Čo bude ponúkať nový projekt kresťanskej streamovacej platformy Filmana

Jan Perout. Foto: súkromný archív Jan Perout. Foto: súkromný archív

Mladí kreatívci zo Zlína patria do generácie, ktorá klasickú televíziu už prakticky nesleduje. Všetok obsah konzumujú cez online platformy a internet. Zatiaľ čo sa pohodlne a rýchlo vedia dostať na rôznych streamovacích platformách k filmom, často aj obsahovo prázdnym, tituly s kresťanským posolstvom treba hľadať na nelegálnych úložiskách, stiahnuť, zohnať si titulky a až potom pozerať. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo začali uvažovať nad vznikom kresťanskej streamovacej služby Filmana. Štandard prináša rozhovor so zakladateľom a riaditeľom projektu Janom Peroutom. 

Pracujete vo firme, ktorá vyrába filmové reklamy. Musel to byť pre vás poriadny skok prejsť od komerčných produktov k projektu kresťanskej platformy, ktorá asi veľký ohlas a záujem vo verejnosti nepožíva. Ako k tomu došlo?  

S kolegami z filmovej produkcie sme už dávnejšie premýšľali, ako by sme mohli – ako filmári a zároveň veriaci ľudia – lepšie prepojiť osobné a profesijné dráhy. Čiže bola v nás túžba tvoriť niečo s presahom. 

Ďalší impulz bol ten, že sa dostávame do veku, keď cítime potrebu investovať svoj čas, schopnosti a profesionálne skúsenosti do zmysluplnej práce, takej, ktorá je potrebná, dáva nám zmysel a má vyšší cieľ ako len sa uživiť alebo zarobiť peniaze.

V neposlednom rade, niektorí z tímu majú rodiny a tak vieme, aký nadľudský výkon je nájsť pre deti hodnotné filmy, ktoré im priblížia kresťanskú vieru, budú v našom jazyku a zároveň v nich nebude vyskakovať kopec reklám a odkazov na nezmysly.  

To všetko nás viedlo k tomu, že sme sa postupne začali presúvať od výroby reklám, ktoré chtiac-nechtiac divákov nebavia, na produkciu a distribúciu filmov, ktoré majú ľudia radi a tešia sa na ne. A aj to bol pre nás hnací motor.

Čo máte na mysli, k akým filmom ste sa začali presúvať?

Z času na čas prišlo v práci zadanie vytvoriť obsah s kresťanskými, najčastejšie katolíckymi témami. Nebola to väčšinou vyslovene naša iniciatíva, ale projekty sme po kreatívnej a filmárskej stránke vymysleli a zrealizovali my. Či už to bol seriál Rok zasväteného života, v ktorom sme navštevovali rôzne rehole a predstavovali ich pohľad na život, alebo o niečo kontroverznejší film Cirkev za oponou, kde sme skúmali otázky, o ktorých sa v cirkvi otvorene nehovorí. 

Robili sme aj celovečerný dokumentárny film Psy Pána o dominikánoch. Pre Českú televíziu sme natočili dokument Každý krok sa počíta, ktorý sprostredkúva púť do Santiaga očami Kamila Bartošku, alias Kazmu, od ktorého by nikto nečakal, že vyrazí na púť. Chceli sme motivovať najmä mladých ľudí, aby podobnú cestu absolvovali. 

No a teraz práve striháme voľné pokračovanie tohto filmu o pútnickej ceste do Ríma. A môžem ešte spomenúť aj talk show OMG, do ktorej sme pozývali známych ľudí a bavili sa s nimi o ich vzťahu k viere.

Ako vznikal projekt Filmana? 

Spomínané filmy, na ktorých sme spolupracovali a realizovali ich, sú dnes prakticky nedohľadateľné na internete, odišli do zabudnutia, a to nám bolo ľúto. Zároveň sme premýšľali, ako zastrešiť aj naše budúce filmárske počiny a chceli sme vytvoriť komunitu divákov, ktorých takýto obsah zaujíma. Niečo podobné ako projekt The Chosen v Amerike.

Pôvodný zámer chvíľku dozrieval. Projekt sme na začiatku pracovne nazývali Godflix a začal vznikať v Zlíne zhruba pred rokom. Zároveň sme zistili, že to nie je nič nové a že v zahraničí podobné portály fungujú už nejaký čas, čo nás utvrdilo v tom, že toto by mohlo dávať zmysel, že toto je cesta.

Filmanu pripravujete ako československý projekt. Prečo?

Od začiatku sme to poňali ako československý projekt. Naše krajiny majú síce svoje špecifiká, ale stále sme si veľmi blízki, takže by to ani inak nešlo. Aj jeden z našich najbližších spolupracovníkov a kolegov Juraj je zo Slovenska. A v neposlednom rade Česko aj Slovensko tvoria samostatne pomerne malý trh, ale keď sa spojíme, je to už zaujímavejšie.

Ako to bude celé fungovať? Prostriedky na projekt získavate aj cez crowdfunding.

Filmanu staviame od začiatku ako neziskový projekt, ktorý ale predpokladá v určitom časovom horizonte vlastnú finančnú udržateľnosť. Garantom bude Nadačný fond Filmana. Crowdfunding je pre nás nová skúsenosť a sme radi, že veľa ľudí sa zapája a drží nám palce. Avšak samotná zbierka nepokryje náklady na rozbeh, preto sa snažíme oslovovať aj veriacich podnikateľov, cirkvi aj ďalšie nadácie a fondy.

Licencie na filmy získavame od distribútorov, a aj keby sme veľmi chceli, zadarmo ich nie je možné online vysielať. Aj preto sme sa rozhodli pre ekonomický model mesačného alebo ročného predplatného, vďaka ktorému sa bude môcť postupne Filmana samofinancovať a ďalej rozvíjať.

Vo vašej vízii je ponúkať na Filmane hodnotové filmy. Čo to znamená? 

Pojem ako hodnotový film môže znieť vágne, pretože každý filmový tvorca by sa mal v prvom rade snažiť filmom odovzdať nejaké hodnoty. Bohužiaľ, asi mi dáte za pravdu, že nie vždy to tak je. My chceme filmy vyberať s ohľadom na to, čo divákovi dokážu odovzdať, aké otázky sa snažia priniesť alebo v čom môžu napríklad publikum inšpirovať. 

Kresťanské filmy bývajú často nízkorozpočtové a hoci ich posolstvo môže byť kvalitné, profesionálnym spracovaním nedosahujú niekedy ani priemernú úroveň. Aké sú vaše kritériá pre výber titulov?

Ako hovoríte, mnoho kresťanských filmov býva nízkorozpočtových a odráža sa v nich síce nadšenie, ale často aj neskúsenosť tvorcov, preto výber filmov, ktoré na platforme chceme uviesť, zahŕňa náročný proces. Zo stovky ponúkaných filmov niekedy – práve s ohľadom na kvalitu – vieme vziať len jednotlivé tituly. A to nám občas sťažuje situáciu pri vyjednávaní výhodných podmienok s distribútormi. No ako filmári sme presvedčení, že nie je dôležitý len obsah, ale aj forma. Veríme, že na Filmane budeme divákom môcť ponúkať kvalitné tituly, ktoré budú schopné nielen spríjemniť večer, ale aj priblížiť ľudí k Bohu.

Aké žánre budú v ponuke?

Divák si bude môcť vyberať z mnohých žánrov: klasické celovečerné drámy, dokumenty, seriály. Ďalej budeme obsah rozlišovať do kategórií ako sú: kresťanské filmy, filmy o svätcoch, životopisné filmy, filmy o viere, filmy na zamyslenie. Ich spoločným menovateľom bude posolstvo, ktoré by film mal divákovi odovzdať. 

Snímky na zamyslenie budeme postupne dopĺňať o recenzie a rozbory náročnejších titulov. Tento bonusový obsah plánujeme vytvárať s filmovými profesionálmi a s osobnosťami z cirkevného prostredia tak, aby divák mohol nahliadnuť na film trochu inými očami a našiel v ňom aj niečo viac.

Odkiaľ bude väčšina filmov?

Trúfnem si povedať, že najväčšie množstvo titulov bude z Európy. Ale veľa filmov bude aj z USA. Americké kresťanské filmy však majú často výrazne iné kultúrne a spoločenské pozadie a reálie. Sami sme preto zvedaví, ako stredoeurópske, prevažne katolícke publikum, bude reagovať na príbehy z amerických cirkví a zborov. Veríme ale, že Boh je jeden a príbehy, ktoré viera v neho prináša, dokážu inšpirovať bez ohľadu na to, kde a komu sa stanú.

Budete zahraničné filmy dabovať? 

Z profesionálneho hľadiska nám najviac vyhovujú filmy s originálnym znením s titulkami, ktoré budú v češtine a slovenčine. Určite bude možnosť si titulky aj vypnúť. Niektoré z filmov budú mať aj český dabing, ale to je pomerne nákladné, takže určite nebudeme dabovať všetky.

Myslíte aj na najmenších a deti v predškolskom a školskom veku? 

Áno, kategória obsahu pre deti určite nebude chýbať, ale tieto filmy predstavujú náročnú prácu, (aj finančne), pretože ich potrebujeme mať s dabingom. Preto budú pribúdať o niečo pomalšie, ale táto kategória filmov pre deti je veľmi potrebná.

Plánujete aj niečo navyše, okrem filmov? 
Chceme vytvoriť na Filmane priestor, kde budú môcť diváci nájsť aj iný kresťanský obsah, ktorý je na rôznych miestach na internete, ale napríklad je pre mnohých ťažko dohľadateľný alebo je s neprekonateľnou jazykovou bariérou. Radi by sme ponúkali na jednom mieste aj videá zaujímavých youtuberov od nás aj zo zahraničia.

Aká bude vaša štartovacia filmotéka? Predstavte aspoň niektoré tituly. 

Filmanu by sme chceli spustiť asi s pätdesiatimi filmami. Zloženie prvých snímok musí byť pestré. Diváci sa môžu tešiť na filmové klasiky ako napríklad Umučenie Krista alebo Misia, životopisné filmy o svätcoch ako napríklad Ignáca z Loyoly, Terézie z Avily, Faustíny či Maximiliána Kolbeho. Máme veľkú radosť aj z náučných seriálov, ktoré pochádzajú z dielne amerických františkánov. Na Filmane predstavíme aj mnoho dokumentárnych filmov, ktoré u nás ešte neboli nikdy uvedené a vznikli nedávno.

Počet filmov, ktoré na začiatku ponúkneme, je obmedzený financiami, ktorými teraz disponujeme, ale veríme, že platforma si postupne vybuduje svoju základňu podporovateľov, vďaka čomu budeme môcť potom každý mesiac pridávať ďalší nový obsah. Po roku fungovania by už na Filmane mali byť rádovo stovky filmov. 

Štart streamovacej platformy sme naplánovali na 30. novembra, bude to symbolicky presne rok, odkedy sme na projekte začali pracovať. A hlavne, zimný a predvianočný čas je na sledovanie filmov a zvlášť tých, ktoré so sebou nesú kresťanské posolstvo, úplne ideálny.


Ďalšie články