Prihlásiť sa

Boh miluje všetkých. Ale nie všetko

Vatican, Rome: Secretary of Pope Emeritus Benedict XVI, Archbishop Georg Gaenswein (left) and Cardinal Gerhard Ludwig Müller(right) attend a mass to mark a one year anniversary of the death of Pope Benedict, in St. Peter's Basilica, the Vatican Sekretár emeritného pápeža Benedikta XVI., arcibiskup Georg Gaenswein (vľavo) a kardinál Gerhard Ludwig Müller(vpravo) sa zúčastňujú na omši pri príležitosti ročného výročia úmrtia pápeža Benedikta XVI. v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne 31. decembra 2023. Foto: Profimedia.sk

Túto trefnú myšlienku pripomenul kardinál Gerhard Ludwig Müller v homílii v rámci patrocínia svojho titulárneho chrámu sv. Agnesy v Agone v srdci Ríma 21. januára. Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery znova reagoval na aktuálnu polemiku vyvolanú deklaráciou Fiducia Supplicans. Kardinál pripomenul dve dôležité ohniská problému: hriech a svojvoľnú interpretáciu lásky.

„Boh sám nám odhaľuje dôvod a zmysel svojej lásky k hriešnikom ako jedinej cesty spásy: ´Ako žijem, hovorí Pán, nemám záľubu v smrti vinníka, ale v tom, že sa odvrátil od svojej cesty a zostane nažive.´“ (Ez 33,11) Práve táto pravdivá láska, ktorá nenávidí hriech a miluje hriešnika, pôsobí podľa kardinála Müllera spolu s kresťanským asketizmom a obetavosťou ako „červené súkno provokujúce rozzúreného býka súčasného hedonizmu a nihilizmu.“   


Ďakujeme, že čítate Štandard.

Získajte limitovaný bezplatný prístup k článkom vďaka vytvoreniu bezplatného účtu alebo sa prihláste a pokračujte v čítaní.

alebo

Neobmedzený prístup v rámci celého Štandardu. Možnosti predplatného

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami