Prihlásiť sa

V škole až do večera. Španieli riešia ďalší podivný nápad, aby vraj mohli matky dlhšie pracovať

Air conditioning in schools, institutes, schools and universities throughout Spain. Heat wave, Global warming Ilustračné foto: Profimedia.sk

Za nápadom stojí nadnárodná organizácia OECD. Novým opatrením by sa vraj mal zvýšiť komfort žiakov, aby sa predišlo ich údajnej preťaženosti. Píše dopisovateľka Štandardu do Španielska Dana Ljubimovová Miháliková.

Len čo sa rodičia v Španielsku ako-tak spamätali z nákupu školských učebníc, už môžu riešiť ďalší dôvod na nespokojnosť. Spoločenskú diskusiu o témach spojených so školstvom vyhrocuje odporúčanie OECD zaviesť celodenné vyučovania v škôlkach a na prvom stupni všetkých základných škôl v krajine. V doobedňajšej výučbe totiž vidí celý reťazec negatív vrátane preťaženosti španielskych školákov a predčasného ukončovania školskej dochádzky.  

Pokým podiel mladých Španielov, ktorí nepokračovali v štúdiu po dovŕšení 16 rokov, v roku 2008 predstavoval 31,7 percenta, v súčasnosti je to necelých 14 percent. Keďže pri napĺňaní cieľa EÚ o znížení predčasného odchodu zo škôl pod 9 percent zostáva ešte kus práce, na Španielsko sa zosypalo ďalšie množstvo odporúčaní, ako s týmto javom zabojovať. OECD v dokumente s názvom Návrhy pre akčný plán na zredukovanie predčasného odchodu zo škôl v Španielsku uvádza, že ide o fenomén, ktorý častejšie postihuje deti z imigrantských, či sociálne a ekonomicky znevýhodnených rodín. Pozornosti Organizácie pritom neunikli ani „závažné regionálne rozdiely“. Miera predčasného ukončovania školskej dochádzky sa pohybuje od 5 percent v severnom Baskicku, Navarre či Cantabrii, až po vyše 16 percent v Katalánsku, na Baleárskych ostrovoch či Murcii. Za jedno z kľúčových riešení Organizácia pokladá prehodnotenie formy vyučovania, ktoré je v Španielsku „príliš skoncentrované do doobedňajších hodín“. Pod vplyvom tejto praxe „takmer 47 percent domácností platí deťom popoludňajšie mimoškolské aktivity, pričom viac ako polovica z nich je zameraná na doučovanie nosných predmetov.“

Ako príklad OECD uvádza Dánsko a Portugalsko, ktoré prešli na flexibilný systém vyučovania, doplnený zvýšením objemu služieb v podobe školských jedální a mimoškolských aktivít. Správa uvádza, že „Španielsko by mohlo zvážiť prijatie podobného modelu vzhľadom na viaceré výhody, prínosné najmä pre žiakov zo znevýhodneného prostredia. Ukazuje sa totiž, že viac času stráveného v škole zlepšuje študijné výsledky, učenie a následne aj sociálne a behaviorálne návyky.“


Ďakujeme, že čítate Štandard.

Získajte limitovaný bezplatný prístup k článkom vďaka vytvoreniu bezplatného účtu alebo sa prihláste a pokračujte v čítaní.

alebo

Neobmedzený prístup v rámci celého Štandardu. Možnosti predplatného

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami