História

Štandard je slobodným a nezávislým médiom, od svojho vzniku patrí medzi najrýchlejšie rastúce mediálne projekty na slovenskom trhu. Neviažeme sa na žiadnu ideológiu, politickú stranu či organizáciu, nepoberáme príspevky z eurofondov ani z rozpočtu Slovenskej republiky či iných štátov. Finančnú nezávislosť opierame výlučne o vlastné príjmy od predplatiteľov či z reklamy, a zázemie našich majiteľov. Vyznávame nielen deklarovanú, ale reálnu nezávislosť a transparentnosť. 

Jún 2024

Od júna 2024 sa Štandard začal riadiť princípom konkordátu, ktorý vychádza z konkordátneho modelu švajčiarskeho politického systému. Na základe neho musia vydavateľ a šéfredaktor ohľadom publicistickej smernice dospieť k jednotnému stanovisku Štandardu. Vydavateľ a šéfredaktor musia toto jednotné stanovisko Štandardu obhajovať vnútri spoločnosti, ako aj smerom navonok, aj keď je to v rozpore s ich osobnými názormi. Princíp konkordátu vytvára predpoklad pre stabilné publicistické smerovanie Štandardu. 

5. jún 2024

Štandard zmenil svoje sídlo materskej spoločnosti, ktorým sa stalo Mierové námestie 4 v Trenčíne. Redakčné priestory ostávajú naďalej v Bratislave na Pribinovej 25.

Jún 2024

Martin Saidler ml. sa stáva predsedom predstavenstva spoločnosti Statement Media Central Europe, a.s.. V tejto pozícii nahrádza akcionára Petra Núňeza. Konateľom spoločnosti sa stáva Peter Peťovský.

Máj 2024

Štandard bol vždy nezávislé médium. Nie je závislé od žiadnych štátnych organizácií ani od tých, ktoré sú so štátom prepojené alebo ich štát priamo či nepriamo financuje. Deklaráciu nezávislosti Štandard zverejnil aj na svojej stránke v sekcii Naše princípy. V deklarácii nezávislosti je pre Štandard dôležitý bod hlavne nezávislosť redaktorov a pracovníkov Štandardu, ktorí sa zaväzujú, že nie sú členom alebo spolupracovníkom politickej strany, hnutia či inej politickej organizácie. V prípade, že by sa chceli na politických aktivitách podieľať, spoluprácu so Štandardom musí ukončiť.

19. marec 2024

Štandard sa 19. marca stal členom Asociácie tlačených a digitálnych médií. Rozhodlo o tom predstavenstvo združenia na ich zasadnutí. Vstupom do asociácie sa Štandard prihlásil k Etickému kódexu novinára. Asociácia tlačených a digitálnych médií je občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktoré na území Slovenskej republiky vydávajú a distribuujú periodickú tlač a poskytujú jej obsah na všetkých mediálnych platformách.

17. marca 2024

Štandard výrazne zmenil svoju vizuálnu identitu. Optimalizovala sa ergonómia navigácie, zlepšila sa čitateľnosť zavedením nového písma, znížil sa počet kategórií pre jednotlivé sekcie a tiež sa nanovo definovali firemné farby. Kombinácia červenej a ružovej farby budú slúžiť ako hlavné farby.

5. decembra 2023

Začiatkom decembra Vydavateľstvo Štandard, a.s., pod ktorú patrí Denník Štandard, s.r.o. zmenil svoj názov na Statement Media Central Europe, a.s..

27. novembra 2023

Spoločnosť Statement Media AG sa stáva väčšinovým vlastníkom. Ich podiel v Štandarde stúpol na 74 percent. Peter Núnez vlastní 25 percent akcií a Peter Peťovský 1 percento. Zmena bola plánová a prebehla po vzájomnej dohode všetkých strán.

Október 2023

V októbri sa Štandardu podaril ďalší míľnik. V tomto mesiaci Štandard dosiahol na stránke Iab monitoru prvý milión čitateľov. V rebríčku návštevnosti bol na 21. mieste. Zvyšuje sa však aj denná a týždenná návštevnosť stránky. Milión čitateľov Štandard dosahuje aj v Google analytics.

28. október 2023

Denník Štandard koncom septembra rozšíril svoje aktuálne denné spravodajstvo o rýchle správy pod názvom Minúta. Na Minúte čitatelia Štandardu nájdu aktuálne dianie zo Slovenska a sveta. Pri tvorbe správ redaktori čerpajú nielen z tlačových agentúr, ale aj z overených zahraničných a slovenských zdrojov.

6.september 2023

Začiatkom septembra Štandard otvoril ďalšie dve regionálne redakcie. Bratislavský a Banskobystrický Štandard. Dokopy Štandard pokrýva už šesť krajov a zachytáva aktuálne informácie z regionálneho diania.

3. augusta 2023

V auguste menšinový akcionár Saidler & Co. presunul celý podiel v Štandarde pod svoju dcérsku spoločnosť Statement Media AG.

4.júl 2023

Po úspechu prvých dvoch regiónov, Štandard smeruje na východ. Začiatkom júla spustil dva weby, Prešovský a Košický Štandard. Naším cieľom je postupne vybudovať rešpektované regionálne vydania, kde si čitatelia nájdu informácie o dianí v meste, potrebný informačný servis aj názorové diskusie.

2. máj 2023

Štandard otvoril druhý región. Po Trenčianskom Štandarde vznikol Žilinský Štandard, ktorý sa zameriava na dianie v meste a jeho okolí. Zároveň stránka je doplnená textami zo Štandardu.

15. február 2023

Po desiatich rokoch samostatnej existencie vstúpil najsledovanejší spravodajský portál v trenčianskom regióne Terajšok v septembri 2022 do VYDAVATEĽSTVA ŠTANDARD.

Zobraziť viac

Po zlúčení pod jednu značku bol 15. februára 2023 premenovaný na Trenčiansky Štandard a stal sa vzorom, podľa ktorého vzniknúredakcie v ďalších slovenských mestách. Trenčiansky Štandard a aj ďalšie redakcie, ktoré budú postupne vznikať, sú súčasťou Štandardu so separátnymi redakčnými tímami, pokrývajú miestne témy, a zároveň kombinujú obsah so Štandardom.

1. december 2022

Noví predplatitelia platia od tohto dňa nižšie predplatné. Za túto cenu prinášame nadštandardné a medzinárodné kvalitné texty, najmä autorské analýzy týkajúce sa geopolitiky, makroekonomiky či kryptomien so zameraním na bitcoin a ethereum a, samozrejme, preklady zo svetových médií, najmä z New York Times, Wall Street Journal či Claremont Review of Books. Štandard sa zároveň vrátil k väčšiemu uzamknutiu nášho obsahu.

4. september 2022

Štandard zásadne zmenil svoju vizuálnu identitu i filozofiu predplatného. Súčasní predplatitelia budú mať prístup k obsahu označenému Štandard PRO, kde nájdu profesionálny obsah, to znamená exkluzívne texty a analýzy autorov Štandardu, prevzaté texty a analýzy z rešpektovaných svetových médií a texty písané od renomovaných autorov špeciálne pre Štandard.

Zobraziť viac

Veríme, že zvýšenie kvality a profesionálneho obsahu je na prospech slovenským čitateľov a verejnej diskusii. Chceme tým povzniesť diskusiu a rozhľad, aby sme sa nesprávali periférne, ale cítili rovnocennosť a rešpekt voči okolitým aj väčším národom. čítať viac

Január 2022

Saidler & Co. zvyšuje svoj podiel v denníku Štandard z pôvodných 20 na 40 percent. Švajčiarska spoločnosť zároveň potvrdzuje, že sa neplánuje stať väčšinovým majiteľom a zostáva v pozícii investora.

Zobraziť viac

Zvýšenie podielu prinieslo viaceré dôležité zmeny, ktoré podporili silnejší rozvoj Štandardu a jeho nezávislosť. Štandard prehĺbil spoluprácu s českým týždenníkom a portálom Echo, rozšíril počet zamestnancov.

Apríl 2021

Štandard po polroku svojej existencie uzamyká svoje texty a ponúka ich exkluzívne svojim predplatiteľom. Tento krok bol avizovaný už pri vzniku média Petrom Núñezom ako základný zdroj financovania. Ide pre nové médium o riskantný krok, ktorý sa však postupne potvrdí ako správne rozhodnutie. Bude trvať zhruba rok a dva mesiace, kým uzavretie článkov a ďalšie príjmy z reklamy a zdieľania textov v iných médiách prinesú prvýkrát zisk.

Január 2021

Štandard má nového spolumajiteľa – 20 percent akcií získala švajčiarska investičná spoločnosť Saidler & Co.. Ide o švajčiarsku investičnú spoločnosť založenú a kontrolovanú rodinou Saidler. Firma investujev oblasti finančných služieb a mediálneho priemyslu. Zároveň vznikla akciová spoločnosť Vydavateľstvo Štandard.

Zobraziť viac

Švajčiarska spoločnosť deklaruje svoj zámer zostať v pozícii investora a menšinového akcionára. Na tomto zámere sa dlhodobo nič nezmení.

Viac o aktivitách firmy Saidler & Co. na Slovensku sa dočítate tu.

1. november 2020

Vzniká internetový denník Štandard. Jeho výlučným majiteľom je režisér a producent Peter Núñez. Redakciu vedie Jaroslav Daniška, médium tvoria vo veľkej väčšine mladí autori. K prominentným autorom nového média postupne patria medzinárodne rešpektované osobnosti, ako Vladimír Palko, profesor teológie Ľubomír Žák, ekonómovia ako Juraj Karpiš, profesor medzinárodných vzťahov Petr Drulák, viaceré osobnosti akademického či kultúrneho života.

Zobraziť viac

Štandard sa definuje ako slobodné médium, ktoré svoju úlohu vidí v emancipácii politickej a spoločenskej diskusie od ideologických a iných mocenských vplyvov. Zdôrazňuje svoju nestrannosť voči domácej politickej scéne. Svoju identitu Štandard opiera o najlepšie tradície slovenského disentu, tajnej cirkvi a zápasu proti komunizmu.