Viac týrania a detskej pornografie. Inak kriminalita počas pandémie klesala

Nová policajná aplikácia má umožniť diskrétne nahlásenie domáceho násilia. Foto: Radovan Stoklasa/ TASR

Nebol to bežný rok, vývoj kriminality ovplyvnila pandémia a lockdowny, zločin sa tiež viac preniesol do kyberpriestoru. Vo všeobecnosti ale kriminalita na Slovensku v uplynulom roku klesala.

Už vieme, že minulý rok bolo výrazne menej dopravných nehôd a prirodzene či následkom choroby zomrelo o 5 500 ľudí viac ako rok predtým. Týmto trendom zodpovedá aj vývoj kriminality.

Tá sa na Slovensku v roku 2020 znížila, polícia v minulom roku evidovala menší počet trestných činov oproti roku 2019. Najviac trestných činov bolo zistených na území Bratislavského (9 620), najmenej na území Trenčianskeho (4 761) kraja. Zvýšil sa počet prípadov týrania, nedovoleného ozbrojovania či detskej pornografie.

„Pokles počtu zistených trestných činov sme zaznamenali pri všetkých sledovaných oblastiach, teda ako pri násilnej, tak aj majetkovej a ekonomickej kriminalite. Pri násilnej došlo k miernemu zvýšeniu objasnenosti, pri majetkovej a ekonomickej zase k miernemu poklesu,“ priblížil hovorca s tým, že celkový pokles trestnej činnosti zrejme ovplyvnila aj nepriaznivá epidemiologická situácia.

Domáce násilie prekvapivo klesalo

V oblasti násilnej kriminality zaznamenala polícia pokles trestných činov, ale nárast brutality páchateľov fyzických útokov voči obetiam, nad ktorými mali fyzickú prevahu.

„V týchto prípadoch teda išlo najmä o ženy, deti, staršie osoby alebo o zdravotne znevýhodnené osoby. Viaceré útoky boli orientované na osamelo žijúce osoby,“ uviedol dnes hovorca polície.

Oproti roku 2019 sa tiež zvýšil počet prípadov týrania blízkej a zverenej osoby, tiež nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Naopak, znížil sa počet prípadov vrážd, lúpeží, úmyselného ublíženia na zdraví, vydierania i vyhrážania. V prípadoch vrážd sa zaznamenalo 63 trestných činov, čo predstavuje oproti roku 2019 o 13 prípadov menej.

Lúpeží bolo 325, teda o 85 prípadov menej ako v roku 2019. Objasnili sme 244 lúpeží. Prípadov úmyselného ublíženia na zdraví polícia v minulom roku riešila 1 269, čiže o 257 menej ako v roku 2019.

Dobrá správa sa týka aj domáceho násilia, ktorých počet sa tiež znížil. V minulom roku vyšetrovala polícia 8 813 prípadov domáceho násilia, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 485 prípadov menej.

Detská pornografia je na vzostupe

V oblasti mravnostnej kriminality evidovala polícia nárast prípadov týkajúcich sa detskej pornografie, konkrétne jej rozširovania.

V minulom roku vyšetrovala polícia 403 prípadov detskej pornografie, teda jej rozširovanie, výrobu, prechovávanie či účasť na detskom pornografickom diele. V porovnaní s rokom 2019 je to o 117 prípadov viac.

Výrazný nárast bol najmä pri rozširovaní detskej pornografie. Kým v roku 2019 to bolo 191 prípadov, za minulý rok ich evidujeme až 316. Kde hľadať príčinu?

„Sčasti to môže byť dôsledkom svetovej pandémie, keďže platia prísne opatrenia spojené so zákazom vychádzania. Nielen deti, ale aj dospelí zaháňajú nudu a čas na internete. Predátori vyhľadávajú detskú pornografiu a mládež k obsahu ‚zakázaných‘ stránok neraz prispieva nezodpovedným konaním,“ vysvetlil Slivka.

Na druhú stranu klesol počet prípadov sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia, znásilnenia i kupliarstva. Prípadov sexuálneho násilia bolo o 19 menej, znásilnení ubudlo o štyri.

Podvody sa presunuli do kyberpriestoru

Poklesla aj ekonomická kriminalita. Spôsobila škodu viac ako 235 miliónov eur, čo rovnako predstavuje pokles oproti roku 2019, konkrétne o takmer 185 miliónov eur.

Nárast polícia zaznamenala v prípadoch trestnej činnosti neoprávneného nakladania s odpadmi či pri legalizácii príjmov z trestnej činnosti, poškodzovaní veriteľa a porušovaní povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Najvyšší podiel tvorili daňové trestné činy (36,87 percenta), podvody (14,85 percenta), neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty (11,53 percenta) a trestné činy na úseku ochrany meny (8,22 percenta).

Klesli prípady podvodov, čo je podľa polície spôsobené prevažne opatreniami v oblasti legislatívy z roku 2016. „Prispel k tomu aj vyhlásený núdzový stav a obmedzený pohyb obyvateľstva,“ priblížil Slivka. Dodal, že do popredia sa dostávajú sofistikované formy podvodov, prevažne v kybernetickom priestore. Znížil sa aj počet daňovej kriminality, pričom väčšinou išlo o poistné prípady.

Polícia evidovala viac prípadov legalizácie príjmov z trestnej činnosti a menej prípadov podielnictva. Narástol aj počet environmentálnych trestných činov. Okrem krádeže dreva sa na environmentálnej kriminalite výrazne podieľal aj trestný čin neoprávneného nakladania s odpadom a pytliactvo.

Pri majetkovej kriminalite polícia dlhodobo zaznamenáva klesajúci trend. Klesol počet krádeží motorových vozidiel, pričom najkradnutejšími vozidlami ostávajú značky Škoda, Volkswagen a Fiat. Naopak, narástol počet prípadov vlámania, najmä do bytov a chát.

(tasr)

Ďalšie články od Eva Struhárňanská
Ďalšie články