Inšpirácia pre Slovensko? Aj Anglicko presadzuje zákaz mobilov v školách

Close up teenagers texting on cell phone in school corridor Deti trávia školský čas na svojich telefónoch. Foto: Profimedia.sk

Britské ministerstvo školstva vydalo začiatkom októbra tohto roka nové usmernenie týkajúce sa zákazu používania mobilných telefónov v základných školách v celom Anglicku. Štandard sa pozrel na to, ako hodnotia situáciu samotní britskí pedagógovia i odborníci, čo ukázala štúdia zameraná na rozptyľovanie a výkonnosť študentov v dôsledku používania technológií, ktorú skúmali v štyroch britských školách, a ako je to u nás.

Na úvod je potrebné zdôrazniť, že nové usmernenie britskej vlády na obmedzenie používania technológií v školských zariadeniach „by sa malo dodržiavať“, čo vo svojej podstate znamená, že nehovoríme o platnej uzákonenej legislatíve. Napriek tomu vo väčšine škôl už tieto zásady zavedené sú. Ak sa však britským školám nepodarí implementovať nové odporúčania, vláda podľa verejne dostupných informácií v budúcnosti zváži legislatívnu úpravu tak, aby to bolo zakotvené v zákone. 

„Väčšina škôl už zakazuje používanie mobilných telefónov počas školských dní alebo má prísne pravidlá, ktoré obmedzujú ich používanie v konkrétnych prípadoch,“ povedal pre britský denník Independent Geoff Barton, generálny tajomník Asociácie vedúcich predstaviteľov škôl a vysokých škôl (ASCL).

„Keď hovoríme ,mali by‘, myslíme tým ,musia‘, aj keď to nie je v zákone,“ vyjadril sa pre Štandard britský pedagóg Peter Pritchard, ktorý žije a učí na Slovensku, predtým na anglickej ambasáde učil zahraničných študentov. Kľúčové rozhodnutia podľa jeho slov momentálne závisia od konkrétneho riaditeľa alebo od samotných krajov. „Školy môžu meniť pravidlá podľa potreby, ale, ako som už povedal, pre túto chvíľu neexistuje žiadna legislatíva,“ potvrdil Pritchard.

Britská vláda by sa mala zamerať na podporu pedagógov

Vláda sa podľa Patricka Roacha, generálneho tajomníka učiteľského zväzu NASUWT (National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers), musí zamerať na správnu podporu práce učiteľov a riaditeľov,“ tvrdí Roach.

Na zákaz používania mobilov v školách po celom Anglicku vyzýval aj vtedajší britský minister školstva Gavin Williamson [na poste ministra pôsobil do roku 2021, pozn. red.]. Revidované vládne usmernenie o správaní v školách vydané ministerstvom v roku 2022 však uviedlo, že rozhodnutie, „či sa mobilné telefóny môžu používať počas školského dňa“ je na samotných riaditeľoch.

Britský poradca pre školské správanie Tom Bennett považuje nové vládne usmernenie za krok vpred. „Je to fantastický krok, ktorý zabezpečí, že študenti budú schopní pracovať, učiť sa a rásť bez rušivého vplyvu mobilných telefónov. Školy, ktoré ich už zakázali, uvádzajú, že študenti sú bezpečnejší, šťastnejší a dokážu sa sústrediť oveľa viac ako predtým – a je to u nich tiež obľúbené,“ hovorí Bennett.

Čo chce Británia docieliť zákazom používania mobilov v základných školách?

Cieľom britskej snahy obmedziť používanie digitálnych výdobytkov je zamedziť rušivému správaniu a online šikanovaniu, zároveň zvýšiť pozornosť počas vyučovania. „Tiež podporiť širšiu prácu pri zvyšovaní štandardov v školách tým, že sa zvýši pozornosť študentov a zníži rozptyľovanie,“ uvádza na oficiálnej stránke britské ministerstvo školstva.

Zákaz má podľa informácií podporovať aj náročnú prácu učiteľov a pedagogických zamestnancov a naďalej stavať na vládnych reformách, ktoré majú najvyššiu úroveň financovania škôl v histórii.

OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru pred technológiami vlani varovala

Americký právnik James P. Steyer, zakladateľ a výkonný riaditeľ organizácie, ktorá sa venuje zlepšovaniu života detí a rodín poskytovaním informácií a vzdelávania v oblasti bezpečných technológií a médií [Common Sense Media, poz.red.] si myslí, že nie je žiadnym prekvapením, že krajiny, ako Spojené kráľovstvo, Francúzsko či Portugalsko, zakazujú smartfóny na školách. „Tieto návykové zariadenia sú stálym spoločníkom v živote detí a často spôsobujú rozptyľovanie a sociálnu úzkosť počas dňa, ktorá ovplyvňuje sociálny, emocionálny a kognitívny vývoj mladých ľudí,“ tvrdí Steyer.

Deti vo francúzskych školách nesmú používať mobily od roku 2018. Foto: archív napalete.sk

Rovnaký krok, ako urobili Francúzsko, Taliansko a Portugalsko, ktoré už zákaz používania mobilov v školách zaviedli, zosúladí s týmito krajinami aj Anglicko, uvádza sa v tlačovej správe Ministerstva školstva Veľkej Británie. Podľa informácií to vyplýva zo štúdie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru, ktorá vlani v lete zverejnila správu s prísnym varovaním používania technológií v školách po celom svete. Podľa údajov totiž približne tretina (29 percent) žiakov stredných škôl uviedla, že mobilné telefóny používajú na väčšine alebo na všetkých vyučovacích hodinách.

V britských školách budú platiť isté výnimky

Výnimky na používanie mobilov v školách by sa mali stanoviť tam, kde je to potrebné – napríklad, ak deti potrebujú telefón zo zdravotných alebo iných dôvodov.  Napríklad z dôvodu osobnej bezpečnosti v prípade, ak sú deti mladšie a chodia do školy pešo, aby mohli v prípade potreby zavolať rodičom alebo iným zodpovedným osobám. „Keď však prídu do školy, všetky mobilné telefóny sa vypnú, vložia do boxu a zamykajú v kancelárii. Na konci dňa môžu deti prísť a vyzdvihnúť si ich, aby mohli zavolať rodičom, ak idú domov samé,“ opisuje pre Štandard jednotlivé výnimky vyučujúca Bridge zo školy v Cambridge.

„V prípade problémov alebo obáv, by sa mali rodičia vždy obrátiť na školskú vrátnicu, odkiaľ sa informácie dostanú k príslušnému triednemu učiteľovi alebo výchovnému poradcovi,“ vysvetľuje ďalej Bridge.

Ak vyučujúci pristihnú dieťa s mobilom, dostane podľa tvrdení Bridge pokarhanie alebo bude znášať dôsledky, napríklad stratu prestávky, oddelené sedenie alebo iné aktivity namiesto vonkajších hier. „Nemalo by to mať iné vážne následky, ako napríklad vylúčenie zo školy, najmä zo základnej školy, pretože si nemyslím, že mobilné telefóny sú na prvom stupni veľkým problémom,“ myslí si učiteľ Pritchard.

„Keď som hovoril s riaditeľom istej školy v Británii, zdalo sa, že je jeho prístup k spomínanému obmedzeniu pozitívny a plne ho podporuje,“ zdôrazňuje riziká bezpečnosti na internete vyučujúci Pritchard. Obáva sa totiž, že deti by mohli zverejňovať obsah z vyučovacích hodín, zo školy alebo spolužiakov, ktorý by bol okamžite dostupný komukoľvek na svete. Pritchard za kľúčovú pokladá ochranu detí a ich bezpečnosť, aby školáci nešikanovali svojich rovesníkov, nezaznamenávali videá a neskúšali vymáhať peniaze alebo im hroziť iným spôsobom.

Dievčatko surfujúce po internete. Foto: Pixabay.com

„Okrem toho môžu deti sledovať obsah, ktorý nie je vhodný pre ich vek. Napríklad videá na YouTube alebo obrázky na Google, ktoré môžu šokovať,“ dodal Peter, ktorého často zarmucuje pohľad na mladých.

„Neraz vidím jednotlivcov sedieť a zízať do mobilov, sú pohrúžení do svojho sveta. Preto chcem vidieť deti aktívne, aby sa hrali a komunikovali s ostatnými vedľa seba a nie, aby sa izolovali,“ dodáva britský učiteľ žijúci na Slovensku.

Čo ukázal britský výskum o technológiách, rozptyľovaní a výkone študentov?

Autori Louis-Philipp Beland a Richard Murphy skúmali v roku 2015 vplyv zákazu mobilných telefónov v školách na výsledky testov študentov. Výskum realizovali v štyroch školách v anglických mestách Birmingham, Londýn, Leicester a Manchester, podľa ktorého v tomto období v Anglicku vlastnilo mobilný telefón viac ako 90 percent tínedžerov.

Na základe výskumu sa výsledky testov študentov po uplatnení zákazu používania mobilov zlepšili najmä vďaka znevýhodneným žiakom a žiakom so slabšími výsledkami. „Zákaz používania mobilných telefónov totiž zlepšuje výsledky najmenej výkonných študentov o 14,23 percenta štandardnej odchýlky a nemá významný vplyv na študentov s vysokými výsledkami,“ uvádza sa v dokumente. Študenti s horšími výsledkami majú totiž väčšiu pravdepodobnosť, že ich mobilné telefóny rozptyľujú, zatiaľ čo študenti s dobrými výsledkami sa dokážu sústrediť v triede bez ohľadu na mobilné telefóny.

Ako je to s používaním mobilov v slovenských školách? Podľa Mikloška ich treba zakázať

Na Slovensku stále chýba celoštátny zákon, ktorý by jednoznačne upravoval používanie digitálnych technológií v školách. Vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o základnej škole z roku 2022 sa uvádza, že „pravidlá správania sa žiaka vrátane pravidiel používania mobilných telefónov, pravidiel obliekania, pravidiel používania edukačných publikácií a pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia upravuje školský poriadok“. Normy na používanie techniky si teda nastavujú jednotlivé školy. Nebolo to tak vždy.

Ministerstvo školstva nariadilo plošný zákaz používania mobilných zariadení v školách 23. júla 2008 v starej vyhláške o základných školách. Podľa jej znenia nesmel žiak počas vyučovania používať mobilný telefón. Až minulý rok tento zákon ministerstvo pod vedením Branislava Gröhlinga (SaS) zrušilo a prenechalo rozhodnutie o pravidlách používania mobilov na školy.

Slovenský komisár pre deti Jozef Mikloško zastáva názor, že používanie mobilov v slovenských školách by sme mali zakázať. Reaguje na správu UNESCO, ktorá hovorí, že používanie novodobých technológií by malo podliehať presne určeným pravidlám. [Globálna správa UNESCO s názvom „Technológie vo vzdelávaní“ vydaná v júli tohto roku, sa venuje problematike používania mobilných zariadení v školách, pozn. red.].

Komisár pre deti Jozef Mikloško. Foto: Matúš Zajac

“Prax nám ukazuje, že mobily sa často stávajú v školskom prostredí nástrojom na šikanovanie. Odvádzajú pozornosť od výchovno-vzdelávacieho procesu, znižujú kognitívne schopnosti, vedú k osamelosti dieťaťa a v neposlednom rade ovplyvňujú jeho zdravý duševný vývoj,“ vysvetľuje Mikloško, podľa ktorého nestačí iba regulácia. Navrhuje, aby vznikol záväzný predpis pre všetky školy.

Úrad komisára v apelovaní na používanie mobilov v školách zorganizoval odbornú konferenciu s názvom Mobily v škole – pomoc alebo hrozba?, na ktorej sa zúčastnil aj Štandard. Mikloško vyzval ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva, aby prijali opatrenia smerujúce k podpore regulácie používania mobilných zariadení v základných a stredných školách. Hlavným rečníkom konferencie bol český neurológ Martin Jan Stránský, ktorý o téme dopadu modernej technológie na ľudský mozog prednáša po celom svete. Viac sme sa téme venovali v osobitnom príspevku:

„Vyzývam na širokú odbornú diskusiu s konkrétnymi závermi, ktoré identifikujú najvhodnejšie jednotné formy a spôsoby regulácie používania mobilných zariadení v školách so záväznosťou pre celé územie Slovenska,“ uzavrel detský ombudsman Mikloško.


Ďalšie články