Danko a Taraba hovoria, že nesúhlasia so zrušením rodičovského dôchodku

Vo¾by2023: Mimoparlamentná SNS ide do volieb spoloène so stranou Život Foto: Pavel Neubauer/TASR

Moja mama by mi odtrhla hlavu, keby sme to schválili, povedal pre Štandard k téme zrušenia rodičovského dôchodku predseda SNS Andrej Danko. O téme sa má hovoriť na najbližšej koaličnej rade.

Parlament bude v utorok rokovať o programovom vyhlásení vlády a podľa všetkého vysloví vláde dôveru. Na programe je však ešte schválenie vyplatenia 150 eur pre dôchodcov, čím má byť aspoň čiastočne splnený prísľub na vyplácanie 13. dôchodku už tento rok.

Vznikla obava, že okrem schválenia 150 eur pre každého dôchodcu by mohol byť poslaneckým pozmeňovacím návrhom v utorok zrušený aj rodičovský dôchodok, s ktorého peniazmi sa počíta na pokrytie zavedenia riadneho 13. dôchodku od ďalšieho roku. Ten by mal dosahovať 606 eur a v praxi by priniesol zvýšenie dôchodkov najmä pre seniorov s najvyššími dôchodkami.

Naopak, státisíce dôchodcov s pracujúcimi deťmi by na túto zmenu doplatili a budúci rok by mali nižší dôchodok, ako dostávajú tento rok. Najviac by na túto zmenu doplatili dôchodcovia s pracujúcimi deťmi, ktorí celý systém financujú, a ktorých mal práve rodičovský dôchodok prestať trestať, keďže najmä ženy mali pre výchovu detí nižšie dôchodky. Štandard na to upozornil sériou textov, ako prvý o tom písal Milan Krajniak, kritizoval to Vladimír Palko, priniesli sme aj prepočty Jozefa Mihála.

Keďže ide o masívnu zmenu, na ktorú doplatia stovky tisíc dôchodcov a keďže o zrušení rodičovského dôchodku sa nezmieňuje ani Programové vyhlásenie vlády, pýtali sme sa viacerých poslancov a politikov vládnej koalície, či možno zrušenie rodičovského dôchodku považovať za hotovú vec.

Predseda SNS Andrej Danko v pondelok pre denník Štandard poprel, že by SNS súhlasila s presunutím peňazí z rodičovského dôchodku na 13. dôchodok.

Na takúto možnosť reagoval pomerne expresívne: „Moja mama by mi odtrhla hlavu, ak to schválime“ povedal Danko. Ďalej sa vyjadril, že koalícia bude rokovať, kde ministerstvo práce bude hľadať finančné prostriedky na zaplatenie 13. dôchodku.

So zrušením rodičovského dôchodku nesúhlasí ani minister životného prostredia a podpredseda vlády Tomáš Taraba. 

Podľa jeho slov predseda SNS Danko s ministrom práce Erikom Tomášom o presunutí peňazí z rodičovského bonusu do trinásteho dôchodku všeobecne rokovali, avšak podľa jeho informácií finálnu dohodu neuzatvorili.

Minister Taraba (SNS/Život-NS) povedal, že je za zachovanie rodičovského dôchodku, pretože je to prvok medzigeneračnej solidarity a otázku otvoria na koaličnej rade. Nepotvrdil tým slová Erika Tomáša z minulého utorka, ktorý tvrdil, že po rozhovore s Andrejom Dankom, poslanci SNS súhlasia so zrušením rodičovského bonusu.

Nadšenie nevyvoláva tento Tomášov návrh ani medzi niektorými poslancami Smeru, ktorí ho tiež nepovažujú za správny krok, nechceli sa však k téme verejne vyjadriť. Najjednotnejší je, naopak, klub Hlasu, ktorého predseda túto tému otvoril v kampani a mala by slúžiť ako splnený sľub, s ktorým by kandidoval v prezidentských voľbách.

Témy rodičovského dôchodku sa v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS dotkol aj poslanec za KDH Jozef Hajko. Uviedol, že podľa neho je to pilier, ktorý by dlhodobo zabezpečil stabilitu dôchodkového systému. Jeho súčasné nastavenie ministrom Erikom Tomášom, keď doň majú deti svojim rodičom v seniorskom veku prispievať z 2-percentnej asignácie z dane z príjmu, považuje za nehorázne.

Ostrý nesúhlas vyvolala téma aj medzi ekonómami. Napríklad podľa Jána Tótha, predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, „by navrhované zmeny vrátane zrušenia rodičovského dôchodku dôchodkový systém ešte viac ohrozili. V nasledujúcich rokoch totiž môžu vytvoriť nekryté financovanie v objeme 200 – 300 miliónov eur ročne,“ napísal Ján Tóth.

Zavedenie trinásteho dôchodku je jednou z priorít nového ministra Tomáša. Tento krok si podľa neho vyžiada nové náklady štátu presahujúce 700 miliónov eur, asi 300 miliónov z nich malo pokryť práve zrušenie rodičovského dôchodku. Podľa bývalého ministra práce Jozefa Mihála, keď vláda presunie peniaze z rodičovského dôchodku do 13. dôchodku, zmenší sa ročný dôchodok všetkým dôchodcom, ktorí majú tri deti a viac a tiež viacerým rodičom, ktorí majú dve deti a k tomu (v závislosti od príjmu pracujúcich detí) priemerný alebo podpriemerný dôchodok.

Najviac by teda Tomášova reforma potrestala tých, ktorí sa starajú o zabezpečenie dlhodobého financovania dôchodkov na Slovensku a vysoko nesociálne by bolo, že ľudia s nižšími dôchodkami by doplatili na zvýšenie penzií pre najbohatších dôchodcov. Ľudia s vysokým dôchodkom a bez detí by boli najväčšími víťazmi reformy Erika Tomáša.

Podľa zdrojov z vládnej koalície by mala byť téma rodičovského dôchodku otvorená na rokovaní najbližšej koaličnej rady. Téme sa budeme naďalej venovať.


Ďalšie články