Niektoré nemocnice odmietajú zdravotníkom preplácať PN

oto: Radovan Stoklasa/TASR

K najzákladnejším povolaniam pri zvládaní koronakrízy nepochybne patria zdravotníci. Napriek tomu sa k nim štát nespráva férovo. Podľa najnovších informácií im nemocnice odmietajú vydať potvrdenie o infikovaní sa pri výkone práce, od čoho závisí výška ich príplatku počas práceneschopnosti.

Lekárske odborové združenie (LOZ) na čele s lekárom Petrom Visolajským, ktorý je aj členom Ústredného krízového štábu, opätovne požaduje, aby sa zdravotníkom v príslušnej miere preplácala práceneschopnosť (PN) v prípade, že sa nakazili koronavírusom.

PN by podľa zákona, ktorý nadobudol účinnosť koncom novembra, mala byť zdravotníkom, ktorí ochorejú počas výkonu práce na COVID-19, preplácaná vo výške 80 percent vymeriavacieho základu.

Problémom je, že pozitívny zdravotník napriek prebiehajúcej pandémii a tomu, že denne prichádza do kontaktu s nakazenými, potrebuje na preplatenie PN potvrdenie od zamestnávateľa. Dotyčná nemocnica teda musí potvrdiť, že sa lekár infikoval pri výkone svojej profesie. Práve tu našli niektoré nemocnice dieru v zákone a toto potvrdenie nechcú lekárom vydávať.

„Odmenou pre zdravotníka, ktorý sa stará o chorých na COVID-19 a ochorie pri svojom povolaní, je tak len 55 % jeho vymeriavacieho základu počas nutnej práceneschopnosti. Pripomíname, že keď zdravotník skončí na PN
s ochorením COVID-19, karanténnu PN musí často podstúpiť aj jeho manžel či manželka a výpadok príjmu danej rodiny je, samozrejme, zásadný,“ opisuje LOZ situáciu zdravotníkov a ich finančné pomery.

Nečinnosť ministerstva zdravotníctva

Jednou z nemocníc, ktoré spomínané potvrdenie nevydávajú, je podľa LOZ menovite Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB). Po výzve o udelení potvrdenia pre dotknutých lekárov UNB uviedla, že pre svoju činnosť v tejto oblasti potrebuje usmernenie ministerstva zdravotníctva. V opačnom prípade by podľa UNB v budúcnosti mohlo dôjsť k problémom pri uplatňovaní si nárokov vyplývajúcich z choroby z povolania.

Odborári vyzývajú ministerstvo, aby v danej veci urýchlene konalo a aby lekári dostali to, na čo majú zo zákona nárok a čo je v okolitých štátoch bežnou praxou. „Pripomíname, že vojaci a policajti majú automaticky PN v súvislosti s COVID-19 platenú na úrovni 100 % pôvodného platu a všetci štátni zamestnanci majú nárok na desať dní PN s akoukoľvek diagnózou raz ročne platenú na úrovni 100 % ich pôvodného príjmu,“ porovnáva LOZ podmienky zdravotníkov s inými profesiami.

Pripomína tiež neriešenú situáciu tých zdravotníkov, ktorí sa nakazili počas prvej vlny, alebo pred 21. novembrom, kedy dotknutý zákon vošiel do platnosti. „Týmto zdravotníkom a ich rodinám už nikto spätne nevyplatí stratu na ich mzde,“ uzatvárajú odborári.

Slovenská lekárska komora požaduje preplácať 100%

Ohľadom PN-iek rokovala s ministerstvom zdravotníctva vo štvrtok aj Slovenská lekárska komora (SLK). Pre zdravotníkov sa jej podarilo vyrokovať viacero návrhov, ktoré by mohli zlepšiť ich finančnú situáciu. Jedným z návrhov je navýšenie PN-iek pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí ochoreli na COVID -19 zo súčasných 80% na 100%.

„Osobne minister Krajčí prisľúbil, že túto požiadavku predostrie na vláde. Spoločne sme sa zhodli na tom, že takýto krok zo strany vlády by jednoznačne stabilizoval a morálne povzbudil všetkých zdravotníkov v momentálnej ťažkej situácii,“ píše komora.

Krajčí SLK ďalej navrhol, že špeciálne odmeny by mohli dostať tí zdravotníci, ktorí sú nakazení, ale majú asymptomatický priebeh ochorenia, takže im výnimka od hlavného hygienika umožňuje pokračovať vo výkone práce.

Ministerstvo údajne prisľúbilo pomoc aj tým zdravotníkom, u ktorých bol priebeh ochorenia zložitejší či fatálny. „Okrem navýšenia PN-iek sme hovorili aj o odškodňovaní zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa pri
výkone svojho povolania nakazia COVID-19 a majú trvalé následky, alebo dokonca zomrú. Minister Krajčí aj v tomto smere ponúkol pomocnú ruku. Ministerstvo sa bude zaoberať konkrétnym legislatívnym návrhom, ktorí pripravia.“

Ďalšie články od Eva Struhárňanská
Ďalšie články