Prihlásiť sa

Tipy na akademické kurzy a prednášky o dejinách

Oriental_Institute Inštitút pre štúdium starovekých kultúr, Chicagska univerzita. Foto : Alanscottwalker, wikimedia commons, CC BY-SA 4.0.

Špičkové vedomosti nie sú viac ukryté za stenami knižníc a prednáškových sál. S internetom sa otvoril nový priestor, do ktorého vstúpili tie najlepšie univerzity a profesori a dnes môžeme počúvať ich prednášky o dejinách a kultúre na YouTube a iných webstránkach. Nech sa páči niekoľko tipov na slovenské a zahraničné inštitúcie.

Množstvo kvalitného materiálu sa dá nájsť na anglosaských webstránkach, čo vychádza z ich starého viktoriánskeho presvedčenia, že vzdelanie a kultúra by mali byť otvorené aj ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť drahé univerzitné štúdium. V 19. storočí sa tento prístup prejavil v zakladaní múzeí a knižníc, do ktorých sa dalo ísť bez poplatku a vzdelávať sa.

Technologický pokrok otvoril nové sféry. Najprv vznikali kvalitné dokumentárne programy v televízii a rádiu a nimi otvoríme náš prehľad kurzov a prednášok. Vzostup internetu koncom 20. storočia otvoril nové pole, na ktoré veľmi rýchlo reagovali práve americké univerzity a ponuka je dnes už pravdepodobne väčšia, ako si pracujúci človek s rodinou môže pozrieť do konca svojho života.

V druhej časti článku sa pozrieme na kurzy a prednášky top svetových univerzít a profesorov. V poslednej, tretej časti dáme tipy na slovenské a české, lepšie povedané moravské akademické inštitúcie. Ako už býva zvykom, dôraz bude na starších dejinách. Záujemca o novšie dejiny však môže nájsť dosť materiálu v zverejnených odkazoch. Ponuka je obrovská, a preto nasledujúce tipy sú len slabým výberom z bohatých možností kurzov a prednášok.

Séria dokumentov Civilisation

Náš prehľad začneme populárnejším a ľahším formátom. Pred viac ako polstoročím britská BBC odvysielala sériu televíznych dokumentov Civilisation. Sprevádza nimi umenovedec Kenneth Clark (1903 až 1983), ktorý sa v dvadsiatich siedmich rokoch stal riaditeľom slávneho Ashmolean Museum v Oxforde a v tridsiatke to trochu neochotne dotiahol na riaditeľa britskej Národnej galérie. Potom pár rokov pôsobil na Oxfordskej univerzite, aby sa vydal za televíznou kariérou a stal sa uznávaným tvorcom dokumentárnych programov o umení. V sérii Civilisation nás prevedie od pádu Ríma až do dvadsiateho storočia a celá séria sa nachádza na YouTube. Napríklad tu. Kenneth Clark udal kurz a nasadil latku pre ostatné dokumentárne programy a jeho dielo sa stalo nadčasovým.

História sveta prostredníctvom 100 predmetov

Iný britský umenovedec so vzdelaním z viacerých elitných britských a francúzskych škôl, Neil MacGregor (nar. 1946), v roku 2010 v spolupráci s BBC pripravil sériu dvadsiatich dokumentov, kde rozpráva dejiny ľudstva prostredníctvom 100 predmetov zo zbierok Britského múzea. Od prehistórie až do súčasnosti a od 1,8 milióna rokov starého kamenného nástroja po kreditnú kartu. Neil MacGregor bol ideálny kandidát na túto úlohu. Mal za sebou post riaditeľa Národnej galérie a do roku 2015 bol riaditeľom Britského múzea. Po odchode z inštitúcie viedol berlínske múzeum Humboldt Forum. Prajem príjemné počúvanie podcastov.

Open Culture – brána do sveta kurzov a prednášok

Open Culture patrí k najlepším webstránkam, ktoré zhromažďujú odkazy na univerzitné kurzy a prednášky top svetových univerzít. Navyše sú zadarmo. Väčšina je v angličtine, ale občas sa nájde aj kurz v nemčine a francúzštine. V roku 2006 ju založil Dan Coleman, prodekan Stanfordovej univerzity pre celoživotné vzdelávanie. Stránka ponúka audio a videoprednášky, textové materiály na stiahnutie, blogy, filmy, hudbu, e-knihy, audio- knihy a mnoho ďalšieho. Vďaka audioknihám môžete spoznať hlas nebohých spisovateľov 20. storočia, ktorí čítajú svoje diela (napríklad Tolkien, Joyce, Bukowski).  

Zameraná je všeobecne, takže na nej môžete nájsť kurzy zo všetkých možných vedných oblastí. Ponúka aj staršie audioprednášky obrov 20. storočia, na ktorých pleciach stojí dnešná veda (napríklad Leo Strauss a jeho prednášky o filozofii). Celkovo je na stránke vyše 1 700 odkazov na kurzy a významnú časť tvoria kurzy o histórii. Prípadne sa môžete dať na štúdium jazykov a v ponuke sú aj kurzy veľmi exotických jazykov (napríklad islandčina).

Kurzy a prednášky elitných univerzít

Prejdeme k jednotlivým vedeckým inštitúciám. Na mnohé tu spomenuté kurzy odkazuje aj web stránka Open Culture, ale tu si dáme odkazy priamo na tri vybrané univerzity a inštitúty.

Jedna z prvých univerzít, ktorá už v roku 2008 ponúkla svoje kurzy širokému publiku cez YouTube, bola Yalova univerzita. V ponuke má aj viacero kurzov zo starších a novších dejín, literatúry, dejín kresťanstva, biblistiky. Sú to kurzy pre študentov bakalárskeho stupňa, takže ideálny materiál pre záujemcov o staré a novšie civilizácie a pozadie našej kultúry.

Harvardova univerzita na svojej stránke ponúka 24 kurzov o dejinách, ktoré trvajú od jedného po pätnásť týždňov, ale študovať môžete aj svojím tempom. Silný dôraz sa kladie na Čínu, ale v ponuke sú aj kurzy o literatúre, pyramídach, hebrejskej a kresťanskej Biblii a iné. Opäť ide o materiál pre začiatočníkov, a tak je viac ako vhodný na uvedenie do tém.

The Institute for the Study of Ancient Cultures je nedávno premenovaný Oriental Institute Chicagskej univerzity, čo je špičková interdisciplinárna inštitúcia zaoberajúca sa výskumom severnej Afriky, Blízkeho a Stredného východu v staroveku. Vďaka svojim rozsiahlym zbierkam má jedno z najlepších starovekých múzeí na svete. Jeho YouTube kanál ponúka viac ako 200 videí a prezerať si ho môžete cez jednotlivé videá alebo zoznamy.

YouTubové kanály v slovenskom a českom jazyku

Ako to už chodí, táto móda zatiaľ nedorazila do našich končín, ale prvé lastovičky sú tu. Aj by som dal odkaz na kanál Historického ústavu SAV, keby ho mal. SAV má svoj vlastný kanál a niekoľko prednášok o novších dejinách môžete nájsť na ňom.

Tými slovenskými lastovičkami sú Katedra histórie FF Univerzity Mateja Bela, ktorá zverejnila niekoľko diskusií a hosťovských prednášok a Katedra slovenských dejín Univerzity Komenského, ktorá na pokračovanie zverejňuje kurz profesora Homzu o stredovekých dejinách Slovenska.

Za riekou Moravou, a konkrétne v Brne, to už vyzerá lepšie. Historický ústav Masarykovej univerzity má kanál, kde nájdete tematické prednášky (napríklad o dejinách piva a pivovarníctva), prednášky pre verejnosť a recenzie kníh. Centrum raně středověkých studií je zamerané na Európu po páde Rímskej ríše s dôrazom na umenie a jeho kanál už má solídnu základňu s viac ako 130 videami. Medzi nimi sú podcasty, prednášky, prezentácie publikácií aj informácie o centre a historikoch. Okrem týchto dvoch kanálov sa prednášky o dejinách nachádzajú aj na propagačnom kanáli Filozofickej fakulty Humanitní vědy dokořán, kde je niekoľko mikrokurzov pre širokú verejnosť.

Dva bonusové tipy

Na Youtube existuje kanál s menom Benjamin Hansen, kde jeho tvorca zozbieral viac ako 200 prednášok popredných vedcov na rôzne témy z neskorej antiky a raného stredoveku. Väčšinou ide o odborné prednášky na ich domovských univerzitách, prednášky z konferencií alebo keď hosťovali na inej univerzite. Väčšina prednášok je v angličtine, potom sú niektoré vo francúzštine a nemčine.

Aby sme však neobišli ďalší významný európsky jazyk, ponúkam vám tip na skvelého profesora, ktorý vie o dejinách pútavo rozprávať a premýšľa ich ako málokto. Jeho záber je široký od antiky až po problémy súčasnosti a dôraz kladie na vojenské dejiny. Volá sa Alessandro Barbero, pôsobí na Univerzite východného Piemontu v Turíne a Youtube sa len tak hemží jeho prednáškami, ktoré dal na rôznych fórach v Taliansku.

Vo svojej krajine sa stal pojmom a už sa o ňom rozprávajú aj pri káve. Našiel sa verejný intelektuál, ktorý nastupuje na uvoľnený trón po Umbertovi Ecovi. Ak viete po taliansky, máte postarané o zážitok. Stačí dať do vyhľadávania jeho meno alebo pozrieť tento kanál, na ktorom zhromaždil vyše 100 prednášok.. Svojho času o ňom na Štandarde obsiahlo písal aj profesor Ľubomír Žák a v článku sú odkazy na populárne kanály a skupiny s jeho prednáškami.


Juraj Poláček