Danka a Janka ako príklad rodičovského bonusu v praxi

Milan Krajniak. Foto: Jakub Kotian/TASR

Prestaňme konečne trestať matky za materinskú lásku. Návrh rodičovského bonusu práve to rieši.

Predstavte si dve celoživotné priateľky Danku a Janku. Celý život pracujú ako účtovníčky v tej istej firme. Danka sa vydala a vychovala dve deti. Janka sa tiež vydala, ale zostala bezdetná. Obe pôjdu v roku 2023 do dôchodku. Podľa súčasných pravidiel dôchodkového systému dostane bezdetná Janka dôchodok 712 eur. Danka, ktorá vychovala dve deti, bude mať dôchodok o 80 eur mesačne nižší, ročne teda dostane o 960 eur menej ako Janka. Prečo je to tak?

Súčasný dôchodkový systém diskriminuje vo výške dôchodku práve matky, ktoré vychovali deti. Matka s jedným dieťaťom dostane ako novodôchodkyňa v roku 2023 mesačne o 47 eur menej a ročne o 564 eur menej, matka s dvomi deťmi o 80 eur mesačne a o 960 eur ročne menej, matka s tromi deťmi mesačne o 184 eur menej a ročne o 2 208 eur menej, matka so štyrmi deťmi mesačne o 246 eur menej a ročne o 2 952 eur menej, to všetko s porovnaním s bezdetnou novodôchodkyňou v roku 2023.

Príčinou tejto diskriminácie je fakt, že na Slovensku má matka ešte šesť rokov po narodení dieťaťa o tretinu nižší plat ako jej bezdetná kolegyňa. Z tohto platu sa platia odvody do dôchodkového systému a na základe nich sa vypočítava dôchodok. Dôvodom nie sú len zameškané roky kariérneho rastu. Matka s dieťaťom často radšej pracuje za nižšiu mzdu výmenou za istotu pevného pracovného času, aby už o 16:30 mohla každý deň vyzdvihnúť dieťa v škôlke alebo v školskej družine, ísť s ním na krúžky, uvariť mu večeru, prípadne mu pomôcť s domácimi úlohami.

Vráťme sa k nášmu príkladu s Dankou a Jankou. Najväčším paradoxom súčasného nastavenia dôchodkového systému je, že dôchodok oboch platia svojimi odvodmi Dankine pracujúce deti. Je úplne v poriadku, že všetky pracujúce deti platia solidárne aj dôchodky tým dôchodcom, ktorí sú bezdetní alebo ich deti nepracujú. Čo však nie je v poriadku, je fakt, že Dankine pracujúce deti platia svojimi odvodmi dôchodok všetkým dôchodcom, ale ona sama má preto, že svoje deti dobre vychovala, nižší dôchodok ako bezdetní dôchodcovia.

Túto nespravodlivosť chceme zmeniť rodičovským bonusom.

Podarilo sa nám presadiť zmenu ústavy, ktorá dáva od 1. januára 2023 každému pracujúcemu dieťaťu na Slovensku právo, aby časťou svojich zaplatených odvodov prispelo na dôchodok priamo svojmu rodičovi na dôchodku. Bez toho, aby pracujúci človek platil vyššie dane alebo odvody, a bez toho, aby bol takýto pracujúci človek ukrátený na výške svojho budúceho dôchodku.

So svojimi kolegami vo vládnej koalícii teraz vediem diskusiu, v akej výške bude rodičovský bonus od začiatku roka 2023. Môj návrh spočíva v tom, aby mohla mama na dôchodku dostávať od svojho pracujúceho dieťaťa mesačne 2,5 percenta z jeho hrubej mzdy. Ak dieťa zarábalo v roku 2021 napríklad 1 000 eur v hrubom, jeho mama na dôchodku by potom od januára dostávala k dôchodku rodičovský bonus 25 eur mesačne, teda 300 eur ročne. Ak by mala matka na dôchodku dve pracujúce deti, ktoré zarábali v roku 2021 mesačne v hrubom napríklad 800 a 1 100 eur, takáto mama by dostávala od januára 2023 rodičovský bonus 47,5 eur mesačne, čiže ročne 570 eur.

Hlavným argumentom odporcov rodičovského bonusu je údajne skutočnosť, že rodičovský bonus rozvráti dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Keď tento argument počúvam, vždy si spomeniem na rok 2002. Vtedy som spolu s Vladimírom Palkom, s ktorým dnes presadzujem rodičovský bonus, presadzoval zavedenie rovnej dane na Slovensku. Aj vtedy analytici argumentovali úplne rovnako. Nič nové pod slnkom… Ako sa ukázalo, mýlili sa. Našťastie, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už potvrdila, že môj návrh reformy prvého piliera dôchodkového systému vrátane rodičovského bonusu zlepšuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií o 2,4 percenta HDP.

Za úplne legitímnu považujem diskusiu o postupnom nábehu rodičovského bonusu. Teda diskusiu o výške celkovej sumy, ktorú si môžeme ako štát dovoliť vyplácať na rodičovský bonus v rokoch 2023, 2024, 2025 a potom ju postupne zvyšovať. Takúto debatu s ministrom financií a ostatnými kolegami vo vláde práve vedieme.

Verím, že už čoskoro budeme môcť oznámiť dohodnutý výsledok. Vnímam totiž jednotu v tom, že chceme na Slovensku zmeniť dôchodkový systém tak, aby konečne prestal trestať mamy za materinskú lásku. A to je dobrý základ pre dohodu o rodičovskom bonuse.

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre politické strany a politických lídrov na uverejňovanie textov a vlastných stanovísk. Texty nevyjadrujú názor redakcie.

Ďalšie články od Milan Krajniak
Ďalšie články