Pravá tvár cirkvi

Na Slovensku odovzdali po prvýkrát Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty. Foto: Stanislav Gábor/KBS

Často počúvam, aká je cirkev – teda hlavne tá katolícka a hlavne tá na Slovensku – skorumpovaná, zlá, falošná, pokrytecká, plná pedofilov, zápecníkov a tupých sedliakov.

Vnímam všetky tie ukrákané táraniny o semeništi neoľudákov, o katolíckom skanzene Európy, o nenávisti k inakosti. Počúvam o tom, že cirkev nemá čo robiť, tak týra ženy, ktoré sa rozhodujú v zložitej životnej situácii…

Keď už jed na dnešok vyšumí, prichádza na rad starý dobrý stredovek. Upaľovanie čarodejníc, križiaci, úpadok pápežstva, zlaté kalichy, násilné pokresťančovanie osvieteného a dobrosrdečného pohanského sveta ľudožrútov. Tých obžalôb je, samozrejme, viac. Ide však aj o to, kto ich vznáša a s akým úmyslom. Či túži, aby sa konečne katolícka cirkev očistila a bola lepším duchovným domovom aj pre žalobcov, alebo sú to jednoducho ľudia, ktorí cirkev nenávidia, a túžia po tom, aby cirkev zdochla, zaliezla, vyprchala, vyšumela, aby nebola.

Istý americký baptistický pastor poznamenal, že veľkým víťazstvom zla je to, že kresťania prijali tézu modernej doby o tom, že nepatria do verejného života. Proti tomuto tvrdeniu stojí téza českého kňaza, pedagóga a politického väzňa Dominika Pecku, ktorý napísal, že ak by sa cirkev nevmiešavala do verejného života a hlavne do politiky, možno by ani nikdy nikomu neprekážala. Možno.

Chcem však upriamiť pozornosť na pravú tvár cirkvi, ktorá aj tu, v tejto našej, ako niektorí hovoria „gubernii“, žije svojím životom, žije s ľuďmi, je pre ľudí, je prijímajúca a pomáha ľuďom niesť kríž.

Sociálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska udeľovala prvýkrát cenu svätej Matky Terezy. Oceňovalo sa v Bratislave 10. novembra 2022. Novembrový dátum sa viaže na Medzinárodný deň chudobných, ktorý pápež František určil na nedeľu 13. novembra. Ocenenie inicioval gréckokatolícky biskup Peter Rusnák, ktorý je predsedom Sociálnej subkomisie KBS.

Ocenené boli projekty, ktoré nie sú v žiare reflektorov. Sú to projekty vytrvalej a tvrdej práce, dlhodobých záväzkov a obety vlastného života. Ocenená bola šéfka košickej Gréckokatolíckej charity Anna Ivánková. Medailu s podobizňou sv. Matky Terezy dostala za rýchlu a efektívnu pomoc na hraniciach s Ukrajinou od prvých dní vojny.

Ocenili aj Oľgu Stropkovičovú, ktorá je v civilnom zamestnaní knihovníčka, no tridsať rokov je koordinátorkou dobrovoľníckej služby a dobrovoľníčkou Katolíckej väzenskej duchovnej služby. Táto misia spadá pod vojenského ordinára biskupa Františka Rábeka.

Cenu dostali traja „chalani“ z Dobrého pastiera, a to Vladimír Maslák, Róbert Šujan a Martin Dado. Tí, ktorí svoju misiu posväcujú heslom: „Ak sa vylieči duša, telo sa dá ľahko do poriadku.“ V zariadeniach, ktoré spravujú, našlo svoje útočisko 700 ľudí! Haló, priatelia, počujete? SEDEMSTO!

No a nakoniec si ocenenie prevzali tri úspešné a krásne ženy. Tri rehoľníčky z Congregatio Jesu, ktoré pôsobia medzi Rómami v Jarovniciach. Jarovnice sa aj vďaka nim premieňajú k lepšiemu. Usmiate dievčatá – mníšky Silvia Zábavová, Ráchel Emília Chovancová a Antónia Veronika Rusnáková, z ktorých doslova sršala radosť a odhodlanie, si svojou bezprostrednosťou a pokorou získali v sekunde celé auditórium. Presne tak, ako to robia v Jarovniciach. Neveríte? Choďte sa pozrieť! Je to úžasné dielo.

Na odovzdávaní sa zúčastnili aj apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku arcibiskup Nicola Girasoli, gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ, vojenský ordinár Mons. František Rábek, ale aj splnomocnenec pre rómske komunity Ján Hero, štátna tajomníčka ministerstva práce Soňa Gaborčáková a generálna riaditeľka sekcie rodinnej politiky toho istého rezortu Anna Verešová. Duchovnú silu podčiarkol spevácky zbor Kyrillomethodeon s nádhernými byzantsko-slovanskými liturgickými spevmi.

Cena svätej Matky Terezy z Kalkaty má už teraz svoju váhu. Je krytá zlatom obetavej práce a štedrého srdca. Tak, ako aj Matka Tereza cítila, že do služby medzi najchudobnejších bola povolaná Ježišom, rovnako to cítia aj mnohí iní. Nie len tí, ktorých ocenili, ale všetci, ktorí hovoria svoje „áno“ službe Životu. Som rád, že toto je skutočná tvár katolíckej cirkvi, cirkvi, ktorá dáva piť smädným, jesť hladným a domov tým, ktorí ho nemajú.

Štefan Chrappa
Ďalšie články