Pozvánka na sobotu: Mimoriadne podujatie v Trnave a Malých Vozokanoch

Pamätník vo Veľkých Vozokanoch. Foto: Wikipedia/Pistal Pamätník vo Veľkých Vozokanoch. Foto: Wikipedia/Pistal

V sobotu 26. augusta uplynie 371 rokov od víťaznej bitky kresťanov proti Turkom pri Vozokanoch.

V Trnave prebehne spomienka na hrdinstvo slovenských, maďarských aj nemeckých bojovníkov, zvlášť obeť padlých Ladislava, Františka, Tomáša, Gašpara z rodu Eszterházi a ostatných našich padlých v bitke.

Organizátori podujatia poskytli Štandardu program týchto slávností.

10,30  sv. omša v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Katedrála sa nachádza na Univerzitnom námestí, omšu bude celebrovať arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Po omši sa bude konať poklona pri hrobke padlých Eszterháziovcov k krypte katedrály, ktorá nebýva bežne otvorená. Bude príležitosť nahliadnuť do krypty, kde je mimochodom pochovaný aj biskup Hnilica a ďalšie významné osobnosti.

Neskôr, cca okolo 14. hodiny popoludní prebehne zhromaždenie na mieste bitky pri Malých Vozokanoch, okres Zlaté Moravce.

Z Maďarska sa očakáva príchod desiatok účastníkov, organizačný výbor podujatia srdečne pozýva aj účastníkov zo Slovenska.

(fed)


Ďalšie články