Inštitút Ladislava Hanusa vyhlasuje 1. ročník esejistickej súťaže. Témou budú registrované partnerstvá

318006108_5674935132592862_5325432893952257020_n Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ilustračná snímka. Foto: facebook.com/Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Inštitút Ladislava Hanusa v spolupráci s Nadáciou Fides et ratio a Právnickou fakultou Univerzity Komenského vyhlasuje prvý ročník Esejistickej súťaže sv. Tomáša Morusa v morálnej, politickej a právnej teórii.

Téma, ktorou sa budú súťažiaci vo svojich prácach v prvom ročníku zaoberať, je Registrované partnerstvá na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) – možnosti (a limity) konzervatívnej odpovede na rozsudky ESĽP (Fedotova, Buhuceanu). Súťaž je určená pre všetkých študentov univerzít, mladých akademikov a právnikov do 30 rokov.

„Skúsenosti ukazujú, že na obranu prorodinných hodnôt, dôstojnosti každého človeka a ľudských práv je veľmi dôležitá aplikácia právnych noriem súdmi. Nielen pre zachovanie týchto hodnôt, ale aj pre udržanie dôvery verejnosti v demokratické procesy a v právny štát je kľúčové, aby sudcovia dokázali odolať pokušeniu sudcovského aktivizmu a aby jednotlivé právne normy boli interpretované v duchu, ktorý im dali ich tvorcovia,“ povedal právnik Boris Bartho, zástupca Inštitútu Ladislava Hanusa v porote súťaže, ktorý zároveň verí, že súťaž povzbudí študentov práva a mladých právnikov, aby sa zaoberali touto výzvou, ktorá im pomôže nájsť odborne fundované možnosti jej riešenia.

Hlavnou cenou je finančná odmena v hodnote 1 000 eur. Druhá cena je 700 eur, víťaz tretieho miesta získa 500 eur. Ceny do súťaže venovala právnická kancelária L/R/P advokáti.

Finalisti súťaže budú pozvaní na Konzervatívnu právnickú konferenciu, ktorá sa uskutoční 15. novembra 2023 v priestoroch Právnickej fakulty UK a ktorej súčasťou bude vyhlásenie výsledkov súťaže. Ocenené eseje budú neskôr zverejnené na webovej stránke v zborníku súťaže.

Podmienky a prihlasovací formulár sú na webovej stránke súťaže. Eseje je možné do súťaže posielať do 31. októbra 2023.


Ďalšie články