Armáda USA zvažuje rušiť unisex telesné skúšky. Ženy majú vysokú mieru neúspešnosti

Americkí kadeti pri recitácii prísahy. Foto: Facebook

Podľa nedávno zavedených štandardov majú muži a ženy v americkej armáde spĺňať rovnako nastavené telesné skúšky. Kongres však zistil, že ženy dosahujú podstatne horšie výsledky a zvažuje možnosť, že jednotné telesné požiadavky zruší.

Vo vojsku USA v záujme rovnosti pohlaví nedávno zaviedli rovnaké telesné skúšky pre mužov aj pre ženy. Americká armáda však zrejme od tejto praktiky odstúpi. Viac ako polovica žien totiž telesné skúšky nezvláda, informuje denník Telegraph.

Nové Vojenské bojové telesné skúšky (ACFT) boli zavedené pre všetkých amerických vojakov v októbri roku 2020. Rok pred zavedením však unikli na internet informácie, že z testovacích plukov nezvládlo novú skúšku viac ako 80 percent žien. U mužov bola úroveň neúspechu len 30 percent.

Orgány armády vtedy vyhlásili, že informácie nie sú oficiálne a vojaci sa musia naučiť pripravovať na nový druh telesných skúšok. S postupom času sa všeobecné body vojakov zlepšovali a vedenie si bolo isté, že sa americká armáda prispôsobí.

Rozdiely medzi mužmi a ženami

Opak je však pravdou. Podľa súčasných informácií zo štúdie amerického ministerstva obrany sú ženy neúspešné v 65 percentách prípadov, zatiaľ čo muži mali mieru neúspechu 10 percent. Nedostatočné výsledky v telesných skúškach majú taktiež vplyv na možné povýšenie.

Americký Kongres preto zastavil implementáciu nových telesných testov a začal vyšetrovanie ohľadom „spravodlivosti“ rovnakých záťažových skúšok pre mužov i ženy. Ukazuje sa totiž, že ideologická snaha o rodovú rovnosť naráža na biologické hradby.

Nové telesné skúšky pozostávajú zo šiestich disciplín – mŕtvy ťah, vrh v stoji, kľuky s uvoľnenými rukami, rýchlostný beh, ťahanie a nosenie bremena, zdvíhanie nôh a vytrvalostný beh. Za každý cvik je možné získať najviac 100 bodov, dohromady teda 600 bodov. Minimálny počet, ktorý treba dosiahnuť je 360 bodov.

Ženy v americkej armáde však v priemere dosahovali len okolo 260 bodov. Počet dosiahnutých bodov nad minimálnu hranicu má pritom vplyv na prípadné povýšenie. Kongres preto rozhodol, že by sa výsledky telesných skúšok nemali brať do úvahy pri zvažovaní povýšenia.

Riešenie? Ohrozenie bojaschopnosti

Čo sa týka zlepšenia výsledkov pre ženy, armáda hovorí o dvoch možnostiach. Buď by sa zaviedli rozdielne bodové skupiny, jedna pre ženy, a druhá pre mužov, alebo sa vytvoria alternatívne možnosti cvikov.

Napríklad zdvíhanie nôh, pri ktorom sa vojak drží vo vzduchu o kovovú tyč, by sa mohlo nahradiť aj takzvanou doskou, ktorú by musel vojak vydržať robiť aspoň 2 minúty. Počty bodov žien sa podľa výskumu začali zvyšovať v prípade, že si vybrali možnosť robenia dosky.

„Musíme vymyslieť spôsob, aby sme to spravili spravodlivé pre obe pohlavia. Musíme nájsť spravodlivú cestu, ktorá berie do úvahy prirodzené rozdiely,“ uviedol americký dôstojník pre portál Military.

Americká dôstojníčka Kristen Griestová však vyzýva na ponechanie rovnakých štandardov. Mohlo by to inak mať „nedobrý dopad na bojovú efektivitu“ vojska. Ak sa bude od žien vyžadovať nižší štandard telesnej výkonnosti, môže to ohroziť v boji nielen ich samotné, ale aj spolubojovníkov.  

Ďalšie články od Juraj Orolín
Ďalšie články