Prokurátor Šanta: Kočnerov majetok bude na sanovanie škôd, ktoré spôsobil, stačiť

Najväčší problém na Úrade špeciálnej prokuratúry bol odstránený, a to trestným stíhaním a uväznením Kováčika. Pri vypočúvaní v parlamente som sa za niektorých poslancov hanbil, vraví prokurátor špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, ktorého ambíciou je inštitúciu najbližšie roky viesť.

Z akého prostredia pochádza prokurátor, ktorému sa ako prvému podarilo odsúdiť Mariana Kočnera?

Budem mať 54 rokov. Som zo severovýchodného Slovenska, rusínska oblasť.

Ste Rusín?

Áno, pravý Rusín, hrdo sa k tomu hlásim, aj rozprávam po rusínsky. A rodinné prostredie bolo robotnícke, ako drvivá väčšina ľudí, aj moji rodičia pracovali ako bežní robotníci  vo Vihorlate Snina. Aj sám som tam po gymnáziu pracoval v rokoch 1985 – 1986 na pozícii manipulačný robotník. Čiže v mojej náplni bolo aj kopať kanály, nakladať vagóny s olejovými sudmi, rozvážať materiál a podobne.

Prečo ste sa potom rozhodli stať prokurátorom?

Rozhodujúce boli predmety na gymnáziu v Snine, mňa bezkonkurenčne najviac zaujala občianska náuka a dejepis. Mali sme prísnu učiteľku, ale vedela vytiahnuť z človeka maximum. Práve keď sme preberali súdy, prokuratúru a políciu, tam sa to niekde v treťom ročníku gymnázia zlomilo.

Aké zmeny je potrebné urobiť na špeciálnej prokuratúre a aký je váš recept?

Najväčší problém na Úrade špeciálnej prokuratúry bol odstránený, a to trestným stíhaním a uväznením Kováčika. Boli tu aj iné závažné nedostatky? Myslím, že kategoricky nie. Stále je čo zlepšovať. Dnes je situácia na našom úrade taká, že ja a aj ostatní prokurátori si sadnú o siedmej hodine k spisom a robia, až kým si nesplnia svoje povinnosti. Ďalšiu časť spisov berieme na poobedie a na víkendy na preskúmanie domov.

A čo treba vylepšovať?

V prvom rade byť aktívnejší. Nenechať jedinú trestnú vec či podozrenie nepovšimnuté, hoci sú len na úrovni mediálnych správ. Veľkou výzvou je aj zrýchliť konanie. Mnohí obhajcovia sa sťažujú, že väzobné konanie trvá príliš dlho. Vždy som zdôrazňoval, že v rukách prokurátora nesmie zostať Čierny Peter. Alebo smerujeme k obžalobe či dohode o vine a treste, alebo ak už musíme zastaviť trestné stíhanie, musíme ho verejnosti zdôvodniť, ak toto rozhodnutie vníma verejnosť problematicky.

Veľkou výzvou je stíhanie právnických osôb a najhorúcejšou výzvou je finančné vyšetrovanie v dôsledku novej právnej úpravy od januára tohto roka. To nám Moneywall a iné medzinárodné inštitúcie vytýkajú najviac, že Slovenská republika zaisťuje veľmi málo majetku. Majetkové tresty sú u nás veľmi opomínané. Ale trest prepadnutia majetku sa môže uložiť a vykonať iba vtedy, ak sa vykoná dôsledné finančné vyšetrovanie. Toto, spolu s intenzívnejším potieraním prania špinavých peňazí, vnímam ako najväčšiu výzvu budúcnosti pre náš úrad.

A váš plán reorganizácie?

Ukázalo sa, že príliš veľa oddelení nemá svoj význam. Musíme zabezpečiť rovnomerné prerozdelenie agendy, musíme všetkých prokurátorov vyťažiť rovnako. Musíme prihliadať nielen na počet vecí, ale predovšetkým na ich zložitosť. A musíme aj posilniť počty prokurátorov. Tomuto úradu sa vyčítalo, že v rámci korupcie sa robili len napríklad dvadsať či stoeurové a podobné úplatky. Dnes je to úplne o niečom inom. Za takýchto okolností nemôže päť prokurátorov na oddelení korupcie robiť to isté ako predtým, keď dnes je korupcia a jej dozorovanie na úplne inej úrovni. Náročnosť vecí sa zvýšila aj na odbore ekonomickej kriminality. Stále nemáme žiadneho asistenta či vlastnú zapisovateľku, mnohé aj jednoduché úkony, si musíme robiť sami. Nemáme analytické oddelenie. Zostalo to nedotiahnuté a musíme to rozbehnúť.

Musíme reagovať aj na novú kriminalitu, ktorá tu predtým nebola. Rok 2018 a aj rok 2020 je historicky zlomovým obdobím v živote nášho úradu, keďže sme nabehli na úplne nový systém trestných vecí korupčno-ekonomického charakteru, ktoré tu doteraz neboli.

A čo štrukturálne zmeny? Narážame na starý problém, nazvime ho „Trnka-Kováčik“, kde sa to zlomilo, keď sa uchádzali o funkciu znova. Volia vás poslanci parlamentných strán. Tí potrebujú dôvod, aby vás zvolili, napríklad že sa ukážete vo funkcii ako vyhovujúci ich záujmom… skrátka 61:0 v ich prospech.

Základná legislatívna zmena bola prijatá, dvakrát po sebe už nemôže byť zvolený ani generálny, ani špeciálny prokurátor. To je veľmi významný limit. Aby napríklad v šiestom roku sedemročného funkčného obdobia nezačali kortešačky, ako to bolo u Kováčika. To už máme za sebou. Ale áno, veľmi podstatná je kontrola. Formálna, neformálna, vnútorná a vonkajšia. Pri kandidatúre som si dal záväzok, že minimálne raz za polrok má mať špeciálny prokurátor toľko profesionálnej cti a zodpovednosti, aby sa postavil pred kamery a zaujal stanovisko, napríklad keď sme v súčasnosti bezdôvodne napádaní.

Nemám problém prísť pred kamery, aby sa novinári, ale i tretí sektor pýtali a aby verejnosť dostávala priame a pravdivé informácie. Systém kontroly špeciálneho prokurátora by si mal vytvoriť aj generálny prokurátor, lebo on je dnes jediný, kto môže špeciálneho prokurátora priamo kontrolovať.

A formálna kontrola?

Dnes je jediná povinnosť predstaviť v parlamente raz ročne správu o stave zákonnosti v pôsobnosti nášho úradu. Veď to je nič. Iba ju tam stručne odprezentuje. Aká je to kontrola? Som za to, aby bola stanovená pevnejšie, napríklad dvakrát ročne vystúpiť v pléne a najmä v ústavnoprávnom výbore. Kontrolovať, kontrolovať, kontrolovať. V prípade špeciálneho prokurátora totiž ide o veľmi silnú funkciu.

Aj na novozriadenej webovej stránke by špeciálny prokurátor mal reagovať na otázky a informovať o aktuálnom stave úradu. Nemáme čo skrývať, musíme komunikovať s verejnosťou. Zverejňovať na nej, čo všetko robíme, aké máme čísla alebo rýchlosť konania.

Prokurátor Ján Šanta. Foto: Matúš Zajac

Súčasťou kontroly bolo aj vypočúvanie v parlamente. Jeden mladý poslanec kandidátov káral ako otec malé deti za to, že ste sa nepostavili mafii. Tento poslanec bol študentom v čase, keď ste vy stíhali organizovaný zločin. To sa týkalo viac-menej všetkých kandidátov. Necítili ste sa z tej morálnej nadradenosti frustrovaný?

Treba zdôrazniť, že niektoré otázky naozaj neboli vhodné, boli amorálne, boli konšpiračné či bulvárne a neodborné. Za toto som sa za poslancov hanbil. Ale keď mne niekto vyčíta takéto nezmysly – prvého januára to bude presne 30 rokov, čo pracujem na najťažších formách zločinu –, tak to je úbohé. V tomto kontexte z hľadiska boja s kriminalitou za ten dlhý čas rozlišujme medzi kauzami, ktoré sú mediálne známe a ktorých je len pár, keď sa médiá zaujímajú o exponované osoby a cez ne je vnímaná aj tá kauza. Lenže tu sú a vždy boli aj iné obrovské miliónové kauzy. Keď som napríklad robil prvú veľkú „daňovku“ v Košiciach asi v roku 1994, tak bolo v pohotovosti celé riaditeľstvo krajskej vyšetrovačky. Verejnosť vníma len zrnko…

Išlo ale o kľúčové kauzy, z ktorých vyplývalo, že úrad nefunguje pri politickej korupcii.

To beriem, ale pre ekonomiku boli podstatnejšie iné kauzy. Ja som prevažne špecialista na ekonomickú trestnú činnosť. Kedysi to boli drogy a vraždy. Moja žalovateľnosť je päť vecí ročne, minulý rok deväť. Mám vyše sto obžalôb. Takmer každá obžaloba zahŕňa niekoľko páchateľov. To sú stovky páchateľov, ktorí majú dnes možnosť pomstiť sa cez kadejaké konšpiračné médiá až po nejaké nehorázne informácie, ktoré podávajú poslancom a tí ich, žiaľ, berú ako pravdivé.  

Lídri prokuratúry nehrali len na jednu stranu. Kováčik nezastavoval len kauzy Ficovej vlády, a tak zabúdame, že tak to bolo aj pri tej predchádzajúcej. Dobroslav Trnka bol takmer znovuzvolený s čiastočnou podporou SDKÚ, z ktorej napokon tých pár poslancov vycúvalo, ale ten zámer bol predtým čitateľný. Ak sa korupcie dopustí člen tejto vlády, ako s tým naložíte? Budeme môcť váš postoj odčítať aj z toho, že nezanikne vo vašej kancelárii ako tých 61 prípadov Kováčika, ale pridelíte ho najlepšiemu prokurátorovi, o ktorom sa všeobecne vie, že neuhne? Zopár takýchto buldozérov – v dobrom slova zmysle – sa tu nájde.

Jednoznačne. Na druhej strane, nedeľme ich z novinárskeho pohľadu na prvú a druhú ligu. Všetci tu musíme prejsť prísnymi niekoľko mesiacov trvajúcimi bezpečnostnými previerkami, výberovými konaniami.

A napriek tomu tu máte napríklad prokurátorku Trstenskú, konajúcu v zjavnej zhode s Marianom Kočnerom v kauze Glance house. Keby ste takýto prípad pridelili jej, viete, ako by to vyzeralo…

Nerád by som hovoril o konkrétnych prokurátoroch. Ale isteže, nadriadený má právo prideľovať podľa špecializácie. Ja som špecialista na poškodzovanie finančných záujmov EÚ. Musíme zohľadňovať špecializáciu, v ktorej prokurátor vyniká. Napríklad doktor Kysel je najväčší špecialista na zločinecké skupiny. Ak tu budeme mať medzinárodne pôsobiacu zločineckú skupinu, v dobrej viere by som vec pridelil jemu, lebo viem, že ju zrealizuje nadštandardne. Výborným špecialistom na daňové trestné činy je doktor Špirko a takto by som mohol pokračovať.

Ničmenej, ako ste vnímali kauzu Glance house a konanie vašej kolegyne?

Pravdupovediac, ja som pracoval na svojich kauzách a ostatné, ako napríklad Donovaly, som nedokázal sledovať. Sme vyťažení úplne nadoraz. Málokedy stihnem dokončiť svoju agendu v pracovnom čase, vidíte, už tu mám pripravený kufor, že to zvláčam domov, kde si trochu oddýchnem a pokračujem. Nemám informácie v tomto smere.

Tie kauzy sú ale prepojené. Vy ste riešili Kočnerove zmenky, vaši kolegovia na oddelení ďalšie Kočnerove prípady ako Technopol, Donovaly a Welten, vedľajší odbor vraždu. Neprebieha medzi vami aspoň nejaká chodbová komunikácia?

Prebieha, ale ja osobne som súčasťou takej koordinácie, ktorá má súvis s mojím prípadom. Ak by som bol súčasťou širšej koordinácie, možno by som si takéto sporné rozhodnutia všimol, ale nebol som.

Nie je to ale dôležité, ak ide o formu zločinu, ktorá má širšie pozadie?

Ono sa aj komunikuje, ale ak narážate napríklad na Donovaly, to bola svojho času osamotená kauza. Je staršia, žiadna súvislosť tu nebola. Mali by sme ale mať na našom úrade analytickú súčasť, aby práve takéto oddelenie reagovalo práve na prepojenia. Je pravda, že do roku 2018 tie prepojenia neboli preukázateľné tak, ako sa to ukazuje dnes. Dávam vám za pravdu, tieto väzby sa musia skúmať a nemôžeme sa spoliehať len na to, že na chodbe riešime aplikačný problém a horekujeme, aké je to zložité.

Ak by ste tu mali prokurátora či prokurátorku, ktorá konala v zhode s Kočnerom, a kde jej konanie bolo zjavné aj pre bežného čitateľa novín, mohla by tu zostať pod vaším vedením?

Samozrejme, ak by sa preukázateľne dokázalo, že tu bola koordinácia, máme možnosť disciplinárneho konania alebo trestného stíhania, kde už musíme mať dokázané, že niekto koordinoval činnosť s Kočnerom, ale to sa mi zdá nereálne. Vychádzam aj z Threemy, pozrite, mám ju tu (ukazuje na hrubý spis pri stene z kauzy zmenky, pozn. red.). O takejto koordinácii priamy poznatok nemám. Ale ktoréhokoľvek prokurátora by som značne pribrzdil a sankcionoval, ak by sa také čosi ukázalo.

Prokurátor Ján Šanta. Foto: Matúš Zajac

Dnes vidíme akčnú políciu i prokuratúru v témach, ktoré sa dlho nedarilo rozhýbať. No veľa nezodpovedaných káuz, ktoré svojho času frustrovali verejnosť, máme aj v minulosti. Napokon, vy ste dozorovali aj prípad súvisiaci s financovaním SDKÚ.

Riešil som pôžičku pre SDKÚ a jej vrátenie, čo z hľadiska súladu so zákonom bolo preukázané aj cez Národnú banku, Národnú radu aj vyšetrovaním. Aby sme si nezamieňali iné veci, ako napríklad darcov SDKÚ, lebo to robil Kováčik.

Došlo z jeho strany ku koordinácii s podozrivými?

Základnou metódou činnosti špeciálneho prokurátora bolo, že si nazhŕňa tieto kauzy. 61:0 je prvé číslo, ale jeho zástupca potvrdil, že v jeho kancelárii sa našlo viac ako sto trestných vecí. To žiaden prokurátor nemôže zvládnuť ani z časového hľadiska. To, že nepodávanie obžalôb koordinoval s jednotlivcami či skupinami a nekonal vo verejnom záujme, je vysoko pravdepodobné. Ale to musí preukázať vyšetrovanie.

Boli by ste za to, aby sa otvorili aj staršie prípady ako financovanie SDKÚ, tunel Branisko, alebo aj hlas podobný Ficovi?

V zásade áno, ono sa to aj deje. Kauzy, ktoré sa javili ako problematické, sú dnes prerozdelené a nanovo skúmané.

O ktoré kauzy ide?

To neviem presne povedať.

Ide o veci z tej stovky utopenej v Kováčikovej kancelárii?

Asi z tej šesťdesiatky. Je to vec pôvodnej námestníčky, ktorá prijala opatrenia na preskúmanie a vedúceho prokurátora, ktorý proces koordinuje. Viem, že v súčasnosti už aj urguje skončenie tohto prieskumu, zrejme sa blíži nejaký termín.

Vám sa niečo neušlo?

Jednu vec som dostal a zistil som, že vôbec nie sme príslušní konať.

On si ju vztiahol k sebe, hoci nemal?

Ide o novú vec, v ktorej ešte neurobil žiadne úkony a žiadne rozhodnutie, takže nemôžem hovoriť o jeho úmysle. Dosť na tom, že sme ju vôbec nemali dostať.

Môžete hovoriť, o čo ide?

Určite nie. Mal tú vec čerstvo, tesne predtým, ako ho vzali do väzby. Iba si ju stihol zbytočne prideliť, keďže náš úrad nie je príslušný, nešlo ani o hraničný prípad, kedy môžeme požiadať o výnimku, aby nám bola vec pridelená.

Dá sa hovoriť o motíve, prečo si vec pridelil? Či aj tu vzniká podozrenie, že bol úmysel pochovať vec v čiernej diere, alebo to chcel nebodaj naozaj vyšetrovať…

Ťažko povedať, to sa bude dať povedať, až keď sa tieto veci súhrnne vyhodnotia. Lebo tie kauzy môžu aj súvisieť, môže sa tam objaviť aj niekto v pozadí.

Kočner sa v Threeme pochválil, ako kedysi pomohol Jurajovi Širokému. Ten bol podozrivý, že tuneloval menších akcionárov vo svojich firmách Plastika a Chemolak, rádovo v desiatkach miliónov korún. Bolo treba dokázať, že zahraničné schránky s fiktívnymi zákazkami sú jeho, prišla odpoveď od vašich švajčiarskych partnerov, zrejme s výbušnými informáciami. Kočner mal úkolovať Dobroslava Trnku, aby ich skartoval. Čo bude dnes s týmto prípadom, je reálne, že by sa to pohlo?

Veď sa otvárajú. Desiatky vecí obdobného charakteru sa otvárajú. Samozrejme, tieto veci sa otvoriť musia.

Hoci boli v minulosti zastavené?

Určité kritérium je premlčanie. Ak by sme pre premlčanie nedokázali nič s tými kauzami urobiť, bolo by to relatívne neefektívne. Ale vo všeobecnosti pri takýchto podozreniach ich musíme otvoriť. Niektoré veci sú však premlčané. Preferoval by som aktívne veci, kde je aj možnosť vzniesť obvinenia.

Ako ste vnímali, keď sa na Slovensku diali kauzy ako Donovaly, Welten či Glance house? Každému bolo zjavné, že ide o obludné korupčné prípady, kde nemá zmysel prikrývať sa prezumpciou neviny, keďže mafia je mafiou práve preto, že má dosah na inštitúcie, ktoré o vine rozhodujú. Ako ste to vnímali z pozície prokurátora?

Prokurátor môže toto vnímať len z hľadiska spisov, ktoré som nemal. Verím, že spravodlivosť dobehne každého, aj keď je spáchaný hoci starý vojnový zločin proti ľudskosti, násilný zločin hoci spred dvadsiatich rokov a podobne. Koniec-koncov, dáva sa mi to dnes za pravdu. Stíhajú sa vraždy práve spred dvadsiatich rokov, staré ekonomické trestné činy a podobne. Stále verím, že kauzy sa vyšetria, aj keď sa podozrivo zastavia, je to len prechodné. Moje absolútne životné presvedčenie, že zákon napokon zvíťazí.

Ničmenej, nezdá sa, že tieto súvislosti mali byť voči vám indiferentné. Vaším partnerom je NAKA, v novinách ste čítali, že vyšetrovatelia Jombík a Barochovský konali v Kočnerov prospech. Kočner aj vo vašom prípade zmeniek mal spočiatku potvrdenie od vyšetrovateľa NAKA, že zmenky sú pravé.

To už sa ale písal rok 2017, ale to už bol koniec týchto praktík. Trvalo to len krátko a rýchlo to skončilo.

Myslíte, že to trvalo krátko?

Ja osobne som takéto zjavnejšie problémy vnímal v roku 2017 a ďalší rok sa začali riešiť. Pri zmenkách vidíte, že keď som nastúpil do prípadu, všetko už išlo iným smerom. Riešil som to nielen po trestnej línii, ale aj na okresnom súde a takpovediac v teréne. Prokurátor môže veci vyriešiť, ak má dosah a vidí do spisu. Vidíte, že som to vyriešil nekompromisne.   

Vy ste mali záujem o prípad zmeniek?

Svojim spôsobom áno. Ale prípad vždy prideľuje nadriadený. U nás nefunguje elektronická podateľňa, čo má svoje výhody i nevýhody. Vec mi pridelil Maroš Žilinka.

Podarilo sa vám právoplatne odsúdiť Kočnera, no nevyšla vám snaha o prepadnutie majetku. Kočner pripravil o majetok nielen štát, ale mnohých ľudí, pri Weltene a Glance house sú to milióny, Markízu mali stáť súdne výdavky tiež okolo troch miliónov. Ako to bude s jeho majetkom?

Pri Markíze to boli trovy právneho zastupovania, nebola to škoda v zmysle odčerpania majetku.

Dôjde k tomu, že Kočner príde aj o majetok?

Vo veci Donovaly a iného poškodeného majetku došlo k škode, ale to sa nestalo v prípade zmeniek. Právne, čo do ukladania trestu prepadnutia majetku v kauzách ako zmenky, kde nedošlo ku škode, je to zatiaľ agenda nová. Snažil som sa o prvotný krok. V príslušnom paragrafe sa hovorí aj o tom, keď niekto chcel spôsobiť škodu alebo získať prospech, možno uložiť trest prepadnutia majetku, ale je to rozdiel, keď sa škoda aj stane, k čomu v kauze zmenky nedošlo. Súd konštatoval, že k priamej škode nedošlo, lebo za zmenky nikto nevyplatil ani cent, tak tento najprísnejší majetkový trest neukladá. Ale verím tomu, že pri tých ostatných kauzách, kde k škode došlo, sa podarí veci dotiahnuť do konca, tam už veľmi dôvodne môžeme navrhovať aj prepadnutie majetku.

Prokurátor Ján Šanta. Foto: Matúš Zajac

V akých štádiách je stíhanie Technopol, Donovaly, Welten a Glance house?

Presne vám nesmiem povedať, ale je to v pokročilom štádiu prípravného konania. K ukončeniu nám bráni najmä právna pomoc vykonávaná v cudzine.

V ktorej veci?

Welten a Donovaly sú spojené, kvalifikované ako daňový trestný čin a ako poškodzovanie veriteľa. Je oslovená cudzina, pretože musia byť vypočutí ľudia a zabezpečené niektoré veci, je to preto pomalšie.

Cyprus a Malta?

Konkrétne štáty nesmiem povedať, ale vieme si domyslieť, že niektoré štáty spolupracujú len veľmi ťažko. Zle spolupracuje aj Veľká Británia a Švajčiarsko. 

Vy ste pri vyšetrovaní nahliadli do majetku Mariana Kočnera. Je tam niečo, čo vás prekvapilo?

Ani nie. Ja som vychádzal z vecí, ktoré boli zaistené.

Je už zaistené všetko?

Nemôžem hovoriť za iné kauzy, na čom všetkom sa pracuje v rámci finančného vyšetrovania. O tom neviem.

Máte ale predstavu o jeho ucelenom majetku. Myslíte, že to bude stačiť na sanovanie škôd, ktoré spôsobil?

Z hľadiska náhrady škody si myslím, že určite. 

Vy sa dlhodobo venujete rozkrádaniu štátu cez vratky DPH. Ako mohlo dôjsť k tak masívnemu rozkrádaniu štátu vo sfére, ktorá je prísne kontrolovaná Finančným riaditeľstvom?

To je ťažká otázka. Spočiatku v tom bola aj slabá právna úprava, benevolencia štátnej správy, ktorá sa postupne sprísňovala. Dá sa predpokladať, že niekto sofistikovanou formou bol na Finančnom riaditeľstve nápomocný. Kontroly boli nedostatočné, alebo tam posielal kontrolórov, ktorí nepoznali vzájomné súvislosti, alebo z reťazca desiatich firiem odkontroloval len prvé tri. Odhaliť to je mimoriadne ťažké. V tomto smere sa ale urobil obrovský kus práce, dnes máme rozbité klasické DPH-čkárske skupiny. Dnes sa to už nerobí starým spôsobom, že sa nejaká komodita vykáže, ale v skutočnosti sa nevyvezie. Dnes takéto masívne brutálne podvody neprebiehajú.

Ale tá novinka je predsa v systéme, že na Finančnom riaditeľstve sa to robilo tak, že keď o miliónovú vratku požiadal „vyvolený“, tak sa jednoducho nekontrolovalo.

Pre mňa je nepochopiteľné nevykonanie kontroly v tom najkritickejšom okamihu. Poviem príklad z jednej mojej kauzy. Projekt sa mal dokončiť povedzme do konca roka 2012, kedy musíte skontrolovať, či práce pokračujú a peniaze z fondov sa skutočne používajú na realizáciu projektu. Logicky počas realizácie, nie až potom, keď už sa napríklad stavba zabetónujete, dokončí, keď už je všetko zakryté a nedá sa to odhaliť.

Niekto to ale musel nariadiť, systémovo. Niekto sa rozhodol, že týchto neskontrolujeme…

Reálne to pripusťme, ale dopracovať sa k tomu, že niekto z vedúcich kontrolu zameral alebo nezameral cielene, je skutočne veľmi ťažké. Vypovedajú, že ja si nepamätám, za rok som riešil stovky kontrol. Veď sme nesedeli so založenými rukami, tých ostatných množstvo kontrol sme realizovali. Dá sa preukázať, že sa to dialo, ale preukázať individuálnu zodpovednosť je veľký problém, aspoň zatiaľ.

Dôjde dnes k nejakému systematickému hľadaniu? Museli predsa existovať nejaké zoznamy… 

Áno, je to naša ťažisková agenda z kvalitatívneho hľadiska. To nám z časového hľadiska láme väzy. Videli ste spis na chodbe? 200 zväzkov, jeden má 400 až 500 strán. DPH-čkárska kauza, nie je ani mediálne známa. Kolega má 600-zväzkový spis. Za sebou máte jeden môj menší spis, kde je 30 zväzkov.

Ťažko uveriť, že by tento systém nemal politického náčelníka, čiže nielen krytie, ale priamo konečného užívateľa.

Je to vysoko pravdepodobné, ale ja ako prokurátor môžem hovoriť len o faktoch, ktoré vyplývajú zo spisu.

Toto ešte nie je v rovine faktu, pokiaľ nemenujeme?

Dá sa to dôvodne predpokladať. Ale neviem zatiaľ na nikoho, konkrétne na základe dôkazov, ukázať. To by sme museli mať svedkov, ktorí vypovedajú. Verím, že čoskoro dôjde aj k tomu.

Zopár ich už bolo. Marián Chovanec a Ladislav Varga boli súčasťou tej štruktúry a ich výpovede smerujú k politikom. Čítali ste ich priznania?

Nie, nečítal. Sú u nás, sú vyšetrované, robia ich iní prokurátori.

Ale veríte, že sú pravdivé?

Nepoznám ich do detailov. Pri jednom mene, ktoré ste spomínali, bola koncom roka podaná obžaloba. Veľmi aktuálna, posledná obžaloba tohto odboru.

Koľko môže trvať, kým sa podarí vyšetriť vratky z čias druhej a tretej Ficovej vlády?

To si netrúfam odhadnúť. Veci sa ale hýbu stále rýchlejšie.

Nemalo by zmysel na takúto ohromnú agendu dočasne prijať desiatky prokurátorov len preto, aby tieto veci neušli skôr, než budú premlčané?

Prvotná iniciatíva musí vychádzať z Finančnej správy a polície, ktorá to vyhľadá a objasní, lebo my sme len následný dozor. Otázka prijímania nových prokurátorov je veľmi zdĺhavá, zložitá, finančne náročná, a teda relatívne nereálna.

Boli by ste za to?

Môj návrh je posilniť náš odbor aspoň o troch prokurátorov. Nevraviac o tom, že nám niektorí odišli na európsku prokurátoru, teraz nám odišiel aj prokurátor Žilinka. Preto som aj konkrétne dnes veľmi vyčerpaný, potrebujeme doplniť stavy. Ide o najťažšie a najrozsiahlejšie kauzy na našom odbore. Desiatky obvinených v jednej trestnej veci.  

Ešte v Košiciach ste riešili aj ekonomické kauzy súvisiace s pašovaním drog. Po kauze Vadala sme boli šokovaný, ako ľahko je Slovensko zneužiteľné na vytvorenie medzinárodných sietí pašeráctva. Vaši talianski kolegovia nás identifikovali ako slabé miesto Európy, napokon ešte predtým nás takto vyhodnotili aj Vadalovci a Rodovci. Prečo je to tak?

Museli by sme hodnotiť aj historické obdobia vývoja kriminality, počnúc fakturačnými podvodmi v 90-tych rokoch minulého storočia. Organizované skupiny postupne dokázali vyhľadávať slabiny toho-ktorého štátu a silné stránky samotnej zločineckej skupiny pôsobiacej v tom-ktorom štáte. Teda, ktorý štát má napríklad slabú ochranu pred daňovými deliktmi a ktorý je slabší v odhaľovaní drogovej trestnej činnosti, či určitých iných nezákonných obchodov, trebárs s bielym mäsom alebo so zbraňami.

Nemyslime si, že by sme ale boli jediným problémovým štátom. Poľsko bolo vždy oveľa viac presiaknuté drogovou kriminalitou. Dlhodobo sme boli len tranzitná krajina, to hovorím ešte zo svojich skúseností na Krajskej prokuratúre v Košiciach a Prešove. Poliaci boli aj silní distribútori, aj výrobcovia. Podobne to bolo v Čechách. My sme mali síce „kyselinárov“, ale Česko bolo násilnou a daňovou kriminalitou doslova zamorené. Medzinárodný zločin vie identifikovať slabé stránky štátu v jednotlivej dobe a tieto slabiny využiť. Slovensko nie je výnimka.

Aké slabiny by ste identifikovali v dnešnej dobe? 

To je veľmi dobrá otázka, ešte som takú nedostal… (Ticho). Trochu ste ma zaskočili (Úsmev). Z hľadiska kvantitatívneho by to asi bolo poškodzovanie finančných záujmov EÚ. Najmä v agrosektore je čo robiť. To je aj jedna z mojich priorít.

Pri kauze zmenky sa dlho špekuluje o sile amerických inštitúcii ochrániť svojich podnikateľov v takýchto prípadoch. Kočnera vraj na to upozornil aj samotný Haščák. Počas pojednávaní sa na súd prišli ukázať aj zástupcovia ambasády, čo sa považuje za mäkký diplomatický nátlak. Streli ste sa s takýmto nátlakom?

Nikdy.

Vnímali ste ich počas procesu?

Nie, oni boli len na civilnom konaní (ešte pri rozhodovaní o platnosti zmeniek na okresnom súde, pozn. red.).

Ale tam ste tiež chodili…

Boli to anglicky hovoriaci ľudia, ale či to boli investori, diplomati alebo spoločníci, to ja neviem identifikovať. Na trestnom konaní som neidentifikoval žiadnu takúto osobu.

Neprekvapilo vás, ako ľahko došlo k zadržaniu Kočnera ešte v júni 2018, dovtedy to bolo nepredstaviteľné…

Neprekvapilo, lebo som tú kauzu robil ja (Úsmev). Vzal som ju s absolútnym nasadením. Bolo len otázkou času, kedy ho zadržíme. Bolo to logické vyústenie nielen môjho snaženia, ale aj podplukovníka Lásku (vyšetrovateľ prípadu zmenky, pozn. red.) a ďalších, ktorým sa aj touto cestou chcem poďakovať. Bol to veľmi profesionálny a ľudský prístup, absolútne bezchybne vykonaná akcia.

Voči Láskovi sa pripravovala diskreditácia zo strany Kočnera aj Tótha, malo sa to tváriť ako spravodajské informácie o jeho tajnej spolupráci s Kočnerom. Na vás také čosi neskúšali?

Takouto formou nie. Ale na pojednávaní sme počuli napríklad také nezmysly, že mi mal vraj niekto odovzdať Mercedes.

Vy ste o tom nevedeli, že vám vraj chcú dať auto?

Nie, veď to nebola realita. To bola len legenda. Auto bolo pre Zsuzovú. Informácia ale kolovala medzi týmito ľuďmi. Z Threemy vyplynulo aj to, že Kočner úkoluje novinárku Martinu Ruttkayovú, ona sa mu ospravedlňuje, že nemôže celkom písať tak, ako Kočner píska, lebo má aj nadriadených a ďakuje mu za dovolenku, ktorú jej mal zaplatiť. A čo je výsledkom jej práce? Že som vraj nadobudol byt od jedného z podozrivých. A aktuálne to vykričal Fico, známy svojimi bytovými úletmi.

Ako ste prišli k tomu bytu na Tupého ulici, ktorý staval Bašternák?

Kúpil som ho v roku 2006, keď som prišiel z Východu do Bratislavy, z menšej časti som do toho investoval celoživotné rodinné úspory. Z väčšej časti išlo o hypotekárny úver. Žiadneho Bašternáka som vtedy nepoznal, kúpil som to od realitky cez plagát, ktorý bol kdesi v meste. Poznal vtedy niekto Bašternáka ako daňového podvodníka? Mám tri bezpečnostné previerky, som preverený do posledného centu. Pri predposlednej previerke som bol vysvetľovať asi 120 eur, ktoré som dostal, ak si dobre spomínam, od novej inštitúcie, ktorá zabezpečuje vzdelávanie, kde som bol pre nich prednášať. Zrejme Národnému bezpečnostnému úradu nebola táto inštitúcia známa a peniaze mi od nej prišli na účet, preto ešte aj takéto detailné preverovanie. 

Prokurátor Palovič, nezriedka konajúci v zhode s Kočnerovými záujmami, tam má byt tiež a je tak podozrievaný, že ho nadobudol s jeho pomocou. Ste susedia?

Vôbec ho nepoznám. Veľmi okrajovo o ňom viem z médií. Nevylučujem, že som ho možno na dvore už stretol. Potom na mňa takéto veci píšu pomätený youtuber Daňo a pravdepodobne aj Mikuláš Vareha pod inými menami (Šanta dozoroval aj prípad odsúdeného daňového podvodníka Mikuláša Varehu, pozn. red.). Aj to sme sa dozvedeli z Threemy, že Daňo za peniaze od Kočnera vypisoval na mňa hlúposti. A nakoniec pri tom vypočúvaní v parlamente to bolo z hľadiska vyťahovania týchto nezmyslov poslancami strašné, človek sa nedočká vďaky.  

Ďalšie články od Matej Gašparovič
Vojnoví jastrabi by mali myslieť aj na to, čo zostane z Ukrajiny po vojne

Vojnoví jastrabi by mali myslieť aj na to, čo zostane z Ukrajiny po vojne

Na Ukrajine sa nehrá len o to, či Rusko udrží časť dobytého a nelegitímne získaného územia. V hre je aj čosi väčšie: akú perspektívu bude mať to, čo z Ukrajiny zostane, ak bude ničivý konflikt naďalej devastovať krajinu a vyčerpávať Európu? Ak nám na našich východných susedoch naozaj záleží, je načase vziať do úvahy aj tento dôležitý rozmer.
Ďalšie články