Žilinka odňal prípad čurillovcov Krajskej prokuratúre Bratislava

žilinka Maroš Žilinka. Foto: Jakub Kotian/TASR

Generálny prokurátor Maroš Žilinka odňal prípad takzvaných čurillovcov Krajskej prokuratúre Bratislava a pridelil ho Krajskej prokuratúre Trnava. Urobil tak pre zistené nezákonnosti, ich povahu a bezprostredný dosah na procesnú použiteľnosť vykonaných dôkazov.

Okrem odstránenia nezákonností v prípade avizuje aj vyvodenie zodpovednosti za porušenie povinností prokurátora. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.

„Bezprostredne nadriadení policajtov Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v prebiehajúcom trestnom stíhaní mali procesné postavenie svedka a v takom postavení aj vypovedali, v dôsledku čoho mali byť pre zaujatosť vylúčení z rozhodovania o podaných sťažnostiach,“ zhodnotil Žilinka.

Skonštatoval, že dozor vykonávajúci prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava na porušenia zákona zo strany bezprostredne nadriadených policajtov ÚIS nereagoval, nevykonal nápravu nezákonného stavu právnymi prostriedkami dozoru prokurátora a neodstránil nezákonnosť.

Generálny prokurátor dospel k zisteniam po preskúmaní zákonnosti konania a rozhodnutí o všetkých námietkach zaujatosti konajúceho vyšetrovateľa ÚIS podaných od vznesenia obvinenia vo veci trestne stíhaných príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry.

Žilinka zopakoval, že vždy bude trvať na napĺňaní a dôslednom rešpektovaní zásady trestného stíhania len zo zákonných dôvodov. Zdôraznil, že záujem zákonnosti musí byť nadradený akémukoľvek inému záujmu a podmienkou zákonného a spravodlivého rozhodnutia v každej veci môže byť len konanie pred orgánom, o nestrannosti ktorého nie sú žiadne pochybnosti. „Na porušenia zákona bude generálny prokurátor SR vždy nekompromisne reagovať, a to bez ohľadu na osobu obvineného, jej postavenie či spoločenský status,“ dodal.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) rozhodnutie generálneho prokurátora rešpektuje. Podotkol, že vyšetrovatelia sú naďalej trestne stíhaní, preto sú naďalej postavení mimo službu.

Právny zástupca Peter Kubina komentoval, že zo Žilinkovho stanoviska vyplýva, že voči jeho klientom sa viac než dva roky viedlo nezákonné trestné stíhanie. „Jedinou cestou, ako zabezpečiť zákonnosť tohto trestného stíhania, je bezodkladné zrušenie všetkých obvinení aj s uznesením o začatí trestného stíhania,“ zopakoval. Zodpovednosť za situáciu pripisuje aj Generálnej prokuratúre SR. Poukázal na tri alebo štyri rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR v doterajšom priebehu konania o tom, že návrhy na odňatie veci z Krajskej prokuratúry Bratislava a prikázanie inej prokuratúre sú neopodstatnené.

Z prípadu obvinených policajtov okolo Jána Čurillu bol z dôvodu zaujatosti vylúčený vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Michal Kulich. Obhajca obvinených Peter Kubina v tejto súvislosti navrhol, aby boli zrušené všetky Kulichove rozhodnutia v tejto veci vrátane vznesených obvinení.

Generálny prokurátor uložil svojmu prvému námestníkovi, aby v trestnej veci proti obvineným príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry dôsledne preskúmal zákonnosť konania a rozhodnutí o námietkach zaujatosti konajúceho vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby, podaných od vznesenia obvinenia.

(tasr, est)


Ďalšie články