Búrka v charite. Pápež zasiahol do vedenia pre tímový duch a morálku

Pápež František. Foto: AP/TASR

Nútená správa pre svetovú katolícku charitu prichádza dva mesiace po zásahu do Maltézskeho rádu. Je to šok, prekvapenie a cunami, komentujú vatikanisti.

Pápež František vymenoval mimoriadneho komisára pre medzinárodnú katolícku charitnú sieť Caritas Internationalis (CI). Argentínsky pontifik Jorge Bergoglio sa takto rozhodol pre lepšiu funkčnosť, efektívnosť a obnovu inštitúcie.

Vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj informovalo, že dočasná správa v CI prichádza po tom, čo nezávislá komisia prešetrovala jej spravovanie. Ukázalo sa, že treba vylepšiť jej normy a procedúry, lebo tie doterajšie „vážne ohrozovali tímového ducha a morálku zamestnancov.“ Finančné riadenie bolo korektné, ciele získavania finančných prostriedkov boli splnené a neodhalilo sa ani sexuálne obťažovanie, doplnilo komuniké.

„V posledných rokoch sme vnímali, že výrazne narástli potreby mnohých, ktorým Caritas slúži, a je nevyhnutné, aby CI bola dobre pripravená čeliť týmto výzvam,“ vysvetlil prefekt vatikánskeho úradu kardinál Michal Černý (rodák z Brna, ktorý s rodičmi emigroval z Československa do Kanady a prijal meno Michael Czerny).

Na čele nútenej správy bude laik Pier Francesco Pinelli, ktorý ma oddnes všetky riadiace právomoci.

Búrka a šok v Caritas

„Aká búrka sa zniesla na Caritas! Jej zamestnanci sú z toho šokovaní. Podľa tých, ktorí v Caritase pracujú, prišla správa nečakane. Aj preto, že onedlho budú mať voľby,“ komentovala v neformálnej konverzácii vatikanistka z Latinskej Ameriky.

Na tom, že pápežovo rozhodnutie prišlo nečakane, sa zhodli viacerí novinári. „Je to Bergogliovo cunami, on musí všetko rozmontovať,“ komentovali rozhorčene a so zachovaním anonymity dve ďalšie vatikanistky, ktoré oslovil Štandard.

CI organizovala v týchto dňoch celosvetové zasadnutie v Ríme s názvom Spoločne slúžiť s láskou – Posilniť našu bratskú spoluprácu. Krátko pred prekvapivým pápežovým rozhodnutím mala tlačovú konferenciu o svojom stretnutí.

Oslovili sme tiež CI, no na našu žiadosť neodpovedala.

Caritas Internationalis združuje vyše 160 členov a je inšpirovaná katolíckou vierou. Sídli vo Vatikáne. Jej prezident je filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle a výkonný sekretár Aloysius John z Indie, ktorý učil teológiu na Univerzite Palackého v Olomouci.

Pápež zasiahol aj do Maltézskeho rádu

Rímsky biskup podobne zasiahol do správy Maltézskeho rádu začiatkom septembra. Vydal s okamžitou platnosťou novú neverejnú ústavu, takzvanú Ústavnú listinu, rozpustil aktuálnu vládnu radu a na jej miesto dosadil dočasnú. Podľa vlastných slov to spravil pre zachovanie jednoty a väčšie dobro Rádu.

Bergoglio prevzal kontrolu nad ustanovizňou „veľmi tvrdým rozhodnutím“, napísali vtedy niektorí pozorovatelia. Katolícky líder chcel prekonať odpor voči svojim reformám. To, že najnovší dekrét zdôraznil náboženskú podstatu tejto tisícročnej inštitúcie, „môže ohroziť jej zvrchovanosť“, objavilo sa v prvých komentároch skeptických publicistov.

Zvrchovaný vojenský špitálny Rád svätého Jána z Jeruzalema, Rhodosu a Malty je laický a rehoľný rád, ktorý vznikol v 11. storočí. Venuje sa hlavne charite vo svete i na Slovensku. Je subjektom medzinárodného práva, diplomatické vzťahy udržiava s vyše sto štátmi, no je podriadený pápežovi.

Bohumil Petrík
Ďalšie články