Za znásilnenie by sa mohol považovať aj sexuálny styk bez súhlasu, navrhuje rezort Kolíkovej

03.01.2022, 10:27 Po

Mária Kolíková. Foto: Dano Veselský/TASR

Za znásilnenie by sa mohol považovať aj sexuálny styk bez súhlasu. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to navrhuje v novele Trestného zákona. V súčasnosti je nevyhnutné dokázať vynakladanie aktívneho odporu obeťou alebo prítomnosť či hrozbu násilia.

„Sexuálny styk by mal za každých okolností prebiehať dobrovoľne. Požiadavka, aby v daných prípadoch došlo k ‚donúteniu‘, čo podľa výkladových komentárov k Trestnému zákonu predpokladá vynakladanie aktívneho odporu, nie je správna, keďže každá obeť reaguje na stresovú situáciu inak,“ argumentuje rezort spravodlivosti. V novele navrhuje spojiť trestné činy znásilnenia a sexuálneho násilia do spoločného ustanovenia.

Podľa ministerstva sa nejaví ako správna ani požiadavka, aby pre trestnosť takéhoto konania bolo nevyhnutné použiť násilie alebo jeho bezprostrednú hrozbu. „Napríklad pri nerovnosti postavení páchateľa a obete či už z dôvodu nerovného postavenia žien a mužov alebo z dôvodu inej pozície autority, napríklad zamestnávateľa, môže byť buď bezprostredná hrozba rôzne vnímaná obeťou a páchateľom alebo ani nemusí existovať a napriek tomu dôjde k sexuálnemu násiliu,“ podotklo.

Navrhované zmeny víta občianske združenie (OZ) Žena v tiesni, ktoré sa venuje obetiam sexuálneho násilia. Tiež zdôrazňuje, že sexuálny styk by mal byť za každých okolností dobrovoľný. „Definovanie trestného činu znásilnenia, ako je v súčasnosti v Trestnom zákone, vyžadujúce priame násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia, nie je v súlade s touto požiadavkou,“ podotkla Barbora Ševčíková z OZ Žena v tiesni.

Trestná sadzba sa navrhuje od troch do ôsmich rokov. „Vyššia trestná sadzba v prípade skutočného použitia násilia, jeho hrozby alebo v prípade využitia bezbrannosti obete zostane zachovaná a oproti súčasnému nastaveniu nedochádza k zmene,“ dodalo ministerstvo s tým, že v tomto prípade by išlo o päť- až desaťročný trest.

Dánsko a Švédsko to vidia rovnako

Slovensko by v tomto smere nebolo európskym premiantom. Aj Švédsko v roku 2018 odkleplo zákon, v zmysle ktorého je sex bez súhlasu znásilnením. Súhlas môže mať verbálnu aj jasnú fyzickú povahu.

K legislatívnej úprave pristúpilo v roku 2020 aj Dánsko. Znásilnením je tam po novom akýkoľvek sexuálny akt bez jasného súhlasu oboch, prípadne všetkých zúčastnených. Za znásilnenie sa považujú aj tie prípady, keď sa obeť nebráni, pretože je vystrašená či pod vplyvom akýchkoľvek omamných látok.

Vo februári dánski vývojári spustili mobilnú aplikáciu s názvom iConsent [po anglicky súhlas, pozn. red.]. Prostredníctvom nej si ľudia vymenia takzvané tokeny, teda digitálne šifry. Ak nesúhlasia s pohlavným stykom, bol by akýkoľvek pokus druhej strany klasifikovaný ako znásilnenie. Ak naopak súhlasia, ich zhoda sa archivuje a v budúcnosti bude pri prípadnom obvinení slúžiť ako dôkaz. Jeden súhlas platí len deň, konkrétne pre jednu súlož.

Nezaostáva ani juh Európy. Španielska vláda v júli 2021 schválila návrh zákona, ktorý považuje sexuálny styk bez jasného súhlasu za znásilnenie. Taktiež navrhuje odňatie slobody za sexuálne obťažovanie na pracovisku a za trestný čin by sa malo považovať aj hvízdanie po cudzincoch na ulici, ktoré bude klasifikované ako sexuálne obťažovanie neznámeho človeka na ulici. Návrh zákona tiež klasifikuje ako trestný čin nútené manželstvo a zmrzačenie genitálií a sprísňuje zákony namierené proti pasáctvu.

(tasr, est)

Ďalšie články od Redakcia
Ďalšie články