Prihlásiť sa

Rakovina je pliaga. Som nositeľ rakoviny. Som teda pliaga?

14067952_10208480944038874_7623802576519611013_o Foto: Peter Janku/FB

Takto pred rokom mi pri magnetickej rezonancii náhodne zistili zvláštne uzliny na bruchu. Poznámka doktorky v zátvorke s otáznikom sa po rádioaktívnom PetCT, operácii a následnej histológii vzorky, žiaľ, potvrdila. Rakovina lymfatického systému.

Odber kostnej drene a potvrdenie rakoviny aj v nej posunulo klinické štádium diagnostikovaného folikulového lymfómu do 4. stupňa. Ošetrujúca doktorka na moju otázku, koľko tých stupňov je, odpovedala, že štyri. Hm, stroho a bezradne som reagoval. Ale ešte sú 4b a 4c, vy máte 4a. Pocit, že som sám vo vesmíre, sa skončil hneď pri prvých odberoch krvi, keď mi na registračnom paneli vyskočilo číslo niečo pod 300 a dav ľudí v čakárni mi len potvrdil, že som sa stal súčasťou niečoho, čo je pliagou našej spoločnosti. Pretože rakovina je pliaga.

Prvú chemoterapiu som absolvoval vedľa muža a ženy medzi sedemdesiatkou a osemdesiatkou, ktorí sa tam evidentne stretávali častejšie. Výmena informácií o tom, kde sa objavila ďalšia metastáza, sa o chvíľu zmenila na dobre myslené rady, ako to mám čo najlepšie zvládnuť. „Robím to pre moju rodinu, aby som si ešte užila vnúčence a ony mňa,“ prívetivo a nekonečne ľudsky odôvodnila bývalá učiteľka, prečo každý týždeň prijíma udržiavaciu liečbu. „Rodina je najviac,“ pridal sa bývalý lekár. Išiel z nich oboch nekonečný pokoj, vyrovnanosť a ľudskosť napriek tomu, že tá rakovinová pliaga im zo života ukrajovala posledné dni a hodiny rýchlejšie, ako by to bolo v prirodzenom zdravom stave.

Keď pred pár dňami označil predseda KDH ideológiu LGBTI spolu s korupciou za pliagu a liberálne a progresívne médiá i politici ho obvinili, že tak označil ľudí, a začali spochybňovať, že ideológia sa nedá oddeliť od ľudí, ktorí sú jej nositeľmi, spomenul som si na tento môj zážitok. Tí boží ľudia v nemocnici v žiadnom prípade neboli pliaga, ale boli nositeľmi pliagy menom rakovina.

Je obrovský rozdiel, keď niekto pomenuje pliagou nejaký fenomén, ktorý ničí buď dušu, alebo telo, či rozvracia spoločnosť, a keď tým myslí konkrétneho človeka, ktorý sa stane buď jej obeťou alebo nositeľom. Áno, aj ja som nositeľom pliagy. Ktokoľvek by však označil rakovinu za pliagu, nikdy by mi nenapadlo vzťahovať to na mňa či na kohokoľvek iného, kto ju má.

Čo má spoločné pliaga rakovina s pliagou LGBQTI+ ideológie a prečo o tom píšem?

Tak ako ja mám konkrétnu diagnózu, tak aj niektoré z písmen skratky LGBTQI+ sú dodnes platnými diagnózami. A aj homosexualita bola ešte donedávna považovaná za diagnózu, no rozhodnutím Svetovej zdravotníckej organizácie sa vyčiarkla zo zoznamu diagnóz. Od toho okamihu sa stala homosexualita spolu s postupne pribúdajúcimi písmenkami – napriek tomu, že sú stále diagnózami – politickou zbraňou, ktorou sa občianske združenia a neskôr politické strany, na čele ktorých sú aj heterosexuáli, snažia presvedčiť populácie štátov, že heterosexualita a všetky tie písmenká rôznej sexuálnej orientácie sú si vlastne rovné a že ich nositelia si zaslúžia rovnaké práva.

Rozmýšľal som na tým, čo by sa stalo, keby niekto začal tak, ako manipuluje s diagnózami sexuálnej orientácie, manipulovať aj s diagnózou rakovina. Ako východisko mi poslúžil výrok českého ezoterika a herca Jaroslava Dušeka, ktorý nedávno pobúril nielen odbornú lekársku verejnosť výrokom: „Rakovina je voľba ľudí, ktorí nenávidia život.“

A teraz si predstavme, že by sa objavila skupina zdravých ľudí, ezoterikov, ktorí by si toto tvrdenie osvojili a začali by sa ním riadiť. Našli by niekoľko príkladov zo života, ktoré by potvrdzovali, že rakovina sa dá skutočne vyliečiť bez liečenia, a to tak, že prestaneme nenávidieť život. Založili by medzinárodné hnutie, ktoré by následne začalo spochybňovať rakovinu ako chorobu, ktorú treba medicínsky liečiť. Tlačili by na Svetovú zdravotnícku organizáciu WHO, aby rakovinu vyčiarkla zo zoznamu diagnóz. Pomocou rôznych lobistických skupín ezotericky zmýšľajúcich odborníkov by sa im to nejako podarilo. Následne by vznikla sieť treťosektorových združení, ktoré by túto agendu začali presadzovať vo verejnom živote jednotlivých štátov. Bez ohľadu na to, čo si o tom myslia chorí na rakovinu, by sa začali vyhlasovať za tých, ktorí ich zastupujú. Pre rakovinu by zvolili skratku R. Pre choroby srdca S, tráviace problémy T, neurologické choroby N, choroby pohybovej sústavy P. Vo svete by rozšírili skratku, ktorá by toto hnutie reprezentovala a bola by zložená zo skratiek všetkých chorôb, napríklad RSTNP+. Znamienko plus preto, aby tam boli zahrnuté naozaj všetky choroby. To všetko napriek sporadickému nesúhlasu niektorých skutočne chorých, ktorí by však nemali žiadne politické krytie a výtlak. Predstavitelia RSTNP+ by tak konali bez súhlasu všetkých chorých ľudí.

Na Slovensku by vznikla politická strana Ezoterické Slovensko, ktorá by na európskej úrovni v záujme toho, aby nebol nikto diskriminovaný na základe choroby, pretláčala opatrenie, aby sa štátom zakázal zisťovať zdravotný stav ľudí, a zaviedla by sa povinná sebadiagnostika. Pri nej by si človek podľa toho, kde a čo ho bolí, sebadiagnostikoval, čo mu je. Do trestného poriadku by chceli zaviesť trestný čin hanobenia na základe choroby, ktorý by spáchal ktokoľvek, kto by krivo označil niekoho druhého za chorého. Prípadne by zle pomenoval chorobu, s ktorou sa človek momentálne sebaidentifikuje.

V antidiskriminačných žalobách by plánovali zaútočiť na všetky odvetvia, kde dochádza k diskriminácii chorých zdravými a kde sa vyžaduje dobrý zdravotný stav ako podmienka. Za normálny stav by sa podľa nich mala považovať skôr choroba ako zdravie s tvrdením, že spoločnosť je v takom štádiu úpadku, že byť zdravým už nie je prirodzené, a že každý má predsa nejakú chorobu. Dáta a prieskumy by to potvrdzovali, lebo skutočne zdravých v populácii oproti chorým by bolo naozaj mizivé percento. Zdravie by podľa nich malo prestať byť normou, na ktorú sa vzťahuje zdravotná starostlivosť, a pod zdravými ľuďmi by sme mali rozumieť aj tých chorých. Rozdiely medzi zdravými a chorými by tak mali prestať existovať. Všetci by si mali byť v otázke zdravia konečne rovní.

Byť zdravým napriek chorobe by sa pretláčalo ako ľudské právo a keďže by nikto nikoho nemohol liečiť, lebo zdravých chorých predsa liečiť netreba, ľudia by trpeli obrovskými bolesťami. Štát by na to zlegalizoval nespočetné množstvo prostriedkov na skoncovanie s bolesťou, od sedatív cez legalizáciu drog až po tabletky, po ktorých požití nasleduje smrť. A to bez obmedzenia veku. Ekonomickým profitom tejto šialenej rovnoprávnosti by malo byť zrušenie zdravotnej starostlivosti, ktorá by ušetrila štátu obrovské finančné prostriedky.

Mladí zdraví politici z Ezoterického Slovenska by vo voľbách na základe toho sľubovali dôstojnú budúcnosť a rovnosť pre všetkých. A potom by jeden z politikov v politickej diskusii nazval RSTNP+ pliagou, ktorá ničí spoločnosť. Proezoterické médiá a spriaznení polici či tí, ktorí len chcú získať voličov, by ho začali lynčovať, že zaútočil na ľudí a že je extrémista, ktorý upiera právo na zdravie všetkým chorým. A že urazil všetkých, ktorých skratka RSTNP+ zastupuje, a keďže znamienko plus hovorí o všetkých, urazil de facto všetkých. No on by pod pliagou myslel všetko to, čo by tvorilo túto nezmyselnú ideológiu, a nie tých, ktorí sú skutočne chorí a nesúhlasia, aby ich niekto zaraďoval pod skratku RSTNP+ a robil si z nich politickú zbraň svojej strany, ktorá ide proti zdravému rozumu a obracia hodnoty a svet naruby. Ten politik by myslel na konkrétneho človeka, ktorý si zaslúži skutočnú ľudskú dôstojnosť, ktorú máme od Boha, a nie tú, ktorú mu sľubuje nastupujúca ezoterická ideológia. Tu by sme mohli v mystifikácii aj skončiť.

Vravíte si, to je trochu pritiahnuté za vlasy. Porovnávať rakovinu a rôzne formy nezriadenej sexuality, lebo pri skratke LGBTQI+ ide o nezriadenú sexualitu. Pri rakovine ide predsa o život, a to by si nikto nedovolil takto nehorázne prekrúcať a manipulovať. Pripomínam, že ezoterický výrok Dušeka je už na svete a dokonca sa nájdu aj ľudia, ktorí mu dávajú za pravdu. Rovnako by si málokto pred niekoľkými desaťročiami pripustil, že dnes bude chcieť niekto štátom zakazovať zisťovať údaje o tom, kto je muž a žena, a bude chcieť zaviesť v Európe povinnú sebaidentifikáciu. A všetko ostatné, postavené na hlavu progresívnou ideológiou, ktorej etablovanie takmer navlas kopíruje mnou vymyslená mystifikácia. Odtiaľ je naozaj iba kúsok k ezoterickej sebadiagnostike.

A že pri nezriadenej sexualite nejde o život? Nehovoriac o potrate a eutanázii, ktoré progresívna ideológia pretláča ako ľudské právo, ide pri nej o niečo viac ako o život. Ide o večný život. A v mene toho sa nemôžeme nikdy poddať žiadnej pliage, ani tej progresívnej či LGBTQI+. Ani rakovinovej.

Rakovina je pliaga. Ja som nositeľ rakoviny. Pliagou však nie som.

Rubrika Hyde park slúži ako priestor na publikovanie názorov, postojov a tém osobností z rôznych oblastí života a diania v spoločnosti. Texty nevyjadrujú názor redakcie. 


Janků Peter