Prihlásiť sa

Detský parlament predostrel poslancom svoje podnety z oblasti zdravotníctva, školstva či duševného zdravia

Vo štvrtok sa v priestoroch parlamentu konalo úvodné stretnutie detského parlamentu komisára pre deti Jozefa Mikloška. Parlament bude spájať zástupcov detských a mládežníckych organizácií Slovenska, ktoré budú na pravidelných stretnutiach diskutovať o problémoch detí a hľadať spoločné riešenia.

Úvodné stretnutie detského parlamentu komisára pre deti Jozefa Mikloška s poslancami NR SR Komisár pre deti Jozef Mikloško. Foto: TASR/Jaroslav Novák

„Dnes tu prišlo 26 mladých ľudí, ktorí zastupujú 20 mládežníckych organizácií. Cieľom je vytvoriť stály poradný orgán komisára, kde sa budú vyjadrovať k aktuálnym témam,“ opisuje detský ombudsman Jozef Mikloško ml.

Stretávať sa chcú raz za pol roka. Za mládežou prišli aj poslanci Anna Andrejuvová, Marek Šefčík, Katarína Hatráková, Mária Šofranko, Lucia Drábiková a nový podpredseda parlamentu Peter Pčolinský.

„Máme právo vyhlasovať svoje názory na témy, ktoré sa nás dotýkajú. Uvedomujeme si problémy Slovenska. Trápi nás situácia v školstve, zdravotníctve, ekonomike, ale aj problémy v rodinách, duševné zdravie, násilie a diskriminácia voči menšinám,“ uviedla jedna z diskutujúcich.

Mládežnícky parlament bol rozdelený do viacerých skupín, kde sa v každej skupine riešila jedna pre nich zásadná téma, ktorú potom jeden reprezentant predostrel poslancom. Najviac rezonovala u detí téma zdravotníctva a duševného zdravia.

Problém duševného zdravia by radi mladí ľudia vyriešili lepšou osvetou, na ktorú by parlament mohol využiť aj štátne média, kde by sa téma dostala viac do povedomia. Ďalší problém vidia v tom, že sa na školách nachádza málo školských psychológov.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Ďalší z diskutérov sa dotkol aktuálnej témy, ktorá teraz rezonuje v médiách, a to je odchod lekárov do zahraničia za lepšími podmienkami. Uviedol to na príklade: „Na Slovensku máme milión detí a len 37 detských psychiatrov, to znamená, že na jedného psychiatra pripadá 27-tisíc detí,“ konštatoval chlapec z detského parlamentu. Pokračoval s návrhmi, ktoré by zabezpečili lepšie podmienky, aby medici po absolvovaní štúdia neutekali do zahraničia.

Svoje zastúpenie mali aj deti z centier pre deti a rodiny. Za tieto deti vystúpila pred poslancov Slávka, ktorá začala svoj prejav poďakovaním. Chcela vyjadriť vďaku poslancom za pomoc, ktorá sa dostáva organizáciám, vďaka ktorým sa deťom darí plniť si svoje sny. Slávka vyrastala v detskom domove a povedala poslancom, v čom vidí medzery, ktoré by sa dali zlepšiť. Jeden z problémov je ten, že im chýbajú asistenti, ktorí by sa venovali deťom s poruchami, ako je autizmus.

Pristavili sa aj pri téme školstva, kde by študenti vyhodili z učebných osnov nadbytočné veci. Zároveň by uvítali viac praxe a kritického myslenia počas hodín.

Po podnetoch a návrhoch detí z detských parlamentov sa k slovu dostali aj poslanci. Niektoré témy, ktoré boli mládežou navrhnuté, sú už na stole a budú sa riešiť. Na niektoré sa ešte len budú musieť pozrieť. Stretnutie bolo prínosné aj pre komisára Mikloška, ktorý sa s podnetmi mladých bude ďalej zaoberať.


Mária Koterbová