Dôchodky podľa ministra Erika Tomáša: matkám s deťmi zobrať, bohatým a bezdetným pridať

2220231017hlas_14992661 Foto: Jakub Kotian/TASR

Nová „prosociálna“ vláda začala útokom na matky, ktoré vychovali pracujúce deti. Rušením rodičovského dôchodku. Píše bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Tieto matky boli na výške dôchodku dlhé roky diskriminované len za to, že obetovali časť svojho produktívneho veku výchove a starostlivosti o deti. Rodičovský dôchodok, ktorý bol v tomto roku vyplatený po prvýkrát viac ako 850-tisíc starobným dôchodcom, túto diskrimináciu aspoň čiastočne zmierňoval.

Erik Tomáš chce teraz rodičovský dôchodok v skrátenom legislatívnom konaní zrušiť a 315 miliónov eur „ušetrených“ na dôchodcoch s pracujúcimi deťmi chce presunúť na zvýšený 13. dôchodok vo výške 606 eur pre každého – bez ohľadu na počet vychovaných detí a bez ohľadu na výšku ich dôchodku.

Komu tým Erik Tomáš uškodí – to sme si už povedali. Najmä matkám, ktoré s láskou vychovali svoje deti, a tieto ich deti dnes platia svojimi sociálnymi odvodmi všetky dôchodky – aj pre bezdetných. Aj pre tých, ktorých deti pracujú v zahraničí – a tam aj odvádzajú svoje dane a odvody do dôchodkového systému iného štátu.

Komu návrh Erika Tomáša najviac pomôže? Po prvé, práve bezdetným dôchodcom a dôchodcom, ktorých deti pracujú v zahraničí. Tí rodičovský dôchodok nedostávali. Po druhé, tým najbohatším dôchodcom. Tí totiž dostávali prostredníctvom doterajšieho 13. dôchodku menej ako tí chudobnejší. Dôchodca s dôchodkom vo výške 269 eur dostával 13. dôchodok vo výške 300 eur. Dôchodca s dôchodkom 963 eur a vyšším dostával 13. dôchodok vo výške 50 eur. Obaja teraz majú dostať rovnakú sumu 606 eur.

Príklady

Najchudobnejší dôchodcovia si podľa návrhu Erika Tomáša majú polepšiť o 306 eur a súčasne prídu o rodičovský dôchodok. Ak má dôchodca s dôchodkom 269 eur dve deti, ktoré zarábali v minulom roku obaja priemernú mzdu, dostal by v budúcom roku rodičovský dôchodok vo výške 469 eur. Takýto dôchodca podľa návrhu Erika Tomáša prerobí 163 eur.

Vezmime si teraz dôchodcu v priemerným dôchodkom vo výške 606 eur. Takýto dôchodca má nárok na 13. dôchodok vo výške 179 eur. Od Erika Tomáša má budúci rok dostať 606 eur. Na 13. dôchodku teda má zarobiť 427 eur. Ak má dve deti, ktoré obe v minulom roku zarábali priemernú mzdu, v budúcom roku by dostal rodičovský dôchodok vo výške 469 eur. Takýto dôchodca podľa návrhu ministra Tomáša prerobí 42 eur.

Upozorňujem, že oveľa väčšia časť dôchodcov dostáva nižší ako priemerný dôchodok. Takíto dôchodcovia s dvoma deťmi s priemernou mzdou teda prerobia  niekde medzi 42 až 163 eurami. Dôchodcovia s tromi alebo štyrmi deťmi s priemernou mzdou, samozrejme, prerobia ešte viac.

Dôchodca s 963 eurovým dôchodkom má podľa návrhu ministra Tomáša budúci rok v 13. dôchodku namiesto doterajších 50 eur dostať 606 eur, teda o 556 eur navyše.  Ak má dve pracujúce deti, ktoré v minulom roku obe zarábali priemernú mzdu, na rodičovskom dôchodku by dostal budúci rok 469 eur. Takýto dôchodca podľa návrhu Erika Tomáša zarobí 87 eur.

Slušne si má podľa návrhu ministra Tomáša prilepšiť bezdetný dôchodca, alebo taký dôchodca, ktorého deti pracujú v zahraničí. Takýto dôchodca s najnižším dôchodkom vo výške 269 eur si podľa návrhu ministra Tomáša prilepší o 306 eur. Rovnaký dôchodca s dôchodkom 963 eur a vyšším, podľa návrhu Erika Tomáša zarobí najviac – 556 eur.

Nie je gesto ako gesto

Zavedením rodičovského dôchodku naša spoločnosť aspoň symbolicky ocenila tie matky a otcov, ktorí vychovaním ekonomicky aktívnych detí zabezpečili financovanie nášho štátu. Z ich daní a odvodov totiž platíme zdravotníctvo, školstvo, dôchodkový aj sociálny systém pre každého – aj bezdetného. Rodičovský dôchodok bol aspoň symbolickým „ďakujem“ zo strany spoločnosti voči dôchodcom s deťmi. Namiesto toho im nová vláda ukazuje vztýčený prostredník.

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre publikovanie názorov, postojov a tém osobností z rôznych oblastí života a diania v spoločnosti. Texty nevyjadrujú názor redakcie.


Ďalšie články