Ani oko mimo očnej jamky, ani zlomenina. Dokumenty k Lučanskému sú vonku

Milan Lučanský (Zdroj: TASR)

Rezort spravodlivosti po vopred danom sľube ministerky Márie Kolíkovej (Za ľudí) zverejnil v pondelok večer dokumenty súvisiace so zranením zosnulého bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, aj s incidentom zo dňa, kedy sa pokúsil o samovraždu. Potvrdzujú oficiálnu a už skôr komunikovanú verziu oboch incidentov. Posledné slovo bude mať nezávislá komisia.

„Po posúdení a potrebnej anonymizácii sprístupňujeme materiály z prvej udalosti z 9. decembra 2020, ako aj z mimoriadnej udalosti z 29. decembra 2020. A rovnako zverejňujeme prehľad najčastejších otázok a odpovedí, ktoré sme v nadväznosti na uvedenú udalosť zaznamenali,“ uviedol hovorca ministerstva Peter Bubla.

Pripomenul, že vzhľadom na charakter údajov a ochranu osobných údajov bolo potrebné právne posúdiť rozsah, ktorý možno zverejniť a materiály v nevyhnutnej miere anonymizovať. Ministerka uviedla, že kamerové zábery nemôžu zverejniť, pretože by sa tým marilo trestné konanie.

Zverejnenie dokumentov avizovala Kolíková po pondelkovom prvom stretnutí vyšetrovacej komisie zriadenej na prešetrenie úmrtia policajného exprezidenta i jeho skoršie zranenie oka. Komisia má 17 členov.

Bývalý sudca a v súčasnosti poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Radačovský požiadal ministerku, aby sa mohol tiež stať členom komisie. Zároveň pre TASR potvrdil, že prevzal plnú moc na zastupovanie manželky Lučanského v trestom konaní. Deklaroval, že vec nebude riešiť politicky.

Pristúpil si šľapku a zapotácal sa

Ministerstvo zverejnilo napríklad návrh na prijatie bezpečnostných opatrení v súvislosti s umiestnením Lučanského v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚVV a ÚVTOS) Prešov. Vyplýva z neho, že príslušníci ZVJS mohli komunikovať s Lučanským len v prítomnosti iného príslušníka ústavu, všetko neštandardné správanie muselo byť okamžite hlásené a jeho pohyb mimo cely musel byť strážený nepretržite.

Rezort publikoval aj úradný záznam o vzniku zranenia z 10. decembra 2020. Píše sa v ňom, že vzniklo tým spôsobom, že policajný exprezident nemohol v noci spať, prechádzal sa po cele, pristúpil si šľapku, zapotácal sa a udrel sa do rohu postele. „To nič nie je, udrel som sa,“ okomentoval svoje zranenie a odmietol zdravotné ošetrenie. Ako už je známe, absolvoval ho napriek tomu.

Zranenie zriedkavé, ale nespôsobené inými

V zmysle dokumentu označeného ako Záznam o vykonaní kontroly v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín sa uvádza, že operácia tohto zranenia trvala asi hodinu. Vylučuje sa v ňom aj cudzie zavinenie a ak by tomu tak podľa prítomného lekára Dušana Poliaka bolo, „následky po útoku inej osoby na tvárovú časť obvineného by bolo rozsiahlejšie a neboli by limitované výlučne na očnú guľu“. Uviedol však, že takýto úraz je „zriedkavý“.

Podľa slov Lučanského, ktoré rovnaký záznam parafrázuje, k vzniku tohto zranenia prispeli aj problémy so spánkom, vyčerpávajúca cesta z Chorvátska na územie Slovenska pred jeho kontaktom s políciou, absencia starostlivosti vo väzbe či nákaza koronavírusom, ktorá sa objavila v jeho rodine.

V závere dokumentu sa uvádza, že „žiadna z informácií prezentovaná médiami k okolnostiam vzniku poranenia (napadnutie), rozsahu poranení (krvácanie do mozgu, viacnásobná zlomenina nadočnicového oblúka, opakovaná resuscitácia, oko mimo očnej jamky, 11 hodinová operácia) nebola potvrdená, respektíve bola vyvrátená. Rovnako sa nepotvrdila verzia pokusu o samovraždu“.

Telefonáty s manželkou mu boli zamietnuté

Na svetlo sveta ministerstvo pustilo aj informáciu o zranení z nemocnice pre okresnú prokuratúru v Prešove. V krátkej správe sa uvádza, že mechanizmus zranenia korešponduje s vyjadrením Lučanského, nakoľko pri klinickom vyšetrení a pri CT vyšetrení neboli zistené iné stopy úrazu. Napríklad výrazný opuch mäkkých tkanív v oblasti očnice či zlomenina tvárových kostí alebo kostí tvoriacich očnicu.

K dispozícii širokej verejnosti je aj žiadosť policajného exšéfa o umožnenie telefonovať, konkrétne s jeho manželkou Martinou Lučanskou, a rozhodnutie vyšetrovateľa, v ktorom mu tento kontakt zamietol.

9 minút bez pozornosti

Rezort nevynechal ani najdôležitejší záznam a to ten, ktorý sa týka popisu a príčiny vzniku Lučanského smrti. Bachar podľa neho skontroloval Lučanského o 16:30 v osudný deň 29. decembra a ten ležal na posteli hlavou pri okne a na jeho kontrolu cez priezor reagoval zdvihnutím hlavy.

„Pri výdaji večere v čase cca 16:39 som za prítomnosti SRR npor. Ľuboša Kaňucha cez bufetové okienko vyzval menovaného na odobratie stravy. Menovaný ani na opakovanú výzvu nereagoval. Cez bufetové okienko som videl, že nehybne leží na posteli. Nakoľko bol však na posteli otočený nohami k oknu, kvôli plastovej zástavbe WC mu nebolo vidieť hlavu ani plecia,“ opisuje príslušník ZVJS daný moment.

Následne spolu s menovaným nadporučíkom podľa vlastných slov otvorili dvere, vstúpili do cely a zistili, že Lučanský leží na bruchu hlavou tesne nad čelom postele a okolo krku mal jedenkrát otočenú teplákovú bundu, „ktorá bola uviazaná o hornú časť poschodovej postele“.

Okamžite vraj stlačili núdzové tlačítko na svojej vysielačke, preložili ho z postele na podlahu a začali s resuscitáciou. O 16:46 mal byť potom zástupcom vedúceho zmeny nadporučíkom Miroslavom Sabolom donesený prenosný defibrilátor, ktorým pokračovali v oživovaní až do príchodu lekárov o 16:58. „Po zabezpečení základných životných funkcií bol obvinený Lučanský v čase o 17:30 prevezený DZP do FNsP Prešov“.

Spolu s horeuvedenými dokumentami boli publikované aj Štatút Kontrolnej komisie, ktorú zriadili ministerka Mária Kolíková, zoznam členov tejto komisie a odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sú v tejto veci kladené. Väčšina z nich už pritom bola medializovaná.

(tasr, ste)

Ďalšie články od Peter Števkov
Ďalšie články