Podnikatelia sú za oslabenie centrálnej vlády a presun kompetencií na samosprávy

Foto:

Samosprávy by podľa podnikateľov po získaní ďalších právomocí a peňazí dokázali lepšie nakladať s verejnými zdrojmi a zabezpečili by rozvoj miest, dedín a regiónov.

Napriek tomu, že vyše 43 percent podnikateľov považuje súčasnú spoluprácu s vedením miest a dedín za zlú až veľmi zlú, podporujú ďalšiu vlnu decentralizovania verejnej správy na Slovensku. Štyri pätiny tých istých respondentov sa zároveň zhoduje v tom, aby samosprávy dostali viac peňazí a kompetencií od centrálnej vlády.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý v priebehu decembra a januára realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska v rámci projektu inštitútu INEKO. Na prieskume sa zúčastnilo 101 podnikateľov z celého Slovenska.

Priveľa orgánov, nízke rozpočty

Podnikateľov pri samosprávach trápi hlavne to, že majú zbytočne priveľa orgánov, čo negatívne vplýva na ich profesionalitu. Uznávajú však, že majú nízke rozpočty a slabé personálne zabezpečenie. Na druhej strane centrálne inštitúcie ich zavaľujú prílišnou regulačnou a administratívnou záťažou.   

Kompetencie centrálnej vlády by sa mali oslabiť podľa názoru troch štvrtín podnikateľov. Ako by mal vyzerať presun? Posilniť by sa mali právomocí obcí, teda miest a dedín. Myslí si to až 83 percent oslovených podnikateľov. Pri vyšších územných celkoch sú názory nejednoznačné. Za posilnenie ich právomocí sú len o tri percentá respondentov viac ako za ich oslabenie.

Chcú presun kompetencií

Ak by sa na samosprávy presunuli ďalšie kompetencie a s nimi aj peniaze z centrálnych inštitúcií, podľa podnikateľov by to znamenalo posilnenie ich finančnej autonómie, lepšie by sa využil potenciál miest, dedín a regiónov. Myslia si to dve tretiny respondentov. Viac ako 40 percent podnikateľov očakáva po presune právomocí efektívnejšie využívanie verejných zdrojov a ich lepšiu kontrolu, lebo občania vedia o sebe navzájom viac.

Ako malo vyzerať usporiadanie samosprávy, ktorá je dnes rozdrobená? Viac ako polovica oslovených podnikateľov sa prikláňa k názoru, že na Slovensku je príliš veľa obcí a bolo by vhodné ich zlučovať a tým aj koncentrovať kompetencie do väčších celkov. Opačný názor má tretina respondentov z prieskumu. Ostatní sa nevedeli k téme vyjadriť.

Ďalšie články od Peter Števkov
Ďalšie články