Štát čoskoro umožní porovnávanie cien základných potravín. Zriadi špeciálnu webstránku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Zriadenie webového sídla, na ktorom budú informácie o cenovom vývoji a porovnanie cien základných potravín s okolitými štátmi, zaviedla novela zákona o cenách. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Už od začiatku budúceho roka si Slováci budú môcť pozrieť nielen vývoj cien základných potravín, ale si ich vzájomne porovnať. Rezort financií od budúceho roka zriaďuje novú webstránku, ktorá bude obsahovať informácie o cenovom vývoji a porovnanie cien základných potravín s okolitými štátmi. Informovala o tom poradenská skupina Atlas Group.

„Najdôležitejší praktický význam je možné vnímať predovšetkým v možnosti porovnania cien základných potravín s okolitými krajinami v danom čase, čo môže ovplyvniť ekonomické rozhodovanie jednotlivcov či rodín pri kúpe základných potravín. Ide o faktor, ktorý môže, no nemusí podporiť rozvoj takzvanej nákupnej turistiky potravín,“ uviedla advokátka a partnerka Atlas Group Zuzana Zvončeková.

Potravinovú turistiku majú Slováci v obľube, razantne sa zvýšila v roku 2022, keď Poľsko zastropovalo DPH na vybrané potraviny. „Cena je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim premenu príjmov zamestnancov a dôchodkov dôchodcov na reálne peňažné zdroje. Vývoj cien má významný vplyv na vývoj životnej úrovne občanov a sociálny i ekonomický rozvoj spoločnosti. V podmienkach trhového hospodárstva má štát obmedzené možnosti ovplyvňovania vývoja spotrebiteľských cien. Obmedzené však neznamená žiadne možnosti,“ objasňuje Zvončeková.

Novela zákona o cenách

Podľa novely zákona o cenách bol rezort financií povinný do 30 dní od účinnosti novely tejto právnej normy vykonať analýzu cenového vývoja základných druhov potravín, ako mäso, mlieko, maslo, chlieb a pečivo či vybrané druhy zeleniny a ovocia.

Vychádzať mal z miery inflácie, ekonomicky oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky, kalkulácie nákladov a zisku a iných dokladov zdôvodňujúcich výšku ceny, ktoré si vyžiada cenový orgán.

„Ak sa na základe tejto analýzy preukáže pretrvávanie mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť základných potravín, cenový orgán navrhne opatrenia na obdobie šiestich mesiacov, ktoré bezodkladne navrhne vláde na schválenie,“ objasňuje advokátka.

Ceny potravín po dlhom čase klesli

Takúto analýzu pritom už rezort financií vypracoval a predložil vláde na prerokovanie. Ministerstvo financií vo svojej analýze tvrdí, že súčasný vývoj cien neodôvodňuje priamu cenovú reguláciu konkrétnych druhov potravín.

Tempo rastu cien potravín sa na Slovensku stabilizovalo a v júli spotrebiteľské ceny potravín po dlhom čase klesli. Inflácia zvoľnila v celom regióne V4 a k stabilizácii prispel aj pokles cien energií na svetových trhoch.

Na základe týchto argumentov preto rezort financií neodporúča zavádzať na Slovensku neefektívne regulačné opatrenia, ako je regulácia cien a marží.

Zriadenie webového sídla, na ktorom budú informácie o cenovom vývoji a porovnanie cien základných potravín s okolitými štátmi, zaviedla novela zákona o cenách, ktorú schválil parlament koncom júna tohto roka. Išlo o novelu zákona od poslancov za stranu Smer Vladimíra Faiča a Richarda Takáča. Takáč sa stal v novej vláde Roberta Fica ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Text pôvodne publikovali na webe agentúry SITA. Vychádza so súhlasom redakcie.


Ďalšie články