Lengvarského usmernenie o zmene pohlavia nie je účinné, najlepšie by ho bolo zrušiť, tvrdí analýza ministerstva spravodlivosti

Prezidentka Zuzana Èaputová prijala doèasne povereného ministra zdravotníctva V. Lengvarského Na snímke dočasne poverený minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský. Foto: Martin Baumann

Štandardu sa podarilo získať internú analýzu ministerstva spravodlivosti, z ktorej vyplýva, že usmernenie uľahčujúce úradnú zmenu pohlavia nie je účinné. Analýza navyše konštatuje viaceré problémy s dokumentmi, ktoré uľahčujú tranzíciu, a preto ich odporúča úplne zrušiť.

Exminister Lengvarský deň pred svojím odvolaním podpísal dokument, ktorý výrazne uľahčuje úradnú zmenu pohlavia. LGBT aktivisti si preto mysleli, že svoj boj o zmenu pohlavia tým doviedli do úspešného konca.

Analýza ministerstva spravodlivosti, ktorú sa Štandardu podarilo získať, však ukazuje, že to tak nie je. Tento dokument konštatuje tri zásadné veci. Prvou je, že právna úprava, ktorá výrazne uľahčuje úradnú zmenu pohlavia, je síce platná, ale nie je účinná. Dôvodom je, že nebola zverejnená v oficiálnom vestníku ministerstva zdravotníctva, ale len na jeho webovej stránke. V praxi to znamená, že úradná zmena pohlavia sa nemôže riadiť podľa Lengvarského pravidiel.

Druhou zásadnou informáciou je, že odborníci ministerstva spravodlivosti navrhujú celé odborné usmernenie, ktoré uľahčuje úradnú zmenu pohlavia, zrušiť. Dôvodom sú odborné a procesné chyby pri jeho vytváraní.

Treťou zásadnou informáciou je, že ministerstvo zdravotníctva má pripravené nové odborné usmernenie, ktoré by chcelo uverejniť vo vestníku.

Toto odborné usmernenie by mohlo nahradiť súčasné a sfunkčniť možnosť zjednodušenia zmeny pohlavia. Momentálne to však podľa našich informácií nevyzerá tak, že by to chcel Heger ako poverený minister zdravotníctva urobiť. Skôr sa zdá, že tému sa bude snažiť neotvárať.

Eduard Heger prichádza na tlačovú konferenciu k odchodu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského 2. marca 2023. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Dodajme, že takýto stav nie je ideálny. Znamená totiž, že od „transsexuálnej revolúcie“ nás delí len jeden podpis. Ten môže dokumentu udeliť aj Hegerov prípadný nástupca po predčasných voľbách. Navyše, ak Heger a Palkovič nebudú konať, budú naďalej predlžovať právny chaos, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame a na ktorý daná analýza poukazuje.

Je pravdepodobné, že právnu analýzu, ktorou disponuje Štandard, je tá istá, s ktorou pracuje premiér Eduard Heger a celá vláda. Vyplýva to z verejných vyhlásení premiéra a viacerých ministrov. Nami získaný dokument napríklad potvrdzuje slová ministra Krajniaka v rozhovore pre Štandard.

https://standard.sk/339715/milan-krajniak-progresivci-maju-skodlive-extremne-nazory-ale-smer-znamena-izolaciu/

Krajniak uviedol, že aj štátny tajomník Michal Palkovič na rokovaní vlády tvrdil, že „toto usmernenie nevstúpilo do účinnosti. To znamená, že momentálne nie je právne účinné ani vykonateľné.“

Odborné usmernenie je platné, ale nie je účinné

Nami získaný dokument má názov „Stanovisko k účinkom zverejnenia dokumentu pod názvom Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (F64.0) na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.“

V jeho prvej časti autori analyzujú právny stav ku dňu 4. marca, teda deň po tom, čo bol odvolaný exminister Lengvarský. V tejto časti analýza poukazuje najmä na to, že Lengvarský síce deň pred svojím odvolaním podpísal takzvaný štandardný postup, ktorý mal obnoviť platnosť odborného usmernenia, ktoré uľahčuje úradnú zmenu pohlavia, ale ministerstvo ho následne neuverejnilo vo vestníku, len na svojej webovej stránke.  

Právnici ministerstva spravodlivosti z toho vyvodzujú záver, že odborné usmernenie je formálne platné, „ale nie je účinné a bez ďalšieho rozhodnutia uverejneného vo vestníku MZ SR účinnosť ani nenadobudne“.

Neodbornosť a právny chaos, ktorý po sebe zanechal Lengvarský v oblasti transsexuality a úradnej zmeny pohlavia, podčiarkuje informácia, že formálne existujú dva dokumenty s rovnakým predmetom úpravy, pričom pri oboch z nich existujú právne problémy. Sú nimi „platné, ale neúčinné odborné usmernenie“ a štandardný postup týkajúci sa transsexuality, „ktorý ale nebol uverejnený vo vestníku MZ SR“.

https://standard.sk/345941/pravny-chaos-okolo-rozhodnutia-ktore-umoznuje-uradnu-zmenu-pohlavia-riesenie-ma-v-rukach-heger-ten-vsak-nekona/

Druhou dôležitou informáciou v tejto časti je, že ministerstvo zdravotníctva má pripravené odborné usmernenie, ktoré by malo byť uverejnené vo vestníku a ktoré má „zrušiť pôvodné odborné usmernenie“ a „uviesť štandardný postup zverejnený 3. marca 2023 do účinnosti“.

Z toho vyplýva, že ministerstvo zdravotníctva už má pripravený dokument, ktorý by uľahčil úradnú zmenu pohlavia a bol by aj právne účinný. No keďže vo vestníku ministerstva zdravotníctva sa podobný dokument doposiaľ neobjavil, zdá sa, že ministerstvo sa nateraz rozhodlo nemeniť súčasný právny stav.

Uverejnenie na webovom sídle nestačí

V ďalšej časti sa analýza venuje formulácii „uverejňuje ich na svojom webovom sídle“, ktorú použilo ministerstvo zdravotníctva pri uverejnení štandardov, a tomu, či takáto formulácia stačí na to, aby odborné usmernenie nadobudlo právnu účinnosť.

Právnici ministerstva spravodlivosti v tejto časti konštatujú, že takáto formulácia znamená iba všeobecnú dostupnosť, nie však účinnosť. Platnosť a účinnosť všetkých rezortných predpisov je totiž podľa nich viazaná na ich publikáciu vo Vestníku.

Eduard Heger uvádza na ministerstvo zdravotníctva nového štátneho tajomníka Michala Palkoviča. Foto: Facebook/MZSR

Mnoho právnych dôvodov na zrušenie rozhodnutia exministra Lengvarského

V tretej časti analýzy sa právnici ministerstva spravodlivosti zaoberajú možnosťou zrušenia rozhodnutia ministra zdravotníctva o schválení štandardného postupu. Tu analýza konštatuje tri dôvody, prečo by mali byť štandardy zrušené.

Prvým je, že „rozhodnutie ministra zdravotníctva sa nevysporiadalo s vecnými námietkami uplatnenými v procese prípravy návrhu štandardného postupu“. Analýza tu menuje aj mnoho príkladov. Tvrdí napríklad, že pri procese chýbal „inštitút kolektívneho multidisciplinárneho odborného rozhodovania“, že štandardy vychádzajú z neaktuálnej medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10, dnes je vypracovaná už MKCH 11, ktoré s diagnózou F 64.0 transsexualita nepočíta), alebo, že návrh štandardného postupu odporúča aj také postupy, ktoré sú mimo procesu tranzície v rozpore s dobrou praxou a poznatkami medicíny (pravdepodobne sa tým myslí odstránenie zdravých orgánov, alebo vysoko rizikové užívanie hormónov opačného pohlavia). Vyčítajú mu taktiež, že obsahovo ide výrazne nad rámec zdravotnej starostlivosti o osoby trpiace transsexualitou a ďalšie chyby.

Druhým dôvodom pre zrušenie je, že „právny poriadok Slovenskej republiky vychádza z chápania pojmu pohlavie ako objektívnej biologickej skutočnosti“. To znamená, že pohlavie určujeme na základe biológie, nie pocitov človeka. Analýza ďalej pripomína, že pri inom chápaní by mohol vzniknúť komplikovaný stav napríklad v ústavoch na výkon trestu.

https://standard.sk/339920/daniel-z-prahy-v-osemnastich-rokoch-mi-preoperovali-pohlavie-vsetko-sa-tym-len-zhorsilo/

Tretím dôvodom, prečo by štandardy mali byť zrušené, je, že pri ich vytváraní neboli dodržané procesné postupy, ktoré vyžaduje štatút komisie ministerstva zdravotníctva pre štandardné diagnostické postupy. To znamená, že ministerstvo nedodržalo ani vlastné pravidlá na vytváranie liečebných a diagnostických štandardov. Príkladom je obídenie takzvaného core tímu, ktorý by mal návrh štandardu posúdiť pred tým, než o ňom bude rozhodovať komisia.

Na základe týchto troch dôvodov analýza konštatuje, že „existuje právny dôvod na zrušenie rozhodnutia ministra“, keďže (1.) nedošlo k vysporiadaniu sa s námietkami, (2.) dotknuté rezorty nemali ako reagovať na kroky ministerstva zdravotníctva, ktoré sú navyše v rozpore s inými právnymi predpismi, (3.) proces tvorby štandardného postupu bol v rozpore s internými predpismi ministerstva zdravotníctva.

Preto v závere právnici ministerstva spravodlivosti odporúčajú následné štyri kroky: (1.) zrušiť uverejnenie štandardného postupu a po jeho prípadnom schválení ho riadne uverejniť vo vestníku; (2.) vrátiť štandardný postup na dopracovanie a vysporiadanie sa s námietkami uplatnenými v procese jeho prípravy; (3.) zrušiť plánované zverejnenie Odborného usmernenia vo vestníku; a (4.) preskúmať právny základ publikácie a zverejňovania štandardných postupov a v tomto konkrétnom prípade aj právny základ na jeho vytvorenie.

Aj keď podľa našich informácií bola táto analýza vytvorená už pred niekoľkými týždňami, nie je známe, že by ministerstvo zdravotníctva doposiaľ pristúpilo k ich realizácii, snáď len s výnimkou bodu číslo 4.

https://standard.sk/317574/transsexualnu-revoluciu-moze-spustit-jediny-podpis-opisujeme-pribeh-ako-sa-tato-radikalna-agenda-presadila-v-zakulisi-a-kto-za-to-nesie-zodpovednost/

Pripomeňme, že štandardný postup liečby a diagnostiky transsexualizmu, ktorý podpísal minister Lengvarský, odmietlo viac ako 400 zdravotníckych pracovníkov. Tí ešte počas procesu ich schvaľovania žiadali ministra, aby dokument stiahol a otvoril celú tému širokej verejnej diskusii.

Po tom, čo Lengvarský dokument deň pred svojím odvolaním podpísal, žiadalo viac ako 23-tisíc občanov v petícii premiéra Eduarda Hegera, aby usmernenie stiahol. Rovnakú požiadavku na neho malo aj 34 poslancov Národnej rady, ktorí ho k tomu verejne vyzvali na konci marca.

Pre Hegerovu nečinnosť sa 12. apríla konalo pred budovou úradu vlády modlitbové stretnutie, na ktorom jeho iniciátori vyzvali premiéra, aby stiahol toto kontroverzné odborné usmernenie.

Naopak, proti stiahnutiu dokumentu sa postavili viaceré LGBT organizácie, ktoré o to žiadali 18. apríla na tlačovej konferencii pred budovou úradu vlády.


Ďalšie články