Prihlásiť sa

Voľby starostu obce Hromoš sú neplatné, rozhodol Najvyšší správny súd

Na snímke v popredí prenosná volebná schránka pre komunálne voľby 2022. Foto: Henrich Mišovič/TASR Na snímke v popredí prenosná volebná schránka pre komunálne voľby 2022. Foto: Henrich Mišovič/TASR

Voľby starostu obce Hromoš sú neplatné. Rozhodol o tom Najvyšší správny súd (NSS) SR. Dôvodom je závažné porušenie zákona o podmienkach výkonu volebného práva, čo malo vplyv na výsledky volieb. Rozhodnutie je právoplatné. TASR o tom v utorok informoval hovorca súdu Michal Hajtol.

Žaloba vo veci ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce Hromoš bola súdu doručená vlani 9. novembra. Podal ju neúspešný kandidát na starostu obce, ktorý v komunálnych voľbách 29. októbra v obci Hromoš získal 150 hlasov. Žalovaným je úspešný kandidát na starostu obce, ktorý získal o osem hlasov viac.

„Žalobca žalobou napadol voľby starostu obce. Dôvodil tým, že členovia volebnej komisie nehlasovali medzi sebou, ktorí členovia vykonajú voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky u voličoch požadujúcich takéto hlasovanie tak, ako to predpokladá zákon o podmienkach výkonu volebného práva,“ uviedol Hajtol. Pre uvedenú pochybnosť tak senát Najvyššieho správneho súdu SR ďalej skúmal priebeh hlasovania do prenosnej volebnej schránky. Rovnako aj to, či nedochádzalo k neprípustnému ovplyvňovaniu výsledku hlasovania.

Žalobca v žalobe taktiež podľa hovorcu namietal vážne narušenie priebehu volieb a porušenie volebného moratória, ktoré mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť rozhodovanie niektorých voličov. Jedným z ťažísk volebnej žaloby bola podľa hovorcu námietka, že žalovaný kandidát na starostu obce opakovane počas konania volieb, teda aj hlasovania a po jeho skončení, ako aj v čase sčítavania hlasov bol prítomný vo volebnej miestnosti v obci Hromoš pre okrskovú volebnú komisiu č. 2.

„Uvedené zásahy žalovaného do volieb a hlasovanie do prenosnej schránky považuje Najvyšší správny súd Slovenskej republiky za neprijateľný zásah do volieb zo strany kandidáta, ktorý spolu s vyššie uvedenými porušeniami vytvára komplex porušení a zásahov do slobody volieb, ktorý je takej intenzity, že odôvodňuje vyhlásenie volieb za neplatné a ich zopakovanie,“ skonštatoval.

(tasr, sita)