Sexuálnu správu dostalo každé piate dieťa. Polícia radí, čo s hrozbou z internetu

Gymnazista počas online výučby, ktorú vedie jeho učiteľka - Ilustračný obrázok. Foto: TASR/AP

Počas pandémie majú deti vďaka uzavretým školám viac voľna ako obvykle a viac času trávia na internete. Polícia upozorňuje rodičov, aby strážili, čo ich ratolesti na sieti robia a aký obsah sledujú.

Ak nerátame letné prázdniny, tak deti na Slovensku sú mimo školy s malými prestávkami už viac ako 6 mesiacov. Učia sa zväčša na diaľku prostredníctvom počítačov, ale za obrazovkami zostávajú niekedy aj hodiny po skončení vyučovania. Slovenská polícia, podobne ako vlani, opätovne varuje rodičov pred nástrahami, na ktoré ich deti môžu na internete naraziť a upozorňuje na možné riziká.

Odbor prevencie kriminality na ministerstve vnútra v spolupráci s políciou pripravil pre rodičov detí podrobnú brožúru. V nej sú popri radách na digitálnu výchovu detí aj užitočné tipy ako predísť neželanému kontaktu či takzvanému groomingu, teda vytváranie vzťahu a budovanie dôvery medzi predátorom a jeho obeťou s cieľom sexuálneho zneužívania.

Najčastejšie tomuto nebezpečnému správaniu sa niektorých jedincov na internete podliehajú práve deti, i keď obeťami sa môžu stať aj dospelí. „Čím viac ľudí je na internete, tým je dôležitejšie, aby sa zabezpečilo, že všetky ich konverzácie budú bezpečné, slušné, alebo želané. Rodičia by mali vedieť ako reagovať v prípade neželaného kontaktu,“ píše sa v brožúre.

Odbor prevencie kriminality ďalej vysvetľuje, že neželaný kontakt ja akákoľvek online komunikácia, ktorá je pre vaše dieťa nepríjemná alebo nebezpečná, aj keby zo začiatku tento kontakt dieťa privítalo, či prijalo. Dôležité je, že nemusí prichádzať len od cudzieho človeka, či „online priateľa“, ale pokojne aj od niekoho, koho dieťa osobne pozná. Najhoršou formou takéhoto kontaktu je práve spomínaný grooming – nadväzovanie vzťahu s dieťaťom na účely sexuálneho zneužitia.

Polícia pripomína, že podľa európskeho prieskumu z minulého roka až 22 percent detí v Európe dostalo aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom. Ministerstvo vnútra preto upozorňuje, že v čase pandémie sú deti omnoho viac vystavené nástrahám online prostredia. Preto bude polícia postupne zverejňovať časti brožúry o bezpečnosti na internete aj na svojom facebookovom profile. Ten na sociálnej sieti sleduje viac ako 400-tisíc ľudí.

Ako minimalizujem riziko?

• Nastavte ich účty ako súkromné — navrhnite, aby si dieťa nastavilo účty v sociálnych médiách/sieťach ako súkromné, alebo aby si pravidelne revidovalo nastavenia súkromia.
• Vymažte kontakty, s ktorými nekomunikuje – požiadajte ho, aby si prešlo všetkých, ktorí ho sledujú alebo sú jeho priatelia v sociálnych médiách/sieťach a skontrolujte, či ich naozaj pozná.
• Nahlásiť a blokovať – v prípade, ak vaše dieťa kontaktuje osoba, s ktorou si neželá byť v spojení, vyzvite ho, aby túto osobu nahlásilo a zablokovalo.
• Vymažte žiadosti od cudzích osôb – poproste dieťa, aby vymazalo žiadosť o priateľstvo alebo sledovanie od ľudí, ktorých nepozná.

Ako ešte môžem chrániť svoje dieťa?

• Zostaňte zapojený v digitálnom svete svojho dieťaťa – neustále sledujte webové stránky, aplikácie a online četovacie služby, ktoré používa a spolu ich prezerajte.
• Majte otvorený a dôverný vzťah – komunikácia nech je otvorená a pokojná, aby dieťa vedelo, že za vami môže prísť vždy, ak ho niekto žiada o niečo, čo sa nezdá byť správne alebo s tým nesúhlasí.
• Pomôžte svojmu dieťaťu chrániť si súkromie — požiadajte svoje dieťa, aby použilo nastavenia súkromia na sociálnych sieťach tak, aby obmedzilo prístup k jeho online informáciám len pre známych priateľov (bydlisko, dátum narodenia, názov školy, ktorú navštevuje, súrodenci, atď.).

Učte svoje dieťa, aby bolo ostražité pri prejavoch nevhodného kontaktu – pomôžte im rozoznať prejavy toho, že online „priateľ“ sa môže pokúšať nadviazať nevhodný vzťah, ak:
• kladie veľa osobných otázok hneď po online zoznámení
• dožaduje sa osobného stretnutia
• žiada od dieťaťa fotky
• pýta sa na miestonosť, v ktorej má dieťa počítač
• snaží sa dieťa zmanipulovať (ľudia neužívajúci deti na získanie dôvery často využívajú sľuby a darčeky)
• Stanovte bezpečnostné pokyny pre stretávanie sa s online „priateľmi“ — vysvetlite im, že najbezpečnejšie je, aby online „priatelia“ boli aj skutočnými priateľmi. Ak sa chce dieťa s niekým stretnúť osobne (nielen) po uvoľnení opatrení, malo by to najprv prediskutovať s vami. Navrhnite mu, že ho budete sprevádzať.

Čo ak sa niečo pokazí?

• budujte si vzájomnú dôveru. Hovorte s dieťaťom bez toho, aby ste ho súdili, alebo sa hnevali a dajte mu pocítiť, že za vami môže prísť s čímkoľvek, bez strachu, že bude potrestané, alebo kritizované. Zistite, čo sa stalo a konajte tak, aby ste chránili svoje dieťa.
• Zavolajte políciu, ak si myslíte, že vášmu dieťaťu hrozí grooming, alebo je ohrozená jeho fyzická bezpečnosť.
• Získajte pomoc a podporu pre svoje dieťa prostredníctvom služby online alebo telefonického poradenstva a podpory.

Ďalšie články od Tomáš Pilz
Ďalšie články