LGBT Stroj na peniaze z východného Slovenska: Mimovládke Saplinq sa mimoriadne darí

furiel pride2 Vľavo: Pride Košice 2019. Foto TASR/Kapusta. Vpravo: Róbert Furiel. Zdroj: Facebook

Košická LGBT mimovládka v roku 2023 na grantoch vybrala minimálne 600-tisíc eur. Od roku 2020 do 2023 mala neziskovka Saplinq, ktorá organizuje aj Pride Košice, príjmy aspoň 1 milión 400-tisíc eur. Medzi aktivitami, ktoré mimovládka robí, sú aj workshopy sexualizovanej drag show pre mládež. Okrem štedrých grantov Saplinq dostáva aj úľavy – v susedstve košického Dómu sv. Alžbety má od mesta v podnájme priestor s 90-percentnou zľavou.

Keď na východe Slovenska vyjde dúha, na jej konci obvykle nájdete Róberta Furiela, zakladateľa neziskovky Saplinq. Tento „Kráľ“ LGBT Zemplína organizuje každoročný košický pochod LGBT hrdosti (Pride), založil jediné dúhové komunitné centrum na východe a stojí za mnohými ďalšími iniciatívami.

Medzi aktivitami, ktoré jeho mimovládka menom Saplinq robí, sú aj workshopy sexualizovanej drag show pre mládež. Drag je forma vystúpenia, ktorá sa tradične odohrávala v baroch a nočných kluboch. Muži a ženy pri ňom napodobňujú opačné pohlavie a ich vystúpenia majú často sexuálny podtón. Čo sa týka financií, združenie sa nemusí sťažovať. V roku 2023 mala organizácia príjmy z grantov a príspevkov jednotlivcov minimálne 600-tisíc eur. 

Suma 600-tisíc eur je na občianske združenie veľkosti Saplinqu, ktoré podľa webstránky tvorí tím siedmich ľudí, vysoká. Na porovnanie sa môžeme pozrieť napríklad na známu mimovládnu organizáciu Transparency International Slovensko. Tá v roku 2022 vykázala príjmy vo výške 278-tisíc eur. Jej tím má pritom o dvoch členov viac než Saplinq. 

Na rozdiel od Transparency International Slovensko Saplinq od roku 2020 nezverejnil výročnú správu. Príjmy neziskovky teda možno vyčítať len z iných verejne dostupných zdrojov. Je zároveň možné, že redakcia neobjavila všetky príjmy združenia.  

Veľké peniaze zo smeru ministerstva školstva

Z verejne dostupných informácií sa javí, že najviac peňazí dostal Saplinq minulý rok z európskych grantov, ktoré na Slovensku spravuje a rozdeľuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM). Príspevková organizácia ministerstva školstva z európskych zdrojov združeniu priklepla sumu 432 388 eur. 

Z európskych grantových programov pochádzalo aj 47 700 eur, ktoré Saplinqu plynuli cez Slovenskú akademickú asociáciu pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Tá koordinuje projekty v rámci programu Európskej únie Erasmus+ a finančne ju tiež podporuje ministerstvo školstva. Dve príspevkové organizácie udelili združeniu spolu 480 388 eur. 

Že ide o vysokú sumu, naznačujú aj údaje o iných mimovládkach, ktorým NIVaM v roku 2023 rozdelil európske peniaze. Saplinq si z tohto zdroja odniesol najviac peňazí zo všetkých podporených združení. Strešná organizácia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku v porovnaní so Saplinqom utrela nos, keď jej NiVAM udelil iba 250-tisíc.

Suma 250-tisíc sa od NIVaMu ušla aj neziskovke Mládež ulice, ktorá v Bratislave prevádzkuje voľnočasové centrum pre mládež Klubovňa. Deti a mladí ľudia tam každý školský deň môžu tráviť voľný čas hraním sa v bezpečnom priestore. 

Medzi slovenskými mimovládkami, ktorým NIVaM udelil európske granty, Saplinq vyčnieva nielen celkovou pridelenou sumou za rok 2023. Prvenstvo mu patrí aj za najvyšší jednorazový grant. NIVaM totiž Saplinqu na začiatku októbra priklepol na jeden projekt sumu 308 398 eur, čo je suverénne najvyšší príspevok spomedzi všetkých podporených projektov. Dátum podpisu dohody o grante je 4. október, čo je obdobie krátko pred nástupom nového vedenia ministerstva školstva

Čo bude Saplinq s peniazmi robiť?

Aké aktivity budú tieto stovky tisíc eur financovať? Medzi podporenými projektmi cez NIVaM je aj workshop o jóge a tréning aktivisticko-divadelnej techniky. Najväčšia suma, 308 398 eur, však Saplinqu pôjde na dvojročný projekt bez názvu a popisu činností. Z ministerstva školstva nám o aktivitách projektu napísali akurát to, že medzi nimi bude “tímové a individuálne hosťovanie dobrovoľníkov”. 

Ďalším z projektov združenia Saplinq v roku 2023 bol medzinárodný tréning Rainbow Forum (Dúhové fórum). Tento workshop, kde sa účastníci zoznamovali s technikou s názvom „divadlo utláčaných (Theatre of the Oppressed)“ bol podporený sumou 59 804 eur.

Projekt účastníci ukončili predstavením, ktoré sa v decembri konalo v košickom komunitnom centre Prizma. Vizuály k podujatiu pritom naznačujú, že vystúpenie obsahovalo aj prvky dragu, čo je sexualizovaná šou, v rámci ktorej sa muži prezliekajú za ženy a ženy za mužov. 

Nejde o prvú takúto aktivitu združenia Saplinq. V decembri sme napísali aj o medzinárodnom workshope „dragu pre mládež“, financovanom Európskou úniou, ktorého súčasťou je aj slovenská mimovládka. Združenie Saplinq tiež v košických priestoroch v minulosti organizovalo dragové workshopy pre slovenských účastníkov a spoluorganizovalo medzinárodný tréning dragu pre mládež v Španielsku. 

Priestor so zľavou 90 percent z nájomného

Priestory, v ktorých sa odohrávajú aktivity združenia, tiež stoja za pozornosť. Podľa Centrálneho registra zmlúv si lukratívnu nehnuteľnosť v centre Košíc (na obrázku nižšie označená červeným špendlíkom) v blízkosti Dómu Sv. Alžbety združenie prenajíma za extrémne nízku sumu. 

Na Hlavnej 68 má Saplinq od Bytového podniku Košice v podnájme dva nebytové priestory. Za ten väčší, kde sídli komunitné centrum Prizma, platí podnájom len 35,51 eur za mesiac, za menší 6,82 eur. V zmluve s Bytovým podnikom mesta Košice sa píše, že „nájomca poskytol podnájomcovi – občianskemu združeniu zľavu vo výške 90 percent z minimálnej ceny nájomného prenajímaných priestorov“.  

Potrebuje združenie s nadpriemernými príjmami podobnú dobročinnosť? Rovnako by sa dalo poukázať aj na skutočnosť, že mimovládka s príjmom najmenej 600-tisíc eur ďalej poberá príspevky od individuálnych darcov vo forme dvoch percent z daní, alebo cez portál darujme.sk.

Ako sa neziskovke s výberom peňazí od jednotlivcov darí, nie je známe, keďže výročné správy Róbert Furiel nezverejňuje. V roku 2023 však Saplinqu na portáli Startlab individuálni darcovia prispeli sumou 5 134 eur na usporiadanie Pride Košice.

Okrem európskych peňazí, príspevkov od jednotlivcov a zliav na podnájom sa Saplinqu tento rok darilo aj v získavaní zdrojov od štátu. Príspevková organizácia K 13 – Košické kultúrne centrá mimovládke dala 1 100 eur. Ministerstvo kultúry im v Auguste venovalo 10-tisíc eur, mesto Košice 5-tisíc eur. Všetky tieto financie putovali na podujatia spojené s pochodom LGBT hrdosti.

Z ministerstva spravodlivosti išlo ešte 20-tisíc na spomínané komunitné centrum Prizma. Fond na podporu umenia, verejnoprávna inštitúcia, Saplinqu v roku 2023 dala na tri projekty spolu 25-tisíc eur. 

Zo slovenských nadácií venovala Saplinqu v roku 2023 Nadácia otvorenej spoločnosti 29 050,50 eura na budovanie LGBT komunít v menších mestách. Saplinq je úspešný aj v získavaní zdrojov zo zahraničia. Vláda Spojených štátov amerických v roku 2023 združeniu prispela sumou 19 878 eur. 

Že súčasný americký establišment má Saplinq rád, dokázal aj veľvyslanec USA na Slovensku, keď koncom roka 2023 ocenil transsexuála, ktorý si hovorí Zara Kromková. Tento laureát ceny “Žena s odvahou (Woman of Courage)” vedie komunitné centrum Prizma zriadené združením Saplinq. Tridsaťsedemročný transsexuál poskytuje aj poradenstvo “pre mladých transrodových a nebinárnych ľudí”.

Všetky zdroje združenia Saplinq za rok 2023, ktoré sa redakcii podarilo nájsť, spolu predstavujú 589 886 eur. Je však pravdepodobné, že od individuálnych darcov združenie vyzbieralo viac ako desať tisíc eur. V roku 2020 totiž Saplinq vo svojej výročnej správe uviedol, že mu darcovia venovali 8 543,50 eura a na dvoch percentách z dane z príjmov zarobili 724,56 eura. Je pravdepodobné, že vzhľadom na rozšírené aktivity a viditeľnosť neziskovky stúpli aj dary od jednotlicov. Preto sa nazdávame, že príjmy združenia za rok 2023 presiahli 600-tisíc eur. 

Furiel už aj na vašej škole

Okrem finančne úspešného združenia Saplinq, košického Pridu a komunitného centra Prizma, stojí Róbert Furiel za niekoľkými ďalšími dúhovými projektami. Pomocou svojho druhého občianskeho združenia Dúha na východe, ktoré založil v roku 2015, organizuje „kráľ“ LGBT Zemplína vzdelávanie na stredných a vysokých školách. Napriek tomu, že združenie nemá webstránku, sa mu darí aj v získavaní grantov.

Furiel založil aj iniciatívu Dúhová stužka, spravuje online magazín pridekosice.sk a založil internetový obchod Queershop, kde občianske združenie Saplinq predáva dúhové predmety, napríklad odznaky a vlajky.

Milión štyristotisíc eur za tri roky

Združeniu Saplinq sa od svojho vzniku v roku 2012 darilo svoje príjmy každoročne zvyšovať. Podľa výročnej správy v roku 2020 neziskovka vykázala príjmy 182 125,88 eura. Ako sme spomínali, toto bola posledná výročná správa združenia.

Z Centrálneho registra zmlúv však vyplýva, že práve po tomto roku sa mimovládke podarilo svoje príjmy zviacnásobniť. Z verejne dostupných informácií, ku ktorým sa redakcii podarilo dostať, mal Saplinq v roku 2021 príjmy minimálne 418-tisíc eur. O rok neskôr to bolo 415-tisíc a sumu za rok 2023 už poznáme. Dokopy tak združenie na súkromných, štátnych, európskych a zahraničných grantoch či príspevkoch za tri roky zarobilo aspoň 1 431 000 eur.


Ďalšie články