Matičiarom na Devíne prikázali zvesiť zástavy zo žrdí. Tí sa obracajú na Hegera a Milanovú

343130025_701299245085660_4406153346717647221_n Účastníci spomienkovej akcie so zástavami. Foto: Matica slovenská/Facebook

Matica slovenská usporiadala pri príležitosti výročia vychádzky Štúrovcov na hrad Devín spomienkovú akciu, na ktorú si priniesla aj slovenskú, matičnú a evanjelickú zástavu. Vedenie hradu im však pre rozpor s návštevným poriadkom prikázalo dať zástavy zo žrdí dole.

Matica slovenská podľa jej tajomníka Jána Semana stretnutie riadne ohlásila Múzeu mesta Bratislava (MMB) a to ho povolilo. „Až hore pri pamätnej tabuli správca hradu vyzval predstaviteľov Matice slovenskej, aby stiahli zo žrdí slovenskú štátnu zástavu, zástavu Evanjelickej cirkvi a zástavu Matice slovenskej,” opisuje okolnosti Seman.

V minulosti pri spomienkových podujatiach pri príležitosti vychádzky štúrovcov podľa neho nezakazovali priniesť si na hrad zástavy.

„Je pre nás nepochopiteľné, že na hrade Devín, ktorý je slovenským národným symbolom, nie je povolené nosiť slovenskú zástavu na žrdi,” čuduje sa Seman.

Spomienkovú akciu vraj nahlásili ako školský výlet

Matičiari trvajú na tom, že akciu riadne nahlásili, pričom stretnutie bolo bez výhrad povolené. „Ohlásenie preverila aj pracovníčka pokladne, ktorá prítomným predala lístky,” hovorí Seman.

Múzeum však tvrdí, že hrad Devín nie je verejným priestranstvom, preto nestačí podujatie len oznámiť. „Ak má ktokoľvek záujem zorganizovať na hrade Devín verejné podujatie, je potrebné vopred dohodnúť termín a podmienky konania podujatia s vedením hradu Devín,“ uviedla v reakcii Katarína Selecká z MMB.

V utorok bola podľa nej nahlásená školská skupina. Udalosť si matičiari pripomenuli spolu so študentmi evanjelického gymnázia a evanjelickým farárom zo Zvolenskej Slatiny. „Po príchode na pokladnicu hradu bolo prekvapením, že nejde o školskú skupinu, ale o účastníkov verejného podujatia,“ dodáva Selecká.

Zamestnanci hradu preto postupovali podľa návštevného poriadku, ktorý návštevníkom nedovoľuje vnášať do areálu hradu „predmety, ktoré môžu ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škodu na majetku múzea alebo iných osôb“. Podľa interných pravidiel múzea medzi tieto predmety patria aj vlajkové tyče.

„Zamestnanci hradu napriek tomu, že zhromaždenie nebolo nahlásené, nechali spomienkové zhromaždenie zrealizovať. Zároveň však v súlade s návštevným poriadkom požadovali sňatie vlajok z vlajkových tyčí, držaniu vlajok samotných však nijako nebránili,“ opísala podrobnosti Selecká.

Matica slovenská zverejnila z konfrontácie aj video. Zamestnanci múzea v ňom účastníkov akcie vyzývajú na zloženie zástav zo žrdí, ale nosenie samotných zástav im povoľujú.

Zaveje nad Devínom národná vlajka?

Predsedníctvo Matice slovenskej sa v reakcii na incident obrátilo na členov parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Žiada, aby z pozície svojej funkcie interpelovali za zrušenie zákazu nosenia zástav v areáli hradu Devín.

Zároveň poslancov vyzýva, aby „múzeu odporučili, aby na veži hradu Devín osadili žrď so slovenskou štátnou zástavou, ako je to obvyklé aj na iných slovenských hradoch”.  

List správcu Matice slovenskej bude adresovaný aj premiérovi Eduardovi Hegerovi, ministerke kultúry Natálii Milanovej, najvyšším predstaviteľom Evanjelickej cirkvi na Slovensku a primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi.

(tasr, mm)


Ďalšie články