Výstava Body Worlds je protiprávna, úrady ju však zatiaľ nestopnú. Obchodné centrum Nivy si zas alibisticky umýva ruky

Body Worlds Gunther von Hagens Gunther von Hagens, a jeho diela. Foto: profimedia.sk

Oslovili sme Regionálny úrad verejného zdravotníctva, prokuratúru, obchodné centrum Nivy aj spoločnosť HB Reavis, aby nám zodpovedali jednoduchú otázku. Ako je možné, že v Bratislave sa bude konať protiprávna výstava? Uspokojivú odpoveď sme však nedostali.

Ako sme už v Štandarde informovali, v piatok 13. októbra sa má v bratislavskom obchodnom centre Nivy uskutočniť nielen morbídna, ale zjavne aj protiprávna výstava s názvom Body Worlds. Jej autorom je kontroverzný nemecký lekár a podnikateľ Günther von Hagens, ktorý bol už viackrát obvinený z toho, že telá, ktoré na výstave prezentuje získal protiprávne. Predpokladá sa, že mnohé z nich patria čínskym politickým väzňom, ktorí boli brutálne zavraždení strelou do hlavy, alebo bezdomovcom či psychiatrickým pacientom z ruskej Sibíri.

Najväčším paradoxom na celej veci je však to, že konanie takejto výstavy je na Slovensku evidentne protiprávne. V roku 2019 sa totiž pre podobné podujatie u nás menil Zákon o pohrebníctve. Cieľom novely pritom bolo, aby sa u nás výstavy ako Body Worlds nemohli organizovať.

Zdá sa však, že aj napriek tomu nateraz nemá kto otvoreniu výstavy zabrániť, keďže úrady síce evidujú podnety, no zatiaľ vo veci nerozhodli. Obchodné centrum Nivy sa zas vyhovorilo na nájomcu a spoločnosť HB Reavis, ktorá objekt vlastní, nám na otázky neodpovedala.

Organizátor porušuje zákon

V čom spočíva protiprávnosť výstavy ozrejmuje právnik Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, ktorý sa prípadom zaoberal a voči konaniu výstavy už aj spustil petíciu.

Podľa neho organizátori výstavy porušujú paragrafy číslo tri a štyri Zákona o pohrebníctve. Tie hovoria o tom, „že s ľudskými pozostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku“. A zároveň, že mŕtve telo človeka možno vystavovať pred jeho pochovaním, len ak sú splnené presne dané pravidlá.

„V tomto prípade však nejde o vystavenie pred pochovaním, organizátor telá vláči z krajiny do krajiny, a nevyzerá, že má úmysel ich pochovať,“ tvrdí Daniška. 

Úrady sa výstavou budú zaoberať

Štandard preto oslovil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave, pod ktorý podobné prípady spadajú, a tiež Generálnu a následne aj krajskú prokuratúru v Bratislave s otázkou, či sa podujatím pre jeho protiprávnosť zaoberajú.

RÚVZ, ako aj prokuratúra nám zaslali len stručné stanoviská. V nich sa píše, že k danej veci dostali podnet, ktorý riešia.

„Krajská prokuratúra Bratislava eviduje v predmetnej veci k dnešnému dňu jeden podnet. Tento bude z dôvodu príslušnosti (vzhľadom na miesto konania výstavy) postúpený na vybavenie Okresnej prokuratúre Bratislava II za účelom ďalšieho služobného postupu,“ odpísali nám z prokuratúry.

Podobná odpoveď nám prišla aj z RÚVZ: „Dostali sme podnet o organizovaní tohto podujatia v Bratislave. Po jeho začiatku, v súlade so Zákonom o pohrebníctve, RÚVZ Bratislava vykoná štátny zdravotný dozor, ktorý následne vyhodnotí, a v zmysle zákona určí ďalší postup.“

Zdá sa teda, že aj keď je výstava evidentne protiprávna, svoje brány minimálne v prvých dňoch otvorí, pretože ju nemá kto zastaviť.

Nivy „len“ poskytujú priestory

S otázkami sme oslovili aj obchodné centrum Nivy, kde sa má výstava konať, a aj jej vlastníka, spoločnosť HB Reavis. Pýtali sme sa ich, či im nevadí verejné pohoršenie, ktoré podujatie sprevádza. Hovorkyne Nív sme sa opýtali aj na to, či sa rozhodli výstavu v ich priestoroch inštalovať preto, že na nej zarobia aj napriek 20 až 50-tisícovej pokute, ktorá im hrozí.

„V prípade výstavy Body Worlds, vystupujeme jedine a výlučne ako poskytovateľ priestorov pre výstavu a v žiadnom smere nezodpovedáme za jej obsah či spôsob prezentácie exponátov. Je povinnosťou nájomcu zabezpečiť, aby užívanie priestorov, ktoré si od nás prenajal, bolo v súlade s príslušnými právnymi predpismi,“ odpísala nám Beáta Móriová z komunikačného oddelenia obchodného centra, čím si z toho celého alibisticky umyla ruky.

„Organizátor výstavy nás ubezpečil, že výkon činnosti, na ktorý si priestory prenajal, je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a pokiaľ nebude preukázaný opak, nemáme dôvod to spochybňovať,“ uviedla na margo protiprávnosti podujatia hovorkyňa.

Na záver dodala, že „vedenie centra Nivy považuje výstavu za edukačnú aktivitu s prínosom nielen pre študentov medicíny, ale aj pre všetkých ľudí so záujmom o ľudské telo.“

Pripomeňme, že v roku 2017, keď sa na Slovensku konala podobná výstava, sa lekári zo Slovenskej lekárskej komory, ako aj Ústavu zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity vyjadrili, že účelom takejto výstavy nie je edukovať, ale šokovať. „Ide o bezohľadnú komerčnú aktivitu, čiže o získavanie nečistého finančného prospechu využitím, respektíve zneužitím mŕtveho ľudského tela či jeho častí,“ zaznelo v ich stanovisku.

Spoločnosť HB Reavis, ktorá je vlastníkom Nív a ktorú vlastní najbohatší Slovák Ivan Chrenko, na naše otázky do uzávierky neodpovedala.

Sankcie sa asi musia zvýšiť

Na celej záležitosti je najšokujúcejšie, že výstava sa bude konať aj napriek tomu, že evidentne porušuje zákony. Patrik Daniška tento fakt vysvetľuje tým, že za porušenie zákona v tomto prípade nehrozí príliš vysoká sankcia.

„Za zakázanú výstavu stanovil zákonodarca pokutu pre podnikateľov od 20 do 50-tisíc eur. Je možné, že organizátor si cynicky spočítal, že sa mu to stále oplatí,“ tvrdí Daniška.

„Ak sankcia neplní svoju odstrašujúcu funkciu, je potrebné hľadať aj iné formy, ako výstavu zastaviť. Podľa mňa je potrebné sa zamyslieť aj nad trestnoprávnou rovinou, lebo spôsob a rozsah protiprávneho konania sú naozaj závažné,“ uzatvára právnik.

K výstave sa vyjadrila už aj prvá politická strana. Kresťanská únia ju na sociálnej sieti Facebook označila za „nekro-pornografickú“ a dodala, že je „v zjavnom rozpore nielen s právnym poriadkom SR, ale aj s etickými pravidlami“. Strana preto vyzvala „povereného ministra zdravotníctva, hlavného hygienika SR, ako aj orgány regionálnej hygieny o urýchlené riešenie situácie“.


Ďalšie články