Prihlásiť sa

Nehospodárnosť a netransparentnosť. Podľa kontrolórov Sulík pri EXPO Dubaj vážne pochybil

Richard Sulík Richard Sulík. Foto: Jaroslav Novák/TASR

Vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík na EXPO Dubaj 2020 nehospodárne použil vyše 630-tisíc eur zo štátneho rozpočtu. Vyše 400-tisíc eur súvisiacich s reštauráciou Take Away v dubajskom Slovenskom pavilóne je pritom predmetom súdnych sporov. V obsiahlej analýze to konštatoval Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý svoje zistenia zašle parlamentným poslancom a Úradu vládneho auditu. Prípadom sa už zaoberá prokuratúra.

Výstava EXPO Dubaj 2020 sa uskutočnila od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022. Celkové náklady boli hradené zo štátneho rozpočtu a dosiahli výšku takmer 11 miliónov eur, z toho z rezortu hospodárstva išlo 7,9 milióna eur. Tieto financie neboli podľa NKU využité efektívne.

„Kontrola ukázala, že rezort hospodárstva nezabezpečil dostatočne funkčný systém administratívneho a finančného riadenia. V dôsledku toho sme boli nútení konštatovať, že rezortná vnútorná kontrola nebola účinná, rozhodovanie kompetentných osôb bolo netransparentné. To nakoniec vyústilo do nehospodárneho využitia financií zo štátneho rozpočtu,“ informovala Henrieta Crkoňová, podpredsedníčka Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Netransparentné financovanie, žiadne plánovanie

Podľa správy NKÚ nemalo ministerstvo hospodárstva naplánované využitie rozpočtu a nemalo ani vypracovaný program na prezentáciu Slovenska.

„Ministerstvo hospodárstva v procese plánovania ani počas výstavy neurčilo konkrétne ciele výstavy so stanovenými merateľnými ukazovateľmi pre ich naplnenie. Z toho dôvodu nebolo možné objektívne zhodnotiť úspešnosť výstavy, a to aj v porovnaní napríklad s pavilónmi iných krajín. Zároveň tým nevedelo hodnoverne a objektívne preukázať pridanú hodnotu vynaložených verejných prostriedkov,“ konštatoval NKÚ.

„Vyjadrím sa v pondelok, rozumiete, že si to musím najskôr prečítať, ešte som to nečítal,“ reagoval šéf liberálov na otázky novinárov počas aktuálnej schôdze Národnej rady SR.

Prenájom pavilónu

NKÚ tiež kritizoval rozhodnutie ministerstva nepostaviť vlastný pavilón. Namiesto toho si ho len prenajalo. Svoje rozhodnutie odôvodňovalo časovou tiesňou, hoci Česká republika si za rovnakých podmienok postaviť vlastný objekt dokázala. Podľa analýzy zaplatilo Slovensko za prenájom pavilónu 3,4 milióna eur a ďalších 163-tisíc za architektonickú štúdiu a projektovú dokumentáciu.

Náklady za nájom potom stúpli o ďalších 330-tisíc eur z dôvodu, že rezort hospodárstva nezabezpečilo včasnú prepravu exponátov z Dubaja. Ani neskorá preprava sa nezaobišla bez pochybení. Doklady k precleniu tovaru boli poskytnuté neskoro a uskladnenie v bratislavskom prístave stálo ďalších 25-tisíc eur.

„Považujeme preto celé projektové riadenie za nedostatočné a financie vynaložené napríklad na projekt pavilónu za zmarenú investíciu, pri ktorej tiež vyvstáva otázka vyvodenia osobnej zodpovednosti,“ zdôraznila Crkoňová.

Netransparentné využívanie reštaurácií

Ani používanie reštaurácií Take Away, ktoré boli k dispozícii na Expe, nebolo podľa NKÚ transparentné. Jeden z nájomcov jednej z týchto reštaurácií nebol na svoju pozíciu vybraný na základe potrebného posudku odbornej komisie. Navyše reštauráciu využíval tri mesiace bez uzatvorenej zmluvy. Nájomné vo výške takmer 62-tisíc eur uhradené nebolo.

Ministerstvo hospodárstva nedokázalo zdokladovať ani náklady za alkohol vo výške takmer 107-tisíc eur a nepreukázalo ani akým spôsobom nakladalo s alkoholickými nápojmi.

Netransparentné ubytovanie

Členovia EXPO tímu boli ubytovaní v apartmánoch, pričom nájom stál v súčte 238,9-tisíc eur. Z toho na ubytovanie členov EXPO tímu išlo 74,7-tisíc eur, pre hostí a členov delegácie bolo vyhradených vyše 164-tisíc eur.

NKÚ však zistil, že apartmány „využívali fyzické osoby, ktoré neboli hosťami ani členmi delegácie ministerstva. Išlo o fyzické osoby, ktoré vykonávali činnosti pre obchodné spoločnosti, ktoré dodávateľsky zabezpečovali služby súvisiace s výstavou“. Týmto osobám sa podľa NKÚ umožnilo bezdôvodné obohatenie sa z verejných prostriedkov vo výške 164-tisíc eur.

Bilancia

„NKÚ SR kontrolou identifikoval viaceré závažné zlyhania MH SR, ktoré viedli k nehospodárnemu vynakladaniu verejných prostriedkov – celkovo vo výške 634,5-tisíc tisíc eur a k umožneniu bezdôvodného obohatenia vo výške 164,2-tisíc eur,“ zosumarizoval NKÚ na záver správy.

(Tomáš Dugovič, Matúš Chrtiansky)


Tomáš Dugovič