve vo vekovej kategórii ľudí od 65 do 74 rokov. Počas veľmi zlých prvých mesiacov tohto roka počty zomretých mladších seniorov prevyšovali priemer zhruba dvojnásobne, teraz v novembri to bolo o 72 percent,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Medzimesačne sa strojnásobila nadúmrtnosť aj v skupine ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov). V novembri zomrelo takmer 1,6-tisíca osôb v aktívnom veku, bolo to o 46 percent viac ako priemer predošlých piatich.

Štyri z ôsmich krajov mali vyššie rasty zomretých ako SR

V novembri 2021 sa prehĺbili rozdiely v úrovni úmrtnosti medzi regiónmi. V rámci ôsmich krajov SR sa nárast počtu úmrtí oproti predošlým piatim rokom (nadúmrtnosť) pohyboval od 22 po 95 percent. Rozpätie hodnôt nadúmrtnosti v krajoch počas jedenásteho mesiaca roka výrazne vzrástlo, ešte v októbri mali kraje nadúmrtnosť najviac 47 percent.

Medzimesačne sa situácia zhoršila vo všetkých krajoch. Najviac na východe Slovenska a v Banskobystrickom kraji. Rekordérom bol Košický kraj, kde nadúmrtnosť poskočila z októbrových 24 percent na novembrových 78 percent. Najhoršia situácia bola aj v novembri v Prešovskom kraji, kde zomrelo o 95 percent viac ľudí ako predošlé roky. Nasledoval Košický kraj s nadúmrtnosťou 78 percent a Banskobystrický kraj s nadúmrtnosťou 68 percent.

Naopak, len malé zhoršenie situácie v porovnaní s októbrom sa prejavilo v Nitrianskom a v Trnavskom kraji, ale aj v týchto regiónoch zomrelo o štvrtinu viac ľudí ako v predošlých piatich rokoch.

Koronavírus spôsobil v novembri pätinu úmrtí

Spomedzi príčin úmrtí dominovali aj v jedenástom mesiaci na Slovensku choroby obehovej sústavy, ktoré sú dlhodobo najčastejšou príčinou zomierania v SR. Podpísali sa pod 36 percent úmrtí. Oproti priemeru predchádzajúcich piatich rokov bol ich počet vyšší o pätinu.

Na infekciu COVID-19 zomrelo v novembri tohto roka 1 443 osôb, bola to druhá najčastejšia príčina smrti v SR. „Počet zomretých na COVID-19 sa medzimesačne strojnásobil, každé piate úmrtie v novembri spôsobil nový vírus. Chorobe podľahlo o takmer dvesto osôb viac ako v novembri pred rokom,“ konštatovala Z. Podmanická.

Najvýraznejší takmer 90-percentný medziročný nárast počtu úmrtí na infekciu COVID-19 zaznamenali ľudia v produktívnom veku (15 – 64 rokov). O niečo lepšia situácia ako pred rokom bola vo vekovej skupine starších seniorov nad 75 rokov. Kým vlani v novembri predstavovali starší seniori väčšinu zo všetkých obetí tohto vírusu, v novembri 2021 tvoril ich podiel necelú polovicu.

Treťou najčastejšou príčinou zomierania v SR boli choroby dýchacej sústavy, na ktoré zomrelo 1 123 ľudí a tvorili takmer 16-percentný podiel z celkového počtu zomretých. Táto skupina chorôb ako príčina úmrtí mala najdynamickejší nárast spomedzi všetkých príčin a urobila najvyšší skok v porovnaní s predošlými piatimi rokmi. Aktuálny novembrový počet zomretých bol štvornásobne vyšší. Vysoká dynamika rastu sa tak prejavila v tejto skupine príčin už druhý mesiac po sebe.

Na štvrtom mieste boli nádory, na ktoré s výnimkou septembra a októbra zomieralo od začiatku roka 2021 menej ľudí, ako je päťročný priemer. Tejto príčine podľahlo vyše tisíc ľudí (14 percent zo všetkých úmrtí). Rakovina v rôznych formách zabila o takmer 11 percent menej ľudí ako v novembri v predošlých rokoch.

(im, šusr)

Ďalšie články od Igor Matloň
Ďalšie články