Bitka pri Vozokanoch (anketa o filme)

Túto bitku pripomína jeden z najkrajších pamätníkov na našom území. Pred nedávnom bol poškodený. Foto: archív redakcie

Ján Čarnogurský by si rád pozrel film o bitke, ktorá sa udiala 26. až 27. augusta 1652 a spojila Slovákov a Maďarov proti Turkom.

V auguste 1652 sa odohrala bitka pri Vozokanoch neďaleko Zlatých Moraviec. Oddiel Turkov v počte asi štyritisíc mužov vyrazil z Ostrihomu na sever rabovať poživeň a zajatcov ako zásoby na zimu. Najskôr sa pokúsili zaútočiť na Nové Zámky, ale ich odrazili, potom pokračovali na Vráble a okolité dediny.

Gróf Adam Forgáč z Nových Zámkov povolal na pomoc grófa Eszterházyho z Galanty a šľachticov a vojsko z Vrábiel, Veľkých Ďarmot, Levíc, Pápy. Gróf Forgáč predpokladal, že Turci sa budú vracať aj s korisťou po ceste okolo Tesárskych Mlyňan a Veľkých Vozokan. Na poli postavili veľkú vozovú hradbu, pomedzi vozy rozmiestnili malé poľné delá. Zhromaždili asi 1 300 vojakov.

Predpoklad bol správny. 26. augusta sa Turci s korisťou a asi 100 – 150 zajatcami, mužmi a ženami z okolitých dedín, vracali na Turkami obsadené územie v Ostrihome a Budíne. Pri vozovej hradbe sa strhla bitka, trvajúca celý deň. V bitke padli štyria Eszteházyovci, ďalší štyria pokračovali v bitke. Na noc bitka utíchla. Turci mali stále početnú prevahu a nasledujúci deň mohli rozhodnúť bitku vo svoj prospech. V noci však prišli na pomoc kresťanským vojakom sedliaci zo 16-tich okolitých obcí, vyzbrojení kosami, sekerami, vidlami a tým, čo zohnali.

Sedliaci nad ránom vpadli Turkom od boku a vniesli do ich radov zmätok. Veliteľ Turkov Kara Mustafa padol. Kresťanské vojsko zvíťazilo a oslobodilo zajatcov, ktorých by inak čakalo otroctvo a háremy.

Padlí Eszterházyovci sú pochovaní v krypte Univerzitného kostola v Trnave. Ich pohreb bol jedným z najveľkolepejších udalostí tohto druhu v Trnave, zúčastnili sa na ňom univerzitné, cirkevné, aristokratické aj mestské elity tej doby. Bitka vrhá nové svetlo na úlohu šľachty v stredoveku aj neskoršom období. Organizovala obranu okolitého územia pred nájazdníkmi. Film by ukázal boj Slovákov a Maďarov zjednotených proti spoločnému nepriateľovi. Nadšenci pre históriu každoročne na výročie bitky organizujú jej rekonštrukciu v eszterházyovskom parku v Galante.

Ďalšie články od Ján Čarnogurský
Ďalšie články