Konzervatívni poslanci predložili návrh o rodných číslach. Pohlavie by tým v dokladoch nebolo možné zmeniť

Budova NR SR - Ilustračný obrázok (Zdroj: TASR)

Skupina konzervatívnych slovenských poslancov predložila do parlamentu návrh novely zákona o rodných číslach. Prakticky sa tým znemožní tzv. tranzícia, teda zmena pohlavia na iné, ako je genetické pohlavie, s ktorým sa človek narodí.

Návrh z dielne Jozefa Lukáča a Evy Hudecovej zo Sme rodina a Anny Záborskej a Anny Andrejuvovej z OľaNO zosúlaďuje použitie pojmu pohlavie v návrhu zákona s Ústavou a ostatnými platnými zákonmi v SR tým, že jednoznačne stanovuje, za akých podmienok môže byť rodné číslo zmenené.

Doterajším úzusom bola totiž možnosť zmeny rodného čísla v prípade, že požadovaná zmena bola dokladovaná (okrem iného) lekárskym posudkom, ktorý však nebol v zákone bližšie špecifikovaný.

Nóvum navrhovanej novely spočíva v jasnom určení, čo lekársky posudok dokladuje, a teda, že zmena rodného čísla je možná v takom prípade, ak bol lekársky posudok vydaný na preukázanie originárne nesprávne určeného pohlavia, a teda na potvrdenie toho, že určené pohlavie nie je v súlade so skutočným genetickým pohlavím osoby.

Prakticky sa tým znemožní tzv. tranzícia, teda zmena pohlavia na iné ako je genetické pohlavie, s ktorým sa človek narodí.

„Právny poriadok Slovenskej republiky vychádza z chápania pojmu pohlavie ako objektívnej biologickej skutočnosti,“ uvádzajú poslanci.

V zákone sa však ponecháva možnosť administratívnej zmeny rodného čísla nesprávne určeného pohlavia. Podmienkou ostáva lekársky posudok, ktorý preukazuje na základe genetických testov, že došlo v minulosti k nesprávnemu určeniu pohlavia. V prípade požadovania zmeny rodného čísla z iného dôvodu zmeny pohlavia neviaže štát povinnosť zabezpečenia a evidencie administratívnej zmeny.

Pripomeňme, že odborná komisia na ministerstve zdravotníctva nedávno tesnou väčšinou schválila štandardný liečebno-diagnostický postup, ktorý umožňuje zmenu pohlavia aj bez nutnosti podstúpenia chirurgického zákroku. Dokument prešiel, hoci viacerí aktéri o ňom mali vážne pochybnosti.

(dod)

Ďalšie články