Komentáre Maďarsko ukázalo, že cenové stropy sú neudržateľné. Neriešia podstatu problému