Výkonnosť nákladnej dopravy v septembri 2022 medziročne stúpla o 9,1 percenta

Na snímke nákladné vozidlá, ilustarná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian

Výkonnosť nákladnej dopravy po dvoch mesiacoch útlmu v septembri 2022 opäť medziročne vzrástla, a to o 9,1 percenta.

Tento stav podporil nárast v cestnej doprave. Počty cestujúcich a prepravné vzdialenosti v osobnej doprave rástli, ale výrazne pomalšie ako v minulých mesiacoch. Viac pasažierov sa medziročne prepravilo mestskou hromadnou dopravou a aj po železnici. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Podstatná zložka nákladnej prepravy, cestná doprava, ktorá mala viac ako 70 percent podielu na prepravených tonách tovaru, medziročne rástla iba mierne. Podniky prepravili po ceste 12,8 milióna ton, čo bolo o 1,6 percenta viac ako pred rokom. Objem tovaru prepravovaného po železnici medziročne poklesol o 11,2 percenta, vlakmi sa previezla viac ako šestina tovaru.

Osobná doprava zaznamenala v septembri 2022 v deviatom mesiaci za sebou medziročný nárast počtu cestujúcich. Ich počet vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 8,7 percenta a dosiahol 54,8 milióna osôb, čo predstavovalo druhú najvyššiu hodnotu v roku 2022. Počet cestujúcich vo vlakoch sa zvýšil o 14 percenta a mestská hromadná doprava prepravila o 11,4 percenta viac osôb ako vlani. Cestná doprava sa podieľa na preprave cestujúcich až 88 percenta.

Tržby odvetvia doprava a skladovanie boli v septembri medziročne vyššie o 25,1 percenta. Výsledok bol podporený najmä rastom najvýznamnejšej pozemnej dopravy a dopravy potrubím, ako aj druhej najväčšej zložky – skladových a pomocných činností. Tržby v leteckej doprave medziročne vzrástli takmer 2,4-násobne, tento druh dopravy však pomerovo predstavuje iba menšiu zložku odvetvia. Tržby vodnej dopravy stúpli bezmála o polovicu a poštové služby a služby kuriérov o tretinu.

Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola v deviatom mesiaci roka 2022 medziročne vyššia o 2,6 percenta. Ovplyvnili to najmä dve váhovo najsilnejšie zložky, a to pozemná doprava a doprava potrubím (nárast o 2,6 percenta) a skladové a pomocné činnosti (nárast o 3,9 percenta).

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví dosiahla v septembri 1 182 eur, čo predstavoval oproti rovnakému obdobiu spred roka nárast o 8,1 percenta. Reálna mzda sa v danom odvetví po zohľadnení inflácie znížila o 5,3 percenta.

Osobnou dopravou sa počas prvých deväť mesiacov roka 2022 pri medziročnom raste o 36,1 percenta prepravilo 441,9 milióna osôb. V železničnej doprave sa preprava osôb zvýšila o 49,2 percenta a v cestnej doprave o 34,5 percenta. Výkony v osobokilometroch vzrástli o 53,7 percenta.

Za prvé tri štvrťroky sa nákladnou dopravou prepravilo 173,7 milióna ton tovaru. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021 preprava tovaru mierne poklesla o 0,2 percenta. Výkony v tonokilometroch boli však vyššie o 2,1 percenta.

(tasr)

Ďalšie články