Chce to viac sebavedomia. Slovensko bude kandidátom za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN

401073145_10222861396154999_7226892939421042731_n Foto: Juraj Blanár/FB

Chce to viac optimizmu. Pesimista je vraj človek, ktorý sa sťažuje na hluk, keď na dvere zaklope príležitosť, tvrdil to Oscar Wilde.

Optimista verí, že to, čo príde, bude lepšie ako to, čo bolo. Aj keď sa človek pustí do bilancovania istého časového úseku – bez ohľadu na to, či ide o rok, desaťročie alebo iné obdobie – väčšinou tak robí s nádejou. Najskôr sa teda obzriem krátko späť a potom by som rád načrtol nejaké plány.

Rok 2023 nám veľa dôvodov na radosť či optimizmus nepriniesol. Bol to rok ťažkých  skúšok, vyostrovania geopolitického súperenia; rok, v ktorom sa nepodarilo zastaviť boje na Ukrajine a ani zabrániť vzniku nových konfliktov v Afrike či na Blízkom východe; rok alarmujúcich klimatických zmien, ktoré generálny tajomník OSN nazval globálnym varom; rok, keď zrejme najčastejšie používaným výrazom vo  vystúpeniach štátnikov bolo „dosiahli sme kritický bod“.

Z pohľadu výkonu ekonomiky a dopadov na životy ľudí sme sa ešte stále nespamätali z pandemických škôd a skokového nárastu cien základných životných potrieb. Rozdiely medzi privilegovanou hŕstkou bohatých a zvyškom populácie planéty sa aj v roku 2023 prehĺbili, čoho dôsledkom je chudoba, hlad a sociálne nepokoje.

A takto by sa dalo pokračovať. Ale rok 2023 bol aj rokom príležitostí: dosiahnutý pokrok v medicínskom výskume dáva reálnu nádej na záchranu životov pri rakovinových ochoreniach; pokračuje vývoj v oblasti zelených technológií, robotizácie a umelej inteligencie, ktoré sa zajtra stanú bežnou súčasťou našich životov, ako sú ňou dnes počítače či mobilné telefóny. Pevne verím, že to bude pre dobro ľudstva.

Slovenská zahraničná politika reflektovala a reflektuje na výzvy, ktoré pred ňu uplynulý rok postavil: po období úradníckej vlády sa v októbri 2023 nová vláda, ktorá vzišla z parlamentných volieb, prihlásila k aktívnej zahraničnej politike a dôslednému presadzovaniu národnoštátnych záujmov, reagujúc tak na výzvy spojené s globálnou nestabilitou a novými hrozbami súvisiacimi s terorizmom, vojenskými konfliktmi či prílevom nelegálnych migrantov. Dôvera, ktorú nám dali občania vo voľbách, sa opierala o očakávania, že urobíme všetko pre to, aby mohli svoje životy žiť v mieri, poriadku a bezpečne. Slovenská republika musí dbať na to, aby sa konflikty – vrátane toho, ktorý zúri za našimi východnými hranicami – neprenášali na Slovensko, respektíve, aby sme v maximálne možnej miere zabránili jeho negatívnym vplyvom na našich občanov. Prihlásili sme sa k tomu, že chceme byť hlasom rozumu, prispievať maximálnou mierou k hľadaniu pragmatických riešení, ale takých, ktoré neohrozia naše štátne záujmy, a v konečnom dôsledku negatívne neovplyvnia životnú úroveň našich občanov.

Ako ukázal aj rok 2023, zažívame krízu multilateralizmu. Dôvera, ktorú ľudia dlhé roky vkladali do OSN ako garanta dodržiavania dohodnutých pravidiel medzinárodného poriadku, je otrasená. To sa ukázalo v ozvene udalostí na Ukrajine, ale aj útokov v pásme Gazy. Pozícia Slovenska je dlhodobo konzistentná: sme za sfunkčnenie mechanizmov aj vnútri Bezpečnostnej rady OSN, kde chceme kandidovať ako nestály člen na obdobie rokov 2028 – 2029. Sila medzinárodných organizácií nevyplýva z počtu vojakov, ktorými disponujú, ale z rešpektu a dôvery, ktoré majú medzi štátmi a v konečnom dôsledku ľuďmi. Do navrátenia tohto rešpektu a dôvery musíme sústrediť všetko naše úsilie.

Posledný štvrťrok minulého roka sa niesol aj v znamení príprav na rok 2024, v ktorom – a tu sa vrátim na začiatok – vidím príležitosť a dôvod na opatrný optimizmus. Pôjde o rok, v ktorom si pripomíname 20 rokov od zavŕšenia integrácie Slovenska do európskych a euroatlantických štruktúr. Slovensko môže byť právom hrdé na to, čo sme za dve desaťročia dosiahli: sme členmi unikátneho spoločenstva nielen v európskom, ale v celosvetovom meradle. Členstvo SR v Európskej únii a NATO považujeme za nenahraditeľné. Je to pre Slovensko životný priestor, v ktorom chceme byť rovnocenným partnerom, tak, aby náš hlas znel rovnako hlasne a bol rešpektovaný ako hlasy veľkých štátov. Sme presvedčení – a naša vláda sa k tomu vo svojom programe otvorene hlási, že EÚ potrebuje v napätom období geopolitických tektonických zmien samostatnú zahraničnú a ekonomickú politiku, rovnocenné partnerstvo EÚ s USA a návrat k svojej mierovej podstate. Tieto kľúčové tézy chceme a budeme prízvukovať aj pri voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré nás čakajú v tomto roku: ak chce EÚ hrať väčšiu úlohu v medzinárodných otázkach a chrániť záujmy svojich občanov, tak musí byť suverénna a emancipovaná. Budeme si musieť zadefinovať parametre európskej bezpečnosti – vojenskej, ale aj energetickej, potravinovej, klimatickej a ďalších, musíme sa pripraviť na rozšírenie Únie o nových členov a súvisiace otázky, ktoré sú na programe dňa. Preto sa Slovensko bude zasadzovať za reformu fungovania EÚ; no nie na úkor toho, aby jedna skupina štátov mohla prehlasovať iné štáty v otázkach životného záujmu. Nebránime sa diskusii, ale nemôžeme a nechceme sa vzdať našej suverenity.

Tu vidíme priestor pre efektívnu a vzájomne výhodnú spoluprácu so štátmi v našom bezprostrednom susedstve, predovšetkým v rámci formátu V4. Je potrebné, aby sme sa vrátili k pokojnej a konštruktívnej spolupráci orientovanej na praktické výsledky/projekty, osobitne v oblasti cezhraničnej spolupráce. Máme snahu pozerať sa dopredu a vytvárať dobrú atmosféru v našich vzťahoch otvárajúc témy, ktoré nás spájajú a majú praktický prínos pre našich obyvateľov.

Optimistický pohľad z úvodu chceme aplikovať nielen na dosahovanie zahraničnopolitických cieľov – vrátane podpory všetkých zmysluplných mierových plánov a iniciatív na okamžité ukončenie bojov na Ukrajine a na diplomatické riešenie konfliktu v súlade s medzinárodným právom –, ale aj na oblasť ekonomickej diplomacie, kde plánujeme otvárať dvere slovenským firmám (a v konečnom dôsledku slovenským záujmom) aj na iných než tradičných trhoch. Aktivitami ekonomickej diplomacie budeme popri krajinách EÚ, či štátoch Balkánu, oslovovať aj mimoeurópske trhy ako je juhovýchodná Ázia, Blízky východ a severná Afrika, či Latinská Amerika, pri ktorých vieme nadviazať na historickú, alebo súčasnú prítomnosť slovenských podnikateľov, respektíve kontaktov s úzkymi väzbami na Slovensko.

Ak má byť naša vlasť v medzinárodnom meradle úspešná, je potrebné, aby jej doma aj v zahraničí rozumeli. Sme čitateľnými partnermi, ktorí vedia načúvať iným, a zároveň hovoria jasne, čo si myslia a čo chcú dosiahnuť. Sebavedomo. Suverénne. V súlade s národnoštátnymi záujmami Slovenska. Za rezort zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky to plne podpisujem.

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre publikovanie názorov, postojov a tém osobností z rôznych oblastí života a diania v spoločnosti. Texty nemusia vyjadrovať názor redakcie. 


Ďalšie články