Spomienka na vladyku Milana Šášika

Cintorín. Foto: Róbert Valent.

Tento rok nás opustili mnohí vzácni ľudia, jedným z nich bol aj vladyka Milan Šášik. Chceli by sme tohto vzácneho muža pripomenúť textom jeho poslednej vôle.

Milan Šášik bol rímskokatolícky kňaz a gréckokatolícky biskup, mal úzky kontakt s tajnou cirkvou a veľmi rýchlo ho to ťahalo na východ, kde našiel domov. Na Ukrajine zanechal hlbokú stopu. Desiatky postavených a opravených chrámov, ešte silnejšie sú príbehy rodín a kňazov, ktorým pomáhal.

O jeho osobnosti svedčí aj text, ktorý po sebe zanechal, aby sa čítal po jeho smrti. Prinášame jeho plné znenie.

V mene Najsvätejšej Trojice!

V týchto dňoch, keď je veľa ľudí znepokojených koronavírusom, som si uvedomil, že ja, Episkop, som nenapísal svoj závet. Považujem za svoju povinnosť napísať svoju poslednú vôľu. Uvedomujem si, že sa každým dňom blíži koniec môjho pozemského života. Ale: Verím vo večný život!

Predovšetkým prosím milosrdného Pána Boha o milosrdenstvo s mojou dušou a ľutujem všetko, čím som ho urazil: myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbávaním dobra. A ospravedlňujem sa Vám, mojim bratom v kňazstve, a všetkým Vám, bratom a sestrám, za všetko: za to, že nie som pre Vás dobrým príkladom, alebo za to, že mi chýbala láska. Aj keď som sa pre Vás snažil byť dobrým pastierom, viem, že sa často prejavoval môj zápal a nekontroloval som svoj hnev a negatívne emócie. Opakovane som tiež odsúdil iných alebo o nich hovoril zle. Prosím, odpustite mi a modlite sa za mňa.

Prehlasujem pri plnom vedomí a zdravom rozume, že všetko, čo mi patrí, sa stáva majetkom Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie. Osobné fotografie môžu byť zničené, ak nie sú vhodné na archiváciu. Knihy nechávam pre diecéznu knižnicu. Farský dom v Lumšorách, ktorý bol postavený na vlastné náklady, je majetkom Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie, aby si tam moji nástupcovia mohli oddýchnuť. Všetky osobné liturgické predmety a liturgické odevy nechávam svojim nástupcom, ako majetok Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie. Moje podriasniky a rízy rozdajte tým, ktorí ich potrebujú. Takisto moje oblečenie.

Uvedomujem si, že „nepriniesol som nič na tento svet a ani nič odniesť z neho nemôžem“. Ale všetkých Vás prosím, oblečte ma do truhly v liturgickom rúchu z mojej biskupskej vysviacky. Ak bude potrebná mitra, použite niektorú opotrebovanú, čo nie je jej škoda. Žiadny prsteň na mojej ruke, žiadnu panagiu, iba drevenú, s kovovou ikonou Máriapočskej Bohorodičky a do ruky mi vložte ruženec! Prosím, pochovajte ma v krypte pod katedrálou, na mieste, kde bol pochovaný môj predchodca, náš Blažený Teodor Romža. Prosím všetkých, aby sa za mňa modlili, aby ma Pán prijal do svojho Kráľovstva.

Mons. Milan Šášik, CM, Eparchiálny episkop Mukačevskej Eeparchie

Užhorod, 14. marca 2020 od narodenia Krista.

Vladyka Milan Šášik zomrel o štyri mesiace neskôr, 14. júla 2020.

Ďalšie články