Štandard sa zúčastní výročného zasadnutia Global Leadership Foundation vo Švajčiarsku

Organizácia združuje 45 bývalých hláv štátov a na pozvanie spoločnosti Saidler & Co. sa jej najbližšieho výročného stretnutia vo Švajčiarsku zúčastní aj Štandard.

Zľava: Kaspar Villiger, bývalý prezident Švajčiarska, F. W. de Klerk, zakladateľ GLF a bývalý prezident Južnej Afriky, a Martin Saidler. Foto: Saidler & Co.

Výročné stretnutie sa uskutoční od 20. do 23. októbra vo Švajčiarsku, spoločnosť Saidler & Co. na ňom predstaví investíciu do Štandardu. Zástupcovia našej redakcie sa podujatia zúčastnia a s organizáciou Global Leadership Foundation (GLF) začneme bližšie spolupracovať.

Nadáciu založil Frederik Willem de Klerk, bývalý juhoafrický konzervatívny prezident v rokoch 1989 – 1994 a nositeľ Nobelovej ceny mieru, ktorý priviedol svoju krajinu z režimu apartheidu k demokracii. Po smrti de Klerka vedenie nadácie prebrala bývalá premiérka Nového Zélandu Helen Clarková. Z nám blízkeho prostredia je v organizácii aktívny bývalý rakúsky kancelár Wolfgang Schüssel, pri založení bol tiež Václav Havel a medzi patrónov (podporovateľov) patrí aj Lech Walesa.

Spoločnosť Saidler & Co. je hlavným donorom organizácie a predtým dlhé roky partnerom GLF. Saidler & Co. sa zúčastňuje podujatia a spolupráce na pôde nadácie s názvom International Council, čo je komunita podporovateľov a nadácií, lídrov z oblasti biznisu, podnikania a filantropie.

Bývalí politici sa nielen stretajú, ale o. i. formulujú spoločné a nezávislé stanoviská adresované inštitúciám ako G20 k aktuálnym otázkam. Global Leadership Foundation je nevládna organizácia, ktorej členovia nemajú žiadne ďalšie mocenské alebo politické ambície, nereprezentujú vo svojich výstupoch a analýzach pozície či záujmy žiadnej vlády či inej organizácie, iba svoje osobné názory vyplývajúce zo skúseností, ktoré počas svojho pôsobenia získali. GLF preto nepripomína iné záujmové či lobistické organizácie, neformuluje svoju vlastnú agendu či záujmy organizácie, skôr vytvára priestor pre diskusiu a výmenu názorov na decentralizovanej a autonómnej úrovni.

Martin Saidler so Šimonom Peresom, bývalým izraelským prezidentom. Foto: Saidler & Co.

V aktuálnej dobe ide do veľkej miery najmä o geopolitiku a situáciu vo svete od vypuknutia vojny na Ukrajine, ale aj rastúce napätie v Ázii či vývoj globálnych ekonomických vzťahov.

Najbližšie výročné podujatie sa uskutoční na pôde UBS Wolfsberg Center vo Švajčiarsku. V mene Štandardu chcem vyjadriť poďakovanie za túto príležitosť.

Viac sa o aktivitách GLF možno dozvedieť na stránke nadácie.

Ďalšie články od Jaroslav Daniška
Ďalšie články