Nie sme neurčité bezpohlavné bytosti. Sme muži a ženy

p.VASECKA3179_5_FINAL Foto: archív R. Vašečku

Takzvaná sexuálna výchova pretláčaná progresívcami vnáša do duše dieťaťa zmätok. Nepomáha mu spoznať a upevniť svoju normálnu pohlavnú identitu chlapca a dievčaťa, muža a ženy. Tvári sa, že pokojne môžeme byť akési bezpohlavné bytosti a svoju „rodovú identitu“ si môžeme ľubovoľne nasadzovať ako masku, podľa pocitov a okolností. Takáto výchova – povedzme si rovno: klamstvo a zavádzanie – deštruuje manželstvo a rodinu.

„Kedy si prežíval najväčšie šťastie?“

„Keď som sa ženil… keď sa nám narodili deti…“

„A kto bol vtedy premiérom?“

„Netuším.“

Politika je dôležitá, ale sú na tomto svete aj dôležitejšie veci. A dobrá politika dáva tieto skutočnosti na piedestál, na prvé miesto.

Takýmito skutočnosťami sú manželstvo a rodina. My v Kresťanskej únii a aj ja osobne sme v politike predovšetkým preto, aby sme – v súlade s Ústavou SR – chránili a všemožne podporovali manželstvo a rodinu.

Manželstvo je zväzok muža a ženy. Nie sme len ľudia, nejaké neurčité bezpohlavné bytosti. Sme muži a ženy. A teda aj synovia a dcéry, bratia a sestry, manželia a manželky, otcovia a matky. Prvým slovom človeka je takmer vždy: „mama“. Bez tejto identity a bez týchto vzťahov by sme neboli ničím.

Preto my v Kresťanskej únii nemôžeme akceptovať neustále pokusy o spochybňovanie identity muža a ženy. Odmietame genderovú ideológiu ako mimoriadne pomýlenú a škodlivú. Opakovane sme odmietli Istanbulský dohovor a podobné dokumenty, ktoré by chceli vniesť do našej právnej terminológie zmätok ohľadom rodu a pohlavia. Pre nás rodová rovnosť znamená jediné – rovnocenné postavenie žien a mužov. To sa však nedosahuje žiadnymi kvótami a podobnými umelými nariadeniami.

Zďaleka stále neriešime len tzv. kultúrno-etické témy. Väčšinu času venujeme konkrétnym a praktickým problémom slovenského školstva, zdravotníctva, otázkam sociálnych vecí, energetike a ekológii, seniorom. Pozorne však sledujeme politický vývoj na Slovensku, v Európe i vo svete, ktorý sa dotýka manželstva a rodiny a podľa potreby podnikáme preventívne kroky, aby manželstvo zostalo manželstvom a rodina rodinou.

Jedným z týchto krokov je aj návrh zákona o povinnom informovanom súhlase rodičov s výchovou a vzdelávaním ich detí v oblasti sexuálneho správania. Hysterické reakcie liberálov a progresívcov sú jasným znakom, že sme vystihli správnu a dôležitú oblasť. Z vecného hľadiska sú ich „výlevy“ úplne mimo. Vôbec totiž nejde o žiadnu posadnutosť sexom, či „lezenie ľuďom do spální“.

„Sexualita“ znamená „pohlavnosť“. Vôbec nejde len o sex alebo o spálňu, ale v prvom rade o pohlavnú identitu každého človeka. Pohlavia sú dve – muži a ženy. Ide teda o zdravú a normálnu mužskosť a ženskosť. A k tomu má smerovať výchova v rodine i v škole. Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Výchova k manželstvu muža a ženy a k rodine tvorenej otcom, matkou a deťmi.

Takzvaná sexuálna výchova pretláčaná progresívcami vnáša do duše dieťaťa zmätok. Nepomáha mu spoznať a upevniť svoju normálnu pohlavnú identitu chlapca a dievčaťa, muža a ženy. Tvári sa, že pokojne môžeme byť akési bezpohlavné bytosti a svoju „rodovú identitu“ si môžeme ľubovoľne nasadzovať ako masku, podľa pocitov a okolností. Takáto výchova – povedzme si rovno: klamstvo a zavádzanie – deštruuje manželstvo a rodinu. Preto takúto tzv. sexuálnu výchovu odmietame a podporujeme výchovu k manželstvu a rodičovstvu.

Spomínam si na jeden krásny článok, rozhovor s duchovným otcom, ktorý sa venuje sprevádzaniu manželov a rodičov. Nadpis článku bol znepokojivý: „Už nevychovávame ženíchov a nevesty“.

Kresťanská únia bude vždy podporovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Výchovu mužov a žien. Synov a dcér. Ženíchov a neviest. Otcov a matiek.

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre publikovanie názorov, postojov a tém osobností z rôznych oblastí života a diania v spoločnosti. Texty nevyjadrujú názor redakcie. 


Ďalšie články