Prihlásiť sa

Evanjelickí biskupi považujú novelu Trestného zákona za morálnu destabilizáciu spoločnosti

Inštalácia nových biskupov Evanjelickej cirkvi a.v. vo Zvolene Ivan Eľko. Foto: Ján Krošlák/TASR

„Máme obavy o základy právneho štátu, principiálne demokratické hodnoty, ktoré sú postavené na zodpovednosti a nie politickej svojvôli,“ píšu v stanovisku k reforme trestnej politiky generálny biskup ECAV Ivan Eľko, biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň a biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Peter Mihoč.

„Zrušenie špeciálnej prokuratúry, krátenie premlčacích lehôt, sprísnenie pravidiel pre kajúcnikov, zníženie trestných sadzieb za korupciu a majetkové trestné činy považujeme za morálnu destabilizáciu spoločnosti,“ zdôraznili biskupi v stanovisku s tým, že významné rozsiahle legislatívne zmeny musia byť výsledkom odbornej diskusie, pretože iba vtedy prispejú k posilneniu hodnôt spravodlivosti.

Pripomenuli, že „úcta k spravodlivosti a rešpektovanie zákona je jedným zo základov stabilnej a bezpečnej spoločnosti“ a odmietli prispôsobovanie zákona v prospech osobných alebo straníckych záujmov.

Podpísaní biskupi v stanovisku požiadali politických predstaviteľov Slovenskej republiky „aby sa zasadzovali za spoločné dobro, bez straníckych či osobných záujmov“ a „aby v napätej a neistej spoločenskej situácii nestupňovali polarizáciu spoločnosti, ale v plnej zodpovednosti dokázali viesť k pravde, spravodlivosti a stabilite.“

K novelám trestného zákonu ešte pred jeho schválením vydala stanovisko aj Katolícka cirkev. Slovenskej vláde pripomenula, že „sa zaviazali upevňovať stabilitu krajiny a posilňovať dôveru občanov k demokratickým inštitúciám“ a vyzvala: „Nestraťme víziu krajiny, kde nenávisť, zloba, korupcia a nespravodlivosť nebudú mať svoje miesto“.

Poslanci schválili novelu vo štvrtok. Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa má zrušiť. Má tiež dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o nej rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

(mch)