Demonštrujúci maďarskí učitelia odovzdali ministerstvu petíciu

Tisíce pedagógov sa zhromaždili v sobotu 26. novembra 2022 v Budapešti, aby vyjadrili nesúhlas so situáciou verejného školstva v Maďarsku. Na snímke účastníci celoštátnej demonštrácie. FOTO TASR - Ladislav Vallach

Zástupcovia maďarských pedagógov odovzdali počas sobotnej celoštátnej demonštrácie petíciu ministerstvu vnútra, pod ktoré patrí aj verejné školstvo. Deväťbodový dokument s požiadavkami podpísalo 112.000 učiteľov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

V petícii žiadajú pedagógovia zmeny vo vzdelávaní od materskej školy až po univerzity, dialóg o obnove školstva, dôveryhodné informovanie verejnosti o školstve zo strany vlády i verejnoprávnych médií, ukončenie zastrašovania učiteľov, ale aj návrat prepustených pedagógov.

Učitelia žiadali aj návrat k plnohodnotnému štrajkovému právu, a tiež konkurencieschopné finančné ohodnotenie svojej práce i zlepšenie podmienok vyučovania a výchovy.

Na protestné zhromaždenie v Budapešti prišli tisíce pedagógov, aby vyjadrili nesúhlas so situáciou verejného školstva v Maďarsku. Demonštrácia zorganizovaná Demokratickým odborovým zväzom pedagógov (PDSZ), Odborovým zväzom pedagógov (PSZ) a občianskym hnutím noÁr je súčasťou série celoštátnych protestov, ktoré sa začali v januári.

Okrem učiteľov prišli na Kossuthovo námestie aj žiaci, ich rodičia a medzi viacerými občianskymi združeniami aj záchranári. „Nejde len o boj o mzdy, ale o ochranu záujmov našich detí a študentov! Vzdelanie a zdravotníctvo patria medzi najdôležitejšie prvky nášho spoločného osudu, života a budúcnosti,“ napísalo na Facebooku Združenie maďarských záchranárov (MMSZ).

Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje v súčasnosti 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí; na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.

(tasr, red)

Ďalšie články