Reakcia na Pavla Kameníka: Kde boli všetci tí odborníci, ktorí dnes už neskoro kričia?

Ilustračný obrázok. Foto: Matúš Zajac

V minulosti, keď príroda fungovala a krajina na poliach štedro ponúkala zakvitnuté plodiny a stromy, lúky plné kvetov – to boli časy, keď sa včelám darilo a med tiekol doslova potokmi. Boli to dobré časy pre včelárov, včely a milovníkov medu.

Od roku 1978 slovenské včely ohrozuje roztoč varroa destructor. Nepodarilo sa ho eliminovať v danom roku, ani v tých nasledujúcich. Nesprávnym prístupom, len z dôvodu medných výnosov, došlo pri snahe o zbavenie včely tohto parazita k opačnému efektu. Varroa destructor sa po celé roky takzvaného liečenia proti nemu stával odolnejším. Patogény, ktoré prenáša, sú nebezpečnejšími, a včela je teda zraniteľnejšia.

Moja otázka znie, kde boli všetci odborníci, ktorí dnes už neskoro kričia, keď varroa destructor masívne napáda a likviduje včelstvá? Aké účinné a trvalo udržateľné opatrenia nastolili do praxe skúsení včelári rozumejúci problematike včiel za 44 rokov, odkedy je varroa destructor na scéne slovenského včelárstva a na „chrbtoch“ slovenských včiel?

Ako prehliadali takzvaní asistenti úradného veterinárneho lekára (AÚVL), osoby bez opory v zákone, včelstvá na varroázu, aké údaje nazbierali, aké štatistické výsledky máme, z ktorých môže včelárska odborná aj laická verejnosť čerpať? Aké opatrenia na boj s varroázou sa prijali na základe zistení z kontrol na varroázu? Žiadam vás v mene včelárov a daňových poplatníkov o zverejnenie všetkých dát. Mimochodom, prečo pri prehliadkach nebezpečnej bakteriálnej infekcie moru včelieho plodu nechodia tieto osoby v jednorazových oblekoch?

Žiadam vás o poskytnutie vyhodnotenia efektivity dotácií vynaložených na boj s varroázou za posledných desať rokov, kedy sa minulo bezmála 2,5 milióna eur na odmeny AÚVL. Prečo sa tieto dotácie nepoužili na nákup liečiv? Pomohlo by to včelárom plošne a nielen vybranej skupinke ľudí.

Žiadam vás o poskytnutie vyhodnotenia efektivity dotácií použitých na vzdelávanie osôb z AÚVL. Dialo sa bez opory v zákone, nakoniec aj bez potrebného vzdelania a mnohí dnes nerozpoznajú nezaviečkovaný plod od moru včelieho plodu.

Uveďte včelárskej verejnosti, kto kontroluje a vyhodnocuje činnosť AÚVL? Na základe posledných rokovaní to nekontroluje nikto, dané osoby nemá kto odvolať a nikto neručí za ich odbornosť, nemajú žiadnu zodpovednosť… Skutočne skvelo zorganizované.

Boli ste pri tom, keď sa nariadil Národný eradikačný program, ktorý je od samého počiatku nevykonateľný a zlý. Napadnuté včelstvá, čiže biologicky nebezpečný materiál, sa páli len tak na voľnom priestranstve vrátane pálenia úľov plných zásob medu, kde nie je isté či sa v ohni zničia všetky spóry. Záhradkár riskuje pri spaľovaní konárov pokutu pre porušenie zákona o ovzduší. Pálenie úľov zateplených polystyrénom a pálenie nebezpečného biologického materiálu je však v poriadku, lebo aj tu sa zákon porušovať môže. Mor včelieho plodu je oficiálne popísaný na Slovensku v roku 1992 a včelstvá prežili do roku 2008, keď sa nariadil Národný eradikačný program. Neslúži táto bakteriálna choroba ako PR vybraným odborníkom na presadzovanie svojich záujmov?

Včelárskou nekonečnou témou je vyšľachtenie varroa tolerantnej včelej matky, financovanej samostatným projektom. Kde ju teda máme, pán Kameník? Žiadna nie je, a žiadna ani nebude. Príroda sa nedá nahradiť ani pretvárať na obraz človeka.

Takže kto je zodpovedný za súčasný stav vo včelárstve? Kto je zodpovedný za súčasné problémy včelárov, nedostatočné dotácie na liečivá? Za zdravotný stav včiel, dlhotrvajúce problémy slovenských včelárov pri predaji medu, keď musia čeliť nekalej konkurencii sladkých sirupov NEmedov nejasného pôvodu? Keď sme s pánmi Martinom Hodoškom a Pavlom Fiľom počas rokovania komoditnej rady navrhovali efektívny spôsob kontroly kvality a pôvodu medov, ostali ste ticho, pán Kameník.

Ako ste doposiaľ efektívne chránili a ako chránite slovenský med? Robíte to tak, aby slovenskí včelári prežili a aby kvalita slovenského medu bola jasným výberom?

Aká je vlastne produkcia slovenského medu? V priebehu pár mesiacov boli uvedené rôzne množstvá, pričom za mesiac sa zmenili v miliónoch kilogramov. Prečo nevieme taký dôležitý údaj? Je to zámer?

Európska únia rozdeľuje dotácie podľa početnosti včelstiev v jednotlivých štátoch. Predpokladajme, že máme na Slovensku reálne menej včelstiev, ako eviduje Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ). Prečo sa včelárske organizácie bránia riadnemu jarnému sčítaniu včelstiev? Ak konečne pristúpite na jarné sčítavanie včelstiev, nesmú túto činnosť vykonávať ľudia z AÚVL, ktorí doposiaľ sčítavali a predkladali podklady do CEHZ. Bude treba dodržať postup, ktorý jasne nariaďuje zákon 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

Prečo sa vyplácajú dotácie na opeľovaciu činnosť na základe stavov uvedených počas jesenného sčítania, keď výzva jasne hovorí, že dotácie sa vyplácajú na základe počtov včelstiev ku 31. máju príslušného roka vedených v CEHZ, pričom je praxou, že stavy sa ku tomuto termínu neaktualizujú? Prečo sa vyplácajú tieto dotácie na ruku? Radovým včelárom ostáva len menšia časť, potom nemajú na liečivá, potravu pre včely a nedokážu sa o svoje včely postarať tak, ako by chceli a podľa objektívnych potrieb včelstiev.

Pán Kameník, nie ste náhodou jeden z tých, ktorí celé roky vývoj slovenského včelárstva ovplyvňujú? Je smutné, že ste nikdy nepochopili skutočné potreby včiel a včelárov a ešte ani dnes ich nechápete. Zasekli ste sa v minulosti.

Ovplyvňovali ste a snažíte sa naďalej ovplyvňovať chod slovenského včelárstva, ktoré míňa milióny eur na neefektívne činnosti. Radovým včelárom, ako hovoríte, netreba, lebo v prvom rade sú medomety. Ak ich nebudete môcť dotovať, „rozpadnú sa vám základné organizácie“. Presadzoval som väčšiu pomoc zameranú priamo na radových včelárov, napríklad na podporou nákupu liečiv pre efektívnejší boj s varroázou. Vy ste presadzovali dotovanie nákupov medometov pre úzku skupinu jednotlivcov.

Odborníci tvrdia, že prehliadka na varroázu nemá žiadny praktický význam, pokiaľ sa robí len jednorazovo. Napriek tomuto odbornému hľadisku ste aj v nedávnej minulosti presadzovali pokračovanie v jednorazových kontrolách, čím ste podporili nedôvodné a neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. Prehliadky vykonávané AÚVL je potrebné zrušiť a ušetrené dotácie využiť v prospech včelárov, príklady som uviedol.

Ďalším vaším prešľapom bolo a je prehliadanie rozporu medzi zákonom 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a zákonom 362/2011 Z.z. o lieku, čo som kritizoval. Dúfam, že v blízkej dobe dôjde ku náprave.

Ste spoluzodpovedný za nečinnosť v boji s varroázou, keď aj napriek čerpaniu dotácií na boj s touto chorobou, sa v tejto oblasti neurobilo nič pre riešenie vážnej situácie a proti šíreniu tejto v súčasnosti nebezpečnej choroby komplikujúcej včelárenie. Naopak, choroba napreduje.

Pekne ste napísali, ako včelárite, ale skutočnosť je iná. Dnešná technológia komerčného včelárstva je zameraná priamo na produkciu včelích produktov. Všetko, čo človek o včele vie, o jej spôsobe života či fungovania, sa zneužíva s cieľom maximalizácie ekonomického zisku. Prirodzené potreby včiel sa nezohľadňujú.

Pán Kameník, počas rokovaní o podobe nového nariadenia vlády som presadzoval výšku dotácií pre jednotlivé opatrenia a podopatrenia tak, aby čo najväčšia časť dotácií išla priamo k radovým včelárom. Či už zvýšením čiastky na nákup liečiv, podporou nákupu potravy pre včelstvá, dotáciami priamo na vzdelávanie včelárov, na vydanie náučnej ročenky včelára s popisom včelárenia počas roka vrátane fotiek chorôb. Snažil som sa o dotácie na vysádzanie nektárodajných a peľodajných stromov, krov, bylín, avšak neúspešne. Pri tvorbe nového nariadenia vlády ste nerešpektovali pravidlá EÚ na Programovacie obdobie 2023 až 2027.

Ako som už spomenul, išlo vám hlavne o medomety. Predseda Slovenského zväzu včelárov (SZV) presadzoval budovanie antikorových medárií s odôvodnením, že plebsu netreba viac dať, lebo to minú na nepodstatné veci. Perličkou hodnotenia slovenských včelárov je výrok Vladimíra Hanzelyho, ktorý povedal, že „včelárom netreba viac peňazí, lebo ich prepijú“.  Keďže predstavitelia včelárskych organizácií sa zhodujú, že radovým včelárom netreba viac z dotácií, paradoxne sú určené práve pre nich, je na mieste požiadavka na zverejnenie toho, aké sumy z dotácií dodnes skončili u funkcionárov, sekretárok, sekretárov…

Pán Kameník, zrejme viete, že včelári sú nespokojní a sťažujú sa, lebo dochádza k neoprávnenému kráteniu ich dotácií na medomety. Nedostávajú v rámci dotácie vyplatenú oprávnenú čiastku 50 percent z nákupnej ceny medometu, ale dochádza k strhávaniu určitej sumy na koordináciu vašej činnosti.

No a čo, že som to chcel pretlačiť na poslednom rokovaní 21. januára a bol som vyzvaný pánom Vladimírom Hanzelym, predsedom Združenia včelárov východného Slovenska, regiónu Spiš, aby „som radšej nevystupoval a nesnažil sa svoje spiatočnícke návrhy pretlačiť do programu ani uznesení, lebo slovenskému včelárstvu škodia“.

Vážení včelári, tie moje spiatočnícke návrhy boli, aby ste dostali viac peňazí z balíka dotácií, aby ste mali viac pre svoje včely, na čo pán Vladimír Hanzely povedal, že „včelárom netreba viac peňazí, lebo ich prepijú“. Podľa pána Vladimíra Hanzelyho – čo včelár, to alkoholik?

Keby boli samotní včelári prítomní na rokovaní, veľmi rýchlo by zistili, kto zastupuje ich všetkých a kto sa hrá na svojom piesočku.

Názor je reakciou na rozhovor Štandardu s predsedom Spolku včelárov Slovenska Pavlom Kameníkom.

Ďalšie články