Prasa na kríži vo Viedni. Kuffa hovorí o primitívnosti: Predstavte si, ako by reagovali moslimovia

Podľa rakúskych ochranárov zvierat zomrel Ježiš Kristus aj za zvieratá. Proti zlým podmienkam vo veľkochove sa preto rozhodli protestovať ukrižovaním prasaťa pred Dómom svätého Štefana. Podľa slovenského kňaza Mariána Kuffu sa to dotklo všetkých kresťanov.

Rakúsky Spolok proti zariadeniam na veľkochov hospodárskych zvierat (VGT) sa rozhodol protestovať proti nepriaznivým podmienkam chovu ošípaných svojským spôsobom. Na najväčší sviatok kresťanov Veľkú noc v centre Viedne symbolicky ukrižoval jedného z aktivistov prezlečeného za prasa.

Bohorúhačstvo sa odohralo priamo pred Dómom svätého Štefana, ktorý je najväčším kresťanským chrámom vo Viedni. Ešte predtým prasa nieslo svoj kríž cez päť zastavení. Mali symbolizovať jednotlivé štádiá, ktorými prechádzajú ošípané predtým, ako sa dostanú na bitúnok.

Na kríž ho pribila aktivistka s podobizňou rakúskej ministerky poľnohospodárstva, regiónov a turizmu Elisabeth Köstingerovej. Tá je členkou vládnej kresťansko-sociálnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Ukrižované prasa malo preto na krku tabuľku s nápisom Obeť kresťanskej lásky k zvieratám strany ÖVP.

Ukrižované prasa s odkazom na politickú stranu ÖVP. Foto: VGT.at

Ježiš zomrel aj za zvieratá a nesúhlasil by s veľkochovom

Podľa aktivistov nebola ich cieľom blasfémia, ale poukázanie na podmienky, v akých držia ošípané predtým, ako sa dostanú na bitúnok. Kresťania by to vraj mali z podstaty ich náboženstva pochopiť.

Na webovej stránke Spolok uvádza, že v zmysle modernej teológie nezomrel Ježiš Kristus iba za bielych alebo za mužov, ale za všetky živé bytosti z mäsa a krvi. To sa týka žien, ľudí s rôznymi farbami pleti i zvierat.

Nie, naše ukrižovanie prasaťa nie je rúhačská degradácia náboženského učenia, ale držanie ošípaných na roštových podlahách je skutočné rúhanie. Skutočnosť, že práve strana, ktorá si hovorí kresťanská, aktívne bráni zlepšeniu podmienok pre ošípané, je zradou kresťanských ideálov. Viete si predstaviť, že by Ježiš Kristus riadil prasačinec? pýta sa rečnícky Martin Balluch, predseda VGT.

Predstavte si, ako by na podobný výsmech reagovali moslimovia

Predvedenie a načasovanie krížovej cesty bolo podľa slovenského kňaza Mariána Kuffu nevhodné a bolestivé najmä pre kresťanov. Napísal preto list rakúskemu kancelárovi Sebastianovi Kurzovi. Opisuje v ňom vlastný sekulárny Inštitút Krista Veľkňaza spájajúci rôznych ľudí, ktorým sa však za ich náboženské presvedčenie, svetonázor alebo orientáciu nikto neposmieva.

To sa podľa neho nedá povedať o pseudokrížovej ceste aktivistov, ktorá zranila nielen spoločenstvo na fare v Žakovciach, ale všetkých kresťanov sveta.

Ani tá najúprimnejšia ochrana zvierat nedovoľuje slušnému a rozumnému človek takto znevažovať Ježiša a ľudí s kresťanským presvedčením. Nazdávam sa, že takto to robia len primitívni alebo zákerne zlomyseľní ľudia – a práve na Veľkú noc? A tiež náhodou pred kresťanským kostolom? píše kňaz.

Predstavte si, že by títo „úprimní ochranári zvierat“ použili pri ochrane prasiat takto nejako podobne – dehonestujúco – nejaké posvätné úkony alebo symboly našich bratov moslimov v ich pôstnom mesiaci Ramadán. (Dúfam, že takú ďalšiu hlúposť nespravia!) Ako by to dopadlo? Nemáme tých nerozumných provokácií už dosť? Toto chceme? pýta sa kňaz.

Kresťanská kultúra si takéto zneváženie podľa neho nezaslúži, pretože formuje v ľuďoch pozitívne vlastnosti, ktoré sú prospešné pre spoločnosť. V závere listu vyzval kancelára Kurza, aby sa voči zosmiešneniu kresťanských symbolov v podaní ochranárov zvierat ohradil.

Ďalšie články od Eva Struhárňanská
Ďalšie články