Novela šitá horúcou ihlou. Mala odľahčiť všeobecných lekárov, priniesla chaos a pacientom sťaží prístup k liekom

Čakáreň ambulancie praktického lekára pre dospelých v nemocnici Louisa Pasteura na Triede SNP v Košiciach. Foto: TASR/František Iván

Zaužívaný systém fungovania všeobecných lekárov a špecialistov sa narýchlo mení. Po legislatívnej úprave má liečbu predpisovať konkrétny špecialista, ktorý ju naordinoval. Cieľ administratívne odbremeniť všeobecných lekárov sa však môže skončiť tým, že pacient ostane bez liekov. Lekárske a pacientske združenia namietajú, že hoci je novela zásadná, nikto ju s nimi vopred neprediskutoval.

Pacientske združenia a organizácie ambulantných a nemocničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bijú na poplach. Dostať sa v novom roku k liekom je pre niektorých pacientov nemožné. Príčinou je novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2022. Parlamentom prešla v tichosti, bez riadneho pripomienkového konania, len na základe poslaneckého pozmeňovacieho návrhu. O čo ide?

Podľa Plánu obnovy nám chýba na zabezpečenie optimálnej primárnej starostlivosti takmer 350 všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) a 80 všeobecných lekárov pre deti a dorast (VLDD). „Roky limitovaného rozsahu činností vytvorili medzi lekármi aj pacientmi kultúru, v ktorej všeobecní lekári liečia len bežné ochorenia a väčšinu pacientov odkazujú k špecialistom, ktorým následne robia podporu napríklad vo forme delegovanej preskripcie,“ píše sa v Pláne obnovy.

Delegovaná preskripcia znamená, že špecialista stanoví liek, ale predpísať ho musí všeobecný lekár. Administratívne to preťažuje ambulancie všeobecných lekárov. Tvorí až 55 percent preskripcie všetkých liekov a uberá im v priemere dve hodiny z ordinačných hodín. Po liekovej novele je delegovanej preskripcií koniec.

Pacientov čaká pri predpisovaní liekov chaos

Lieky musia predpisovať špecialisti, ale tí to nepovažujú za šťastnú zmenu. „Polymorbídny [s viacerými chorobami, pozn. red.] pacient musí kontaktovať (navštíviť) namiesto jedinej ambulancie svojho všeobecného lekára v mieste bydliska viacero ambulancií špecialistov, často mimo bydliska, a to viackrát ročne, mimo plánovaných kontrol,“ opisujú v stanovisku zástupcovia špecializovaných medicínskych odborov združení v Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).

Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, s týmto argumentom nesúhlasí. „Pacienti nemusia nikam cestovať. E-recept si môžu objednať oni alebo ich príbuzní SMS, mailom alebo telefonicky. Predpis lieku na základe objednávky lekári bežne vykonávajú v priebehu 24 hodín,“ hovorí Palušková pre Štandard.

Rozporuje to Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. „Nie u každého lekára dnes funguje mailová, prípadne SMS komunikácia a na to, aby si to zabezpečili, potrebujú primerané časové obdobie. Zákon bol právoplatný 29. decembra 2021 a účinný je od 1. januára 2022. Dva dni sú na takúto prípravu príliš málo. Mnohí pacienti zrejme budú musieť osobne navštíviť špecialistu kvôli predpísaniu receptu,“ oponuje Lévyová pre Štandard.

Problémy pri dlhodobo užívaných liekoch

Podľa Paluškovej nemusí pacient špecialistu kontaktovať neustále. Ak lekár rozhodne, že pacient má nejaký liek užívať pravidelne, predpíše takzvaný repetatur (opakujúci sa) recept. Lekár pacienta informuje o dĺžke platnosti repetatur receptu a ten si ho pravidelne vyzdvihuje v lekárni. Repetatur recepty vystavené v roku 2021 platia aj v roku 2022. Špecialisti však opäť zdvíhajú varovný prst. Používanie tejto formy preskripcie podľa nich povedie k horšej kontrolovanosti pacientov ich všeobecnými lekármi a k terapeutickému chaosu.

„Napríklad diabetik s postihnutím zraku, obličiek, s periférnym artériovým ochorením a neuropatiou, navštevujúci často päť až šesť špecializovaných ambulancií, dostane recept repetatur od každého zo špecialistov, ale v rozličných termínoch. A tak aj termíny vybratia liekov na repetatur recept z lekárne budú rôzne,“ približujú možné komplikácie.

Pacienti budú musieť navštíviť lekárne oveľa častejšie ako keď im lieky naraz predpísal ich všeobecný lekár. Existuje predpoklad, že mnohé lieky si pre problémy s termínmi vôbec nevyberú, čo zhorší ich zdravotný stav. Nutnosť prechodu na e-zdravie a dodatočné zaťaženie administratívou spojenou s preskripciou môže navyše urýchliť starším špecialistom odchod do dôchodku.

Výhrady k novele mali mať aj lekárnici, pretože v rámci e-receptu vraj chýbajú technické parametre, ktoré by umožňovali uloženie opakovaného receptu do systému. V praxi vraj nefunguje možnosť opakovaného vydania lieku pacientom. Podľa Paluškovej opakovaný recept funguje a využíva ho množstvo lekárov.

Neviditeľný pacient

S návrhom sa vraj nestotožňujú ani všetci poskytovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Nevidia prínos opakujúceho sa receptu v rámci odbremenenia ich práce. „Viac vítali to, že mali prehľad o liečbe pacientov, vedeli odborne manažovať ich diagnostiku a liečbu. Mnohí by chceli ešte viac posilňovať kompetencie všeobecných lekárov tak, aby sa im rozširovala preskripcia v rámci predpisovania aj iných liekov v rámci liečby pacientov,“ argumentuje Lévyová.

Je pravdou, že všeobecní lekári volajú po posilnení svojich kompetencií. Ráta s tým aj reforma ambulantnej sféry, avšak pod podmienkou, že sa zníži existujúce administratívne zaťaženie.

„Každý lekár – špecialista aj všeobecný lekár – vidí všetky predpísané lieky u pacienta v jeho liekovej knižke za posledný polrok. Naďalej teda lekár môže manažovať pacienta podľa svojej špecializácie. Kompetencie je možné rozširovať do kapacity ambulancií všeobecných lekárov, ktoré sú extrémne zahltené byrokraciou. Pokiaľ si každý indikujúci lekár bude riadiť vlastnú preskripciu, všeobecným lekárom sa uvoľní čas na ďalšie medicínske výkony,“ vysvetľuje Palušková.

Odchod z nemocnice bez liekov?

Druhou zásadnou zmenou je nariadenie, podľa ktorého je ústavné zdravotnícke zariadenie povinné pri prepustení pacienta zabezpečiť mu preskripciu liekov a pomôcok na maximálne 30 dní. Má predísť tomu, aby musel ísť pacient hneď po prepustení z nemocnice len kvôli predpisu liekov k svojmu obvodnému lekárovi. Takto si ich môže vyzdvihnúť priamo v nemocničnej lekárni. Podľa nemocničných lekárov to nie je také jednoduché.

V nemocnici často hospitalizovanému pacientovi zistia aj iné ochorenie a ošetrujúci lekár naň odporučí príslušné lieky. Po starom ich mohol na základe prepúšťacej správy predpísať všeobecný lekár. Po liekovej novele to musí spraviť lekár prepúšťajúci pacienta z nemocnice. Lieky však nemôže v nemocnici predpísať hocikto – je potrebný ambulantný kód. Prepúšťajúci lekár ho nemusí mať alebo ho nemá vo svojej špecializácii.

V mnohých zdravotníckych zariadeniach nie sú špecialisti vo všetkých odboroch, takže lieky nebude mať kto predpísať. Tento stav ešte umocní reforma nemocníc, ktorá redukuje určité oddelenia vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.

Aj keby pacientovi pri prepustení z nemocnice mal kto lieky predpísať, nie je isté, čo sa s ním stane po 30 dňoch, keď sa mu minú. „Všeobecný lekár nebude mať povinnosť a už ani možnosť zabezpečiť preskripciu liekov, ktoré indikoval lekár počas hospitalizácie. No pacient sa k špecialistovi do 30 dní zväčša nedostane – napríklad pacient prepustený po prvom infarkte myokardu, ktorý doteraz nebol v sledovaní kardiológa,“ píšu v stanovisku špecialisti.

„Už pred pandémiou sme upozorňovali na to, že máme nedostatok špecialistov a že čakacie doby u mnohých špecialistov sú viac ako polročné. Aké budú čakacie lehoty po tejto zmene?“ pýta sa Lévyová.

Bude sa preťažovať urgentný príjem, varujú záchranári

Podľa záchrannej zdravotnej služby (ZZS) budú vyťaženejšie sanitky, lebo pacienti, ktorí sa nedovolajú špecialistovi, budú žiadať predpis liekov od záchranárov. Takéto bizarné situácie sa dejú pomerne často aj dnes.

V Pláne obnovy sa píše, že „ZZS zrealizuje viac ako 60 percent zásahov u pacientov, ktorí nie sú v priamom ohrození života alebo zdravia a mohli by byť liečení a ošetrovaní inou zložkou akútnej zdravotnej starostlivosti“. Ak sa záchranári venujú neadekvátnemu prípadu, a preto príde k vážnejšiemu stavu vzdialenejšia sanitka, zhoršuje sa prognóza prežitia a úplného vyliečenia dotyčného zraneného. Zvyšuje sa tým počet odvrátiteľných úmrtí. 

Záchranári sa tiež obávajú, že pacienti, ktorí sa nedostanú k liekom, budú preťažovať urgentný príjem. „Ide o zbytočnú obavu, pretože každá ambulancia požiadaná pacientom o predpis lieku prostredníctvom SMS, telefónu alebo mailu zašle pacientovi recept spravidla do 24 hodín,“ myslí si Palušková.

Či to vzhľadom na vyššie vypísané výhrady bude fungovať takto bezproblémovo, ukáže až čas.

Špecialistov je málo, nebudú stíhať

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorý zastupuje poskytovateľov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, sa stotožňuje s názorom, že všeobecných lekárov je potrebné, najmä v súčasnosti, čo najviac odbremeniť.

Zväz priznáva, že je nevyhnutné upraviť nesprávne nastavenie zodpovednosti za predpísanú liečbu. Odborný lekár dnes totiž predpíše liek, ale stanovenú liečbu vrátane jej interakcií ďalej nekontroluje. S narýchlo šitou novelou však ZAP nesúhlasí. Špecialistom vraj nemožno pridávať povinnosti bez vytvorenia podmienok a predchádzajúcej diskusie.

„Prijatie uvedenej zmeny len na základe pozmeňovacieho návrhu, ako tomu bolo v tomto prípade, nepovažujeme za krok smerujúci k takej potrebnej spolupráci naprieč rezortom a sektorom. Máme opodstatnené obavy z počiatočnej implementácie zmeny preskripcie, ktorá môže byť príčinou zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Pre niektorých môže táto zmena znamenať zbytočnú logistickú záťaž v zmysle nutnosti návštevy viacerých lekárov špecialistov len za účelom predpisu chronickej liečby. A zároveň dôjde k ešte výraznejšiemu preťaženiu kapacít už aj tak poddimenzovanej špecializovanej ambulantnej starostlivosti,“ vysvetľuje Jaroslava Orosová, prezidentka ZAP.

Nikto s nami nekomunikoval

Kritici pri liekovej novele vyčítajú politikom najmä to, že nediskutovali s pacientskymi združeniami a s organizáciami, ktoré združujú ambulantných a nemocničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Novela neprešla ani riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním.

„Uvedená zmena priniesla veľa otázok, na ktoré nepoznáme odpovede. Za nás pacientov preto posielame odkaz poslancom, aby všetky zmeny boli riadne odôvodnené, aby boli prediskutované a aby ich bez tohto neschvaľovali. A hlavne, aby sa vždy pri veľkých zmenách, ktorou zmena predpisovania nepochybne je, dal dostatočný a primeraný čas na prípravu lekárom, lekárnikom, inštitúciám a najmä pacientom,“ konštatuje Lévyová.

„Obzvlášť v takom náročnom a vypätom období, ako je práve prebiehajúca pandemická doba apelujeme na kompetentných, aby si uvedomili, že každé narýchlo šité a neuvážené rozhodnutie bez akejkoľvek komunikácie vedie k zvyšovaniu napätia aj v rámci segmentov ambulantnej starostlivosti a celkovo zvyšuje frustráciu už aj tak vyčerpaných zdravotníkov, ktorú v konečnom dôsledku najviac pocíti samotný pacient,“ prízvukuje Orosová.

Aj prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ súhlasí s názorom, že zásadné systémové zmeny v zdravotníctve je potrebné realizovať po širokej odbornej diskusii. „Systém odporúčaní špecialistov je v SR zaužívaný takmer 30 rokov a zrušiť ho takpovediac zo dňa na deň, počas vianočného obdobia a, navyše, v čase pandémie, považujeme za nezodpovedné,“ vytýka Sukeľ pre TASR.

So SLeK tieto zmeny nikto nekonzultoval. „Podotýkame, že pozmeňovací návrh nebol ani predmetom rokovania výboru pre zdravotníctvo,“ dopĺňa Sukeľ.

„Táto novelizácia priamo nabáda všeobecných lekárov rezignovať na jedno z ich hlavných poslaní, ku ktorému sa všetky tri odborné spoločnosti vehementne hlásia – zabezpečenie holistického prístupu k pacientovi. Liečime pacienta, nie chorobu. Kľúčová úloha VLD ako zjednocujúceho aktéra manažmentu pacienta s viacerými diagnózami je predkladanou novelizáciou eliminovaná,“ myslia si špecialisti zo SLS.

Ako bude v tomto roku vyzerať predpisovanie liekov, je neisté. Výhrad je veľa, prichádzajú zo všetkých strán. Ministerstvo zdravotníctva v utorok avizovalo, že je otvorené diskusii. Zákon však už je v platnosti.

Ďalšie články od Eva Struhárňanská
Ďalšie články