Ženy vraj zarábajú menej. Nuž áno, ale genderová ideológia zahmlieva príčiny

Business professionals on the move Foto: Profimedia.sk

Vladimír Palko píše o tom, ako genderoví ideológovia na jednej strane bojujú za vyrovnanie miezd mužov a žien, ale príčiny rozdielu zahmlievajú. Alebo ako súvisí genderová ideológia a Istanbulský dohovor s rodičovským dôchodkom.

Minulý víkend, ako sa to za posledných dvadsať rokov stáva, prebehla médiami správa Inštitútu pre výskum práce a rodiny, hovoriaca, že ženy na Slovensku stále zarábajú menej ako muži. V priemere asi o 17 percent. Počul som to v správach v rádiu, venovali sme sa tomu aj v Štandarde.

Takéto správy sa objavujú tak na národnej, ako aj európskej úrovni. V marci tohto roka boli médiá tiež plné. Dozvedeli sme sa , že na úrovni celej EÚ je tento rozdiel v neprospech žien asi 13 percent.

Toto posolstvo sa nám podáva niekoľkokrát do roka. To by samo osebe nemuselo byť problémom, keby to posolstvo nebolo často zaťažené vysoko ideologickým podtextom a zahmlievaním, ktoré má ľudí nie informovať, ale indoktrinovať. Konkrétne ide o genderovú ideológiu. Niekedy sa stretneme doslova s demagógiou.

Vysoký stupeň ideologického zaťaženia v sebe mala aj správa spomenutého inštitútu.

Vraj ženy na Slovensku pracujú od novembra do konca roka zadarmo

Inštitút interpretoval svoje údaje tak, že ženy na Slovensku v novembri a decembri pracujú zadarmo. Prirovnať nižšie mzdy žien k zadržiavaniu mzdy, čo je trestný čin, je prehnané ideologické tvrdenie. Znamená to tvrdiť, že akákoľvek nižšia priemerná mzda žien je nespravodlivou diskrimináciou.

Taká interpretácia je ako vystrihnutá z Istanbulského dohovoru, ktorý sa považuje za dokument bojujúci proti násiliu na ženách. Pod násilím na ženách si spravidla laici predstavia fyzické násilie, napríklad, že muž dá žene facku. Lenže rodová ideológia chápe násilie na ženách oveľa širšie. Istanbulský dohovor hovorí aj o ekonomickom násilí a tam spadajú aj nižšie mzdy žien.

Rodová ideológia uvádza kadejaké príčiny nižších miezd u žien. Napríklad, že ženy so zamestnávateľmi nevyjednávajú o mzde tak urputne ako muži. Alebo, že mužskí zamestnávatelia prosto podceňujú ženy, či priam sú to zakuklení mizogýni.

Aby bolo jasné, nechcem popierať, že existujú aj takéto neblahé príčiny nižších miezd, ktorými sa ženám naozaj krivdí. A súhlasím s tým, že takéto príčiny treba odstraňovať. Kto však pozná čo i len trochu život, vie, čo je dominantnou príčinou toho, že ženy majú o čosi nižšie mzdy. A práve o tej dominantnej príčine rodoví ideológovia až tak hovoriť nechcú.

Tou dominantnou príčinou je totiž to, že ženy majú deti.


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami