Na internete je stále dostupný manifest strelca zo Zámockej ulice, upozorňuje mediálna rada

Na snímke prikryté telo po streľbe na Zámockej ulici v Bratislave 12. októbra 2022. Foto: Jaroslav Novák/TASR

Začiatkom tohto týždňa, teda takmer päť mesiacov po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave, našli pracovníci analytického odboru Rady pre mediálne služby (RpMS) ďalšie voľne prístupné úložisko, na ktorom je dostupný manifest strelca útoku.

K jeho odstraňovaniu a zamedzeniu šírenia môže podľa RpMS pomôcť Akt o digitálnych službách. TASR o tom informovala vedúca komunikačného odboru RpMS Lucia Michelčíková.

„RpMS začala vo veci nových úložísk nelegálneho obsahu konať v spolupráci so zahraničnými partnermi okamžite po ich objavení. No účinné a systémové riešenie zamedzenia šíreniu teroristického obsahu môže priniesť len rýchla a efektívna implementácia Aktu o digitálnych službách, o ktorom sa v týchto dňoch intenzívne diskutuje v celej Európskej únii,“ vysvetlil riaditeľ RpMS Martin Dorociak.

Na Slovensku práve vrcholia rokovania o určení koordinátora digitálnych služieb, do ktorého právomocí by malo patriť aj vymáhanie harmonizovaných pravidiel na odstraňovanie nelegálneho obsahu v online prostredí. RpMS považuje podľa Dorociaka skoré určenie koordinátora a implementáciu tohto európskeho nariadenia „za kľúčové pre boj proti nelegálnemu a teroristickému obsahu na internete“.

„Pretrvávajúca prítomnosť manifestu na online platformách jasne potvrdzuje, aká dôležitá je v snahách o zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu spolupráca platforiem. Tie by mali spoločne nastavovať jednotné indikátory na detekciu extrémistického a teroristického obsahu,“ uviedol vedúci analytického odboru RpMS Stanislav Matějka.

Poukázal, že práve rozdiely medzi prístupmi jednotlivých platforiem vedú k tomu, že sa takýto obsah šíri na internete ďalej aj napriek relatívne rýchlemu zásahu prvotnej platformy.

Upozornil, že protiteroristické politiky analyzovaných platforiem sa až príliš často zameriavajú na boj proti teroristickým skupinám, no neodrážajú nové trendy terorizmu a radikalizácie.

Preto pracovníci analytického odboru RpMS spolu so zástupcami iniciatívy Reset, ktorá sa venuje vplyvu technológií na demokraciu, navrhli platformám vývoj novej metodológie posudzovania extrémistického a teroristického obsahu založenej na expertnej znalosti sociálneho kontextu každej krajiny.

Ďalšie články