Ako rehabilitovať po covide? Rady a tipy

Ilustrácia správneho dýchania. Foto: Youtube

Prekonaním ochorenia COVID-19 zdravotné komplikácie pre niektorých pacientov nekončia. Lekári preto vytvorili pre pocovidových pacientov zbierku cvikov a odporúčaní, ako sa dostať späť do formy.

Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 je už dlhé týždne nad číslom 3 000. Ak sa chcú pacienti s ťažším priebehom po prekonaní ochorenia vrátiť k predcovidovému zdravotnému stavu, musia vykonávať cvičenia na fyzickú nápravu. Po prijatí covid pozitívneho pacienta, ktorý si nevyžaduje liečbu vysoko prietokovým kyslíkom, sa preto začína proces jeho rehabilitácie.

„Covid pacientov okamžite vyšetrí konziliárny lekár z odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a začína proces rehabilitácie, ktorú chápeme v širšom slova zmysle ako návrat do normálneho života,“ opisuje vo videu prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Pavol Joppa.

Prepustenie z nemocnice neznamená, že sa stav osoby zlepšil natoľko, že sa už o pľúca nemusí starať. Pre mnohých pacientov COVID-19 nekončí prepustením z nemocnice, pretože sa u nich prejaví takzvaný long covid, teda dlhodobý covid. Medzi príznaky patrí napríklad extrémna únava, ťažkosti s dýchaním, bolesti kĺbov či kašeľ. Publikované štúdie naznačujú, že 50 až 80 percent pacientov má tieto symptómy aj tri mesiace po prekonaní covidu.

„Pacienti s vírusovými pneumóniami majú veľmi dlhé uzdravovanie a bývajú aj z toho dôvodu prepúšťaní často ešte v pomerne zlom stave. Nesmú byť už infekční alebo akútne ohrození na živote, ale často nás s nimi čaká ešte veľa týždňov práce v úvode, a podľa štandardného operačného procesu pre pacientov po prepustení s COVID pneumóniou aj 3 roky dispenzárnej (dlhodobej) starostlivosti,“ vysvetlila pre Štandard ambulantná pneumologička Katarína Dostálová.

Motivovať môže pacientov aj rodina

Pacient, ktorý sa hýbe, má predpoklady rýchlejšie sa uzdraviť. Znižuje sa uňho tiež riziko trombózy a embólie. Lekári preto dôrazne odporúčajú, aby sa pacienti prihlásili na rehabilitácie v ambulanciách. Pokračovať by mali aj doma prostredníctvom samoliečby. Postačí opakovať dychové cvičenia, ktoré ich naučili fyzioterapeuti v nemocnici.

Ak si cviky nepamätajú, stačí sledovať YouTube kanál košickej nemocnice. Nemocnica si pre postcovidových pacientov pripravila sériu inštruktážnych videí. Sú určené najmä pre ťažko mobilných pacientov, ktorí majú po ukončení hospitalizácie problém aj so základnými úkonmi.

Povzbudením podľa lekárov je, ak má pacient podporu rodiny, ktorá s ním v ideálnom prípade rehabilitačné cviky aj praktizuje. Potrebné je len štvorkolesové pohyblivé chodítko pre mobilnejších pacientov či stacionárne prekladacie chodítko pre pacientov s ťažším zdravotným stavom.

Dôraz treba dať na správne dýchanie a držanie tela.

Precvičenie jednotlivých častí pľúc

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) si pre pacientov pripravil cvičebnú zostavu na predýchanie pľúc. Rehabilitácia zameraná na dýchaciu gymnastiku je dôležitá pre zlepšenie celkového prekrvenia. Prevedenie cvikov je ešte jednoduchšie, pretože naň stačí stolička. Úspech rehabilitácie tkvie v tom, sedieť na nej správnym spôsobom a správne dýchať.

„Krčná chrbtica je fyziologicky napriamená, brada smeruje k hrudníku, plecia sú voľne spustené smerom dole. Chrbát je vzpriamený, ale nie prehnutý. Dolné končatiny sú položené v rozsahu šírky vašej panvy. Bedrové a kolenné kĺby zvierajú 90 stupňov. Členkové kĺby sú pod kolenami,“ opisuje zdravotníčka z NÚDCH správnu pozíciu tela v sede.

Po zvládnutí vzpriameného sedu je dôležité naučiť sa správne pomaly a plynulo dýchať. Nadýchnuť by sa pacienti mali nosom bez toho, aby dvíhali plecia a vydýchnuť zas ústami. Ruky sa pri cvičení kladú na rôzne časti pľúc, kam sa pacient snaží nasmerovať vdýchnutý vzduch.

Hýbte sa na vzduchu a robte silový tréning

O postcovidovú rehabilitáciu sa zaujímajú aj v susednom Česku. Tím lekárov z Fakultnej nemocnice v Olomouci vytvoril príručku, ktorá by mala pomôcť vyliečeným pacientom dostať sa späť do formy.

Vhodné cvičenie môže podľa špecialistov zabrániť pľúcnej fibróze a pozápalovému stuhnutiu pľúc, ktoré predstavujú vážne komplikácie pre pacientov po prekonaní covidu. Praktická príručka zahŕňa nácvik správneho dýchania, silový tréning a odporúčanie vytrvalostných aktivít.

Začiatok cvičenia závisí od toho, ako pacienti covid zvládali. Tí, čo mali ľahký priebeh ochorenia, sa môžu k pohybovým aktivitám vrátiť rýchlejšie. Kardio cviky ako beh či prechádzka by pacienti mali aspoň trikrát do týždňa kombinovať s primeraným silovým tréningom.

Základom správneho cvičenia je vzpriamené držanie tela a pravidelné dýchanie. Počet opakovaní závisí od aktuálneho zdravotného stavu alebo odporúčaní lekára či fyzioterapeuta. Každý pacient je individuálny a mal by podľa lekárov venovať pozornosť tomu, či cvičenie uňho nevyvoláva negatívne vedľajšie účinky.

„Dôležité je vnímať svoje telo. Nadmerné potenie, extrémnu únavu či dýchavičnosť by sme mali brať ako signály k spomaleniu alebo doplneniu ďalších vyšetrení v odborných postcovidových poradniach,“ hovorí prednostka Kliniky telovýchovného lekárstva a kardiovaskulárnej rehabilitácie z FN Olomouc Eliška Sovová.

Rovnako by mali rehabilitujúci postupovať, ak nevedia jednotlivé cviky správne vykonať. Vtedy je nevyhnutné poradiť sa s lekárom alebo fyzioterapeutom. Nesprávne cvičenie totiž nespĺňa účel, prípadne môže zdravotný stav ešte zhoršiť.

Ďalšie články od Eva Struhárňanská
Ďalšie články